ערכי רישום לשירות W32Time

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 223184 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני כל שינוי. ודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר היד(1)(2) Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום ש(1)(2) Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

השירות W31Time הוא שירות משולב ש(1)(2) Windows 2000. הוא מסנכרן שרת זמן סמכותי מול מקור זמן חיצוני. שרת זמן סמכותי הוא בקר תחום אשר משתמש בשירות W32Time כדי לוודא שהתאריך והשעה במחשב מסונכרנים כיאות בארגון כולו.

מאמר זה מפרט את ערכי הרישום המפקחים על היבטיו השונים של השירות האמור. לאחר כל שינוי בהגדרת התצורה, יש לעצור את השירות W32Time ולהפעילו מחדש כדי שהשינוי ייכנס לתוקף.

מידע נוסף

אזהרה שינוי מערכת הרישום באופן שגוי, באמצעות עורך הרישום או באמצעות שיטה אחרת, עלול ליצור בעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שניתן יהיה לפתור בעיות אלה. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית. ערכי הרישום המפורטים במאמר זה ממוקמים במפתחות הרישום הבאים:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
התבנית של רשימת הערכים היא:
שם ערך: סוג נתונים
תיאור
ערכים

ערכי הרישום של השירות W32Time

 • AvoidTimeSyncOnWan : REG_DWORD (אופציונלי)
  מונע את סינכרון המחשב מול מחשב המצוי באתר אחר.
  0 = המערכת מתעלמת מהאתר של מקור הזמן [ברירת המחדל]
  1 = המחשב לא יסתנכרן מול מקור זמן המצוי באתר אחר
 • GetDcBackoffMaxTimes : REG_DWORD (אופציונלי)
  מספר הפעמים המקסימלי שיוקצב להכפלת מרווח ההשהייה כאשר ניסיונות רצופים לאיתור בקר תחום לא מצליחים. בכל פעם בה מתרחשת המתנה מקסימלית, נרשם אירוע.
  0 = ההמתנה בין ניסיונות רצופים תמיד מינימלית ולא יירשם אירוע.
  7 = [ברירת מחדל]
 • GetDcBackoffMinutes : REG_DWORD (אופציונלי)
  מספר הדקות ההתחלתי שיש להמתין לפני ניסיון נוסף לאיתור בקר תחום, אם הניסיון האחרון לא הצליח.
  15 = [ברירת מחדל]
 • LocalNTP : REG_DWORD
  משמש להפעלת שרת SNTP.
  0 = אין להפעיל את שרת SNTP אלא אם מחשב זה הוא בקר תחום [ברירת המחדל]
  1 = יש להפעיל תמיד את שרת SNTP
 • NtpServer : REG_SZ (אופציונלי)
  NtpServer : REG_SZ (אופציונלי) משמש להגדרה ידנית של תצורת מקור הזמן. יש לקבוע אותו כשם DNS או ככתובת IP של שרת NTP מולו יתבצע הסינכרון. שינוי זה ניתן לבצע מתוך שורת הפקודה באמצעות הפקודה net time. ברירת המחדל היא ערך ריק

  שים לב בהזנת מספר ערכי NTP יש להפריד בין הערכים באמצעות רווח. לדוגמה, בהזנת שתי כתובות IP שונות לשני שרתי NTP שונים, יופרדו הכתובות באמצעות רווח. אין להשתמש בפסיק כדי להפריד כתובות IP זו מזו או כדי להפריד שמות תחום מלאים (FQDN) זה מזה.
 • Period : REG_DWORD או REG_SZ
  משמש לבקרה של תדירות הסינכרון אותו מבצע שירות הזמן. אם יוזן כאן ערך מחרוזת, חייב ערך זה להיות אחד מהבאים: אם ערך המחרוזת מצוין באמצעות מספרים (לדוגמה 65535), יש ליצור אותו כ-REG_DWORD. אם ערך המחרוזת מצוין באמצעות מילה (לדוגמה BiDaily), יש ליצור אותו כ-REG_SZ.
  0 = פעם אחת ביום
  65535, BiDaily = פעם אחת ביומיים
  65534, Tridaily = פעם אחת בשלושה ימים
  65533, Weekly = פעם אחת בשבוע (7 ימים)
  65532, Special Skew = פעם אחת ב-45 דקות, עד התרחשותם של 3 סינכרונים מוצלחים; לאחר מכן, פעם אחת ב-8 שעות (3 פעמים ביום) [ברירת מחדל]
  65531, DailySpecialSkew = פעם אחת ב-45 דקות, עד התרחשותו של סינכרון מוצלח; לאחר מכן, פעם אחת ביום
  freq = freq פעמים ביום
 • ReliableTimeSource : REG_DWORD (אופציונלי)
  משמש לציון כי במחשב זה, הזמן מהימן.
  0 = אין לציין מחשב זה כבעל זמן מהימן [ברירת מחדל]
  1 = יש לציין מחשב זה כבעל זמן מהימן (שימושי רק לגבי בקר תחום)
 • Type: REG_SZ
  משמש לבקרת האופן בו מסתנכרן המחשב.
  Nt5DS = בצע סינכרון מול הירארכיית התחום [ברירת מחדל]
  NTP = בצע סינכרון מול מקור שתצורתו מוגדרת ידנית
  NoSync = אל תבצע סינכרון זמן

  בהגדרת Nt5DS אין להשתמש במקור שתצורתו הוגדרה ידנית.

  שים לב כאשר מצרפים מחשב מבוסס-Microsoft Windows Server 2003 לתחום, המחשב עלול שלא לסנכרן את הגדרת השעון שלו עם הגדרת השעון של בקר התחום אם תיבת הסימון בצע סינכרון אוטומטי עם שרת שעון באינטרנט אינה מסומנת בתיבת הדו-שיח מאפייני תאריך ושעה. ברירת המחדל (NTP) עבור מחשבי קבוצת העבודה Windows Server 2003 היא לא זמינה כאשר תיבת הסימון בצע סינכרון אוטומטי עם שרת שעון באינטרנט אינה מסומנת. כאשר מצרפים את המחשב לתחום בעל הגדרה זו, ברירת המחדל של סוג הסנכרון (Nt5DS) עבור מחשבים המצורפים לתחום אינה מוגדרת, ושירות הזמן אינו מסתנכרן עם הירארכיית התחום.
הערכים Adj ו-msSkewPerDay משמשים לשמירת הפרטים אודות שעון המחשב בין הפעלות מחדש. אין לערוך ערכים אלה באופן ידני. לקבלת פרטים נוספים על שירות הזמן של Windows, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר היד(1)(2) Knowledge Base:
224799 הפעלה בסיסית של שירות הזמן של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 223184 - Last Review: יום שני 23 אוקטובר 2006 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
מילות מפתח 
kbenv kbinfo kbtimeserv KB223184

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com