รายการรีจิสทรีสำหรับบริการ W32Time

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 223184 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บริการ W32Time เป็นบริการที่รวมใน Microsoft Windows 2000 บริการ W32Time ซิงโครไนซ์ไทม์เซิร์ฟกับแหล่งเวลาภายนอก เซิร์ฟเวอร์ไทม์คือ ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้บริการ W32Time เพื่อให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์วันและเวลาที่การตั้งค่าถูกซิงโครไนส์อย่างถูกต้องตลอดทั้งองค์กร

บทความนี้แสดงรายการรีจิสทรีที่ควบคุมลักษณะด้านของบริการนี้ หลังจากที่คุณเปลี่ยนการกำหนดค่าได้ คุณต้องหยุด แล้วเริ่มบริการ W32Time สำหรับการให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ค่ารีจิสทรีที่ระบุไว้ในบทความนี้จะอยู่ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
รูปแบบสำหรับรายการของรายการที่อยู่:
ชื่อค่า: ชนิดข้อมูล
คำอธิบาย:
ค่าต่างๆ:

ค่ารีจิสทรีบริการ W32Time

 • AvoidTimeSyncOnWan: REG_DWORD (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):
  ป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ทำข้อมูลให้ตรงกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในไซต์อื่น
  0 =ไซต์เป็นแหล่งเวลาถูกละเว้น [เริ่มต้น
  1 =คอมพิวเตอร์ไม่ซิงโครไนส์กับแหล่งเวลาที่อยู่ในไซต์ที่แตกต่างกัน
 • GetDcBackoffMaxTimes: REG_DWORD (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):
  จำนวนครั้งการการคลิกสองครั้งที่ช่วง backoff เมื่อ successive พยายามค้นหาตัวควบคุมโดเมนไม่สำเร็จ เหตุการณ์การเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่เกิดขึ้นรอของความยาวสูงสุด
  0 =รอระหว่างความพยายาม successive อยู่ตลอดเวลาต่ำสุด และไม่มีเหตุการณ์
  7 = [เริ่มต้น
 • GetDcBackoffMinutes: REG_DWORD (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):
  หมายเลขเริ่มต้นของนาทีการรอก่อนที่จะทำการค้นหาตัวควบคุมโดเมนถ้ามีความพยายามครั้งสุดท้ายจึงไม่สำเร็จ
  15 = [เริ่มต้น
 • LocalNTP: REG_DWORD
  ใช้เพื่อเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ SNTP
  0 =ไม่เริ่มทำงานเซิร์ฟเวอร์ SNTP จนกว่าคอมพิวเตอร์นี้เป็นตัวควบคุมโดเมน [เริ่มต้น
  1 =เริ่มเซิร์ฟเวอร์ SNTP เสมอ
 • NtpServer: REG_SZ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):
  NtpServer: REG_SZ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):ใช้กับแหล่งเวลาที่กำหนดด้วยตนเอง กำหนดซึ่งเป็นชื่อ DNS หรือที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ NTP การซิงโครไนส์จาก คุณสามารถแก้ไขนี้จากบรรทัดคำสั่ง โดยใช้การเวลาสุทธิคำสั่ง ค่าว่างเปล่า โดยค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ:ถ้าคุณป้อนรายการ NTP หลาย คุณต้องแยกรายการที่ มีช่องว่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อนที่อยู่ IP ที่แตกต่างกันสองสำหรับเซิร์ฟเวอร์ NTP แตกต่างกันสอง คุณต้องแยกรายการที่ มีช่องว่าง ดำเนินการไม่ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อคั่น IP หลายเน้น หรือหลายมีคุณสมบัติชื่อโดเมน (FQDNs) ทั้งหมด
 • รอบระยะเวลา: REG_DWORD หรือ REG_SZ
  ใช้การควบคุมความถี่การซิงโครไนซ์บริการเวลา ถ้ามีระบุค่าสตริงที่ นั้นต้องเป็นแฟ้มพิเศษที่แสดงด้านล่างอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าคุณระบุค่าสายอักขระ โดยใช้หมายเลข (65535 เป็นต้น), สร้างค่าเป็นแบบ REG_DWORD ถ้าคุณใช้คำเพื่อระบุค่าสายอักขระ (BiDaily เป็นต้น), จาก นั้นที่ควรจะสร้างรายการเป็นแบบ REG_SZ
  0 =วันละครั้ง
  65535, "BiDaily" =หนึ่งครั้งทุก ๆ 2 วัน
  65534, "Tridaily" =หนึ่งครั้งทุก ๆ 3 วัน
  65533 "สัปดาห์" =หนึ่งครั้งทุกสัปดาห์ (วันที่ 7)
  65532, "SpecialSkew" =เมื่อเกิดจะดีทุก ๆ 45 นาทีจนถึง 3 จาก นั้นหนึ่งครั้งทุก ๆ 8 ชั่วโมง (3 สำหรับแต่ละวัน) [เริ่มต้น
  65531, "DailySpecialSkew" =เมื่อเกิดการซิงโครไนส์ขอทุก ๆ 45 นาทีจนถึง 1 จาก นั้นหนึ่งครั้งทุกวัน
  freq=freqครั้งต่อวัน
 • ReliableTimeSource: REG_DWORD (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):
  ใช้เพื่อระบุว่า คอมพิวเตอร์นี้มีเวลาที่เชื่อถือได้
  0 =ไม่เลือกคอมพิวเตอร์นี้เป็นที่มีเวลาที่เชื่อถือได้ [เริ่มต้น
  1 =คอมพิวเตอร์นี้เป็นเวลาที่เชื่อถือได้ (ซึ่งเป็นเพียงประโยชน์บนตัวควบคุมโดเมน) ที่มีการทำเครื่องหมาย
 • ชนิด: REG_SZ
  ใช้เพื่อควบคุมวิธีการซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์
  Nt5DS =การซิงโครไนส์กับลำดับชั้นของโดเมน [เริ่มต้น
  NTP =การซิงโครไนส์กับแหล่งที่มาถูกกำหนดค่าด้วยตนเอง
  NoSync =ไม่ปรับเวลา

  การตั้งค่า Nt5DS ไม่สามารถใช้แหล่งที่ถูกกำหนดค่าด้วยตนเอง

  หมายเหตุ:เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ในโดเมน เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่ปรับการตั้งค่าเวลาของการตั้งค่าเวลาของตัวควบคุมโดเมนถ้าการทำข้อมูลให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์เวลาบนอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นวันและเวลาคุณสมบัติไม่มีเลือกกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเริ่มต้น (NTP) สำหรับ Windows Server 2003 workgroup คอมพิวเตอร์ถูกปิดใช้งานถ้าการทำข้อมูลให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์เวลาบนอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคุณเพิ่มคอมพิวเตอร์เข้ากับโดเมนที่มีการตั้งค่านี้ ไม่มีการตั้งค่าเริ่มต้นการซิงโครไนส์ชนิด (Nt5DS) สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโดเมน และบริการเวลาไม่ซิงโครไนส์จากลำดับชั้นของโดเมน
ใช้ค่า Adj และ msSkewPerDay การรักษาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการเริ่มระบบใหม่ Do not manually edit these values.For additional information about the Windows Time service, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
224799Basic operation of the Windows Time service

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 223184 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbtimeserv kbmt KB223184 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:223184

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com