Възстановяване на буквата на системния дял/дяла за зареждане на Windows

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 223188 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Предупреждение Не използвайте описаната в тази статия процедура с цел промяна на буквата на устройство в компютър, на който буквата на устройството не е била променяна. Ако направите това, възможно няма да можете да стартирате операционната система. Изпълнете описаната тук процедура, само за да възстановите буквата на устройството след промяната й, но не и с цел обикновена промяна на буквата на налично устройство. Направете резервно копие на ключовете на системния регистър, преди да извършите тази промяна.

За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
249321 Влизането в системата е невъзможно след промяна на буквата на устройството, от което се зарежда операционната система (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
В тази статия се описва промяната на буквата на системното устройство или на устройството за зареждане на операционната система в Windows. В повечето случаи това не се препоръчва, особенно ако буквата на устройството е същата, каквато е била при инсталирането на Windows. Единственият случай, при който е допустимо да направите това, е когато буквите на устройствата се били променени без намесата на потребителя. Това може да се случи, когато разделите огледален том или при промяна на конфигурацията на устройство. Това би трябвало да се случва в много рядко. В подобни случаