Καταχωρήσεις μητρώου για την υπηρεσία W32Time

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 223184 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Η υπηρεσία W32Time είναι μια ενσωματωμένη υπηρεσία των Microsoft Windows 2000. Η υπηρεσία W32Time εκτελεί συγχρονισμό ενός επίσημου διακομιστή ώρας με μια εξωτερική προέλευση ώρας. Ο επίσημος διακομιστής ώρας είναι ένας ελεγκτής τομέα που χρησιμοποιεί την υπηρεσία W32Time για να επιβεβαιώσει ότι οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας του υπολογιστή είναι συγχρονισμένες σωστά σε μια εταιρεία.

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις καταχωρήσεις μητρώου που ελέγχουν στοιχεία αυτής της υπηρεσίας. Μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων παραμέτρων, πρέπει να κάνετε διακοπή και επανεκκίνηση της υπηρεσίας W32Time για να τεθεί σε ισχύ η αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη. Οι τιμές μητρώου που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο βρίσκονται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
Η μορφή για αυτές τις καταχωρήσεις λίστας είναι:
Όνομα τιμής: Τύπος δεδομένων
Περιγραφή
Τιμές

Τιμές μητρώου για την υπηρεσία W32Time

 • AvoidTimeSyncOnWan : REG_DWORD (προαιρετική)
  Αποτρέπει το συγχρονισμό του υπολογιστή με κάποιον άλλο υπολογιστή που βρίσκεται σε άλλη τοποθεσία.
  0 = η τοποθεσία της προέλευσης χρόνου παραβλέπεται [προεπιλογή]
  1 = ο υπολογιστής δεν συγχρονίζεται με μια προέλευση χρόνου που βρίσκεται σε διαφορετική τοποθεσία
 • GetDcBackoffMaxTimes : REG_DWORD (προαιρετική)
  Ο μέγιστος αριθμός διπλασιασμών του διαστήματος υποχώρησης κατά την εκτέλεση διαδοχικών προσπαθειών εύρεσης ενός ελεγκτή τομέα αποτυγχάνει. Πραγματοποιείται καταγραφή ενός συμβάντος κάθε φορά που εμφανίζεται αναμονή με μέγιστη διάρκεια.
  0 = η αναμονή μεταξύ διαδοχικών προσπαθειών είναι πάντοτε η ελάχιστη και δεν καταγράφεται κανένα συμβάν
  7 = [προεπιλογή]
 • GetDcBackoffMinutes : REG_DWORD (προαιρετική)
  Ο αρχικός αριθμός των λεπτών αναμονής πριν από την αναζήτηση ελεγκτή τομέα, αν έχει αποτύχει η τελευταία προσπάθεια.
  15 = [προεπιλογή]
 • LocalNTP : REG_DWORD
  Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του διακομιστή SNTP.
  0 = δεν γίνεται εκκίνηση του διακομιστή SNTP εκτός αν ο υπολογιστής είναι ελεγκτής τομέα[προεπιλογή]
  1 = να γίνεται πάντοτε εκκίνηση του διακομιστή SNTP
 • NtpServer : REG_SZ (προαιρετικό)
  NtpServer : REG_SZ (προαιρετικό) Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση παραμέτρων της προέλευσης χρόνου. Ορίστε αυτήν την τιμή για το όνομα DNS ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή NTP για να συγχρονιστείτε από αυτόν. Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτήν την τιμή από τη γραμμή εντολών, χρησιμοποιώντας την εντολή net time. Η τιμή είναι κενή από προεπιλογή

