A W32Time szolgáltatás rendszer-beállítási bejegyzései

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 223184 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani a jegyzéket. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows beállításjegyzékének ismertetése
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A W32Time a Microsoft Windows 2000 rendszerbe integrált szolgáltatás, amely egy mérvadó időkiszolgálót szinkronizál egy külső időforrással. A mérvadó időkiszolgáló olyan tartományvezérlő, amely a W32Time szolgáltatás használatával biztosítja egy szervezeten belül a számítógép dátum- és időbeállításainak megfelelő szinkronizálását.

Ez a cikk a szolgáltatás beállításait meghatározó rendszer-beállítási bejegyzéseket sorolja fel. A beállítások módosítását követően azok érvénybe léptetéséhez le kell állítani, majd újra kell indítani a W32Time szolgáltatást.

További információ

Figyelmeztetés: A beállításszerkesztővel (korábbi nevén Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja. A cikkben felsorolt beállításértékek (korábbi nevén rendszerleíró érték) a következő beállításkulcsban (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) találhatók:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
A bejegyzések listájának formátuma a következő:
Azonosítónév: Adattípus
Leírás
Értékek

A W32Time szolgáltatás rendszer-beállítási bejegyzései

 • AvoidTimeSyncOnWan : REG_DWORD (nem kötelező)
  Megakadályozza a számítógépnek egy másik helyen lévő számítógéppel való szinkronizálását.
  0 = Az időforrás helyét figyelmen kívül hagyja a rendszer. [alapértelmezett]
  1 = A számítógép nem szinkronizál a különböző helyeken lévő időforrásokkal.
 • GetDcBackoffMaxTimes : REG_DWORD (nem kötelező)
  Azt határozza meg, hogy egy tartományvezérlő megkeresésére tett sikertelen kísérletek esetén maximum hány alkalommal növelhető kétszeresére a visszalépési időköz. Maximális hosszúságú várakozás előfordulásakor a rendszer minden alkalommal eseményt rögzít a naplóban.
  0 = A kísérletek közötti várakozási idő mindig minimális, és a rendszer nem naplóz eseményeket.
  7 = [alapértelmezett]
 • GetDcBackoffMinutes : REG_DWORD (nem kötelező)
  A tartományvezérlő keresésének megkezdése előtti várakozási idő perceinek kezdeti száma, ha a legutóbbi kísérlet sikertelen volt.
  15 = [alapértelmezett]
 • LocalNTP : REG_DWORD
  Az SNTP-kiszolgáló indításához használatos.
  0 = Az SNTP-kiszolgáló indítása csak akkor történik meg, ha a számítógép tartományvezérlő. [alapértelmezett]
  1 = Az SNTP-kiszolgáló indítása minden esetben megtörténik.
 • NtpServer : REG_SZ (nem kötelező)
  NtpServer : REG_SZ (nem kötelező) Az időforrás kézzel történő beállításához használatos. Ehhez a beállításhoz annak az NTP-kiszolgálónak a DNS-nevét vagy IP-címét kell megadni, ahonnan a szinkronizálás történik. Ezt a parancssorban módosíthatja a net time parancs futtatásával. A beállítás értéke alapértelmezés szerint üres.

  Megjegyzés: Több NTP-bejegyzés megadása esetén a bejegyzéseket szóközzel kell elválasztani. Ha például két különálló NTP-kiszolgálóhoz két különböző IP-címet ad meg, a bejegyzések között szóköznek kell szerepelnie. Ne használjon vesszőt több IP-cím vagy teljesen minősített tartománynév (FQDN) elválasztásához.
 • Period : REG_DWORD vagy REG_SZ
  Az időszolgáltatás által végzett szinkronizálás gyakoriságát szabályozza. Amennyiben értéket ad meg a kulcshoz, az alábbi listában felsorolt speciális értékek közül kell választania. Ha az értéket számok segítségével adja meg (például 65535), akkor az értéket REG_DWORD típusú értékként hozza létre. Ha az érték megadásához szót használ (például BiDaily), akkor a bejegyzést REG_SZ típusú értékként kell létrehoznia.
  0 = Naponta
  65535, „BiDaily” = Kétnaponta
  65534, „Tridaily” = Háromnaponta
  65533, „Weekly” = Hetente (hétnaponta)
  65532, „SpecialSkew” = 45 percenként három megfelelő szinkronizálás előfordulásáig, majd nyolcóránként (naponta háromszor) [alapértelmezett]
  65531, „DailySpecialSkew” = 45 percenként egy megfelelő szinkronizálás előfordulásáig, majd naponta egyszer
  gyakoriság = gyakoriság naponta
 • ReliableTimeSource : REG_DWORD (nem kötelező)
  Azt jelzi, hogy a számítógép megbízható időforrás.
  0 = A számítógép nincs megjelölve megbízható időforrásként. [alapértelmezett]
  1 = A számítógép megbízható időforrásként van megjelölve (ez a beállítás csak tartományvezérlőkön hasznos).
 • Típus: REG_SZ
  A számítógép által végzett szinkronizálás módját szabályozza.
  Nt5DS = Szinkronizálás tartományhierarchiával [alapértelmezett]
  NTP = Szinkronizálás kézzel beállított forrással
  NoSync = Nincs időszinkronizálás

  Az Nt5DS beállítás nem használhat kézzel konfigurált forrást.

  Megjegyzés: Ha egy Microsoft Windows Server 2003-alapú számítógépet tartományhoz csatlakoztat, előfordulhat, hogy a gép saját időbeállítását nem szinkronizálja a tartományvezérlőjével, ha a Dátum és idő tulajdonságai párbeszédpanelen az Automatikus szinkronizálás internetes időkiszolgálóval jelölőnégyzet nincs bejelölve. Ha az Automatikus szinkronizálás internetes időkiszolgálóval jelölőnégyzet nincs bejelölve, a rendszer a Windows Server 2003-alapú munkacsoport-számítógépek alapértelmezett beállítását (NTP) letiltja. Ha a számítógépet olyan tartományhoz csatlakoztatja, amelyben ez a beállítás meg van adva, a tartományhoz kapcsolódó számítógépek alapértelmezett szinkronizálási típusa (Nt5DS) nincs definiálva, és az időszolgáltatás a tartomány hierarchiájából nem végez szinkronizálást.
Az Adj és az msSkewPerDay érték a számítógép órájával kapcsolatos adatoknak az újraindítások közötti megőrzéséhez használatos. Ne szerkessze kézzel ezeket az értékeket. A Windows időszolgáltatásról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
224799 A Windows időszolgáltatásának működése

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 223184 - Utolsó ellenőrzés: 2007. február 21. - Verziószám: 5.1
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Kulcsszavak: 
kbinfo kbtimeserv kbenv KB223184
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com