  Σημείωση Εάν εισαγάγετε πολλές καταχωρήσεις NTP πρέπει να διαχωρίσετε τις καταχωρήσεις με ένα διάστημα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που εισαγάγετε δύο διαφορετικές διευθύνσεις IP για δύο ξεχωριστούς διακομιστές NTP, πρέπει να διαχωρίσετε τις καταχωρήσεις με ένα διάστημα. Μην χρησιμοποιείτε κόμμα για να διαχωρίσετε πολλές διευθύνσεις IP ή πολλά έγκυρα ονόματα τομέα (FQDN).
 • Περίοδος : REG_DWORD ή REG_SZ
  Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της συχνότητας συγχρονισμού της υπηρεσίας χρόνου. Αν καθορίζεται μια τιμή συμβολοσειράς, πρέπει να είναι μία από τις ειδικές τιμές που παρατίθενται παρακάτω. Εάν καθορίσετε την τιμή συμβολοσειράς χρησιμοποιώντας τους αριθμούς (65535 για παράδειγμα), στη συνέχεια, δημιουργήστε την τιμή ως REG_DWORD. Εάν χρησιμοποιείτε τη λέξη για να καθορίσετε την τιμή συμβολοσειράς (για παράδειγμα BiDaily), τότε η καταχώρηση πρέπει να δημιουργηθεί ως REG_SZ.
  0 = μία φορά την ημέρα
  65535, "BiDaily" = μία φορά κάθε 2 ημέρες
  65534, "Tridaily" = μία φορά κάθε 3 ημέρες
  65533, "Weekly" = μία φορά την εβδομάδα (7 ημέρες)
  65532, "SpecialSkew" = μία φορά κάθε 45 λεπτά μέχρι να πραγματοποιηθούν 3 επιτυχημένοι συγχρονισμοί και, στη συνέχεια, μία φορά κάθε 8 ώρες (3 φορές την ημέρα) [προεπιλογή]
  65531, "DailySpecialSkew" = μία φορά κάθε 45 λεπτά μέχρι να πραγματοποιηθεί 1 επιτυχημένος συγχρονισμός και, στη συνέχεια, μία φορά την ημέρα
  freq = freq φορές την ημέρα
 • ReliableTimeSource : REG_DWORD (προαιρετική)
  Χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι αυτός ο υπολογιστής έχει αξιόπιστη ώρα.
  0 = να μην επισημαίνεται αυτός ο υπολογιστής ότι έχει αξιόπιστη ώρα [προεπιλογή]
  1 = να επισημαίνεται αυτός ο υπολογιστής ότι έχει αξιόπιστη ώρα (αυτό είναι χρήσιμο μόνο σε έναν ελεγκτή τομέα)
 • Τύπος: REG_SZ
  Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τρόπου συγχρονισμού ενός υπολογιστή.
  Nt5DS = συγχρονισμός σε ιεραρχία τομέα [προεπιλογή]
  NTP = συγχρονισμός για προέλευση με μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων
  NoSync = χωρίς συγχρονισμό ώρας

  Η ρύθμιση Nt5DS ίσως να μην χρησιμοποιεί προέλευση με μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων.

  Σημείωση Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή που βασίζεται στον Microsoft Windows Server 2003 με έναν τομέα, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην συγχρονίσει τη ρύθμιση ώρας με τη ρύθμιση ώρας του ελεγκτή τομέα σε περίπτωση που το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος συγχρονισμός με ένα διακομιστή ώρας του Internet (Automatically synchronize with an Internet time server) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες ημερομηνίας και ώρας (Date and Time Properties) δεν είναι επιλεγμένο. Η προεπιλογή (NTP) για υπολογιστές ομάδας εργασίας του Windows Server 2003 είναι απενεργοποιημένη σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος συγχρονισμός με ένα διακομιστή ώρας του Internet (Automatically synchronize with an Internet time server). Όταν συνδέετε τον υπολογιστή σε τομέα που έχει αυτή τη ρύθμιση, ο προεπιλεγμένος τύπος συγχρονισμού (Nt5DS) για υπολογιστές που συνδέονται με τομέα δεν έχει οριστεί και η υπηρεσία ώρας δεν συγχρονίζεται από την ιεραρχία του τομέα.
Οι τιμές Adj και msSkewPerDay χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση πληροφοριών που αφορούν το ρολόι του υπολογιστή ανάμεσα σε επανεκκινήσεις. Μην τροποποιείτε αυτές τις τιμές με μη αυτόματο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία ώρας των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
224799 Βασικές λειτουργίες της υπηρεσίας ώρας των Windows

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 223184 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2006 - Αναθεώρηση: 5.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbinfo kbtimeserv KB223184

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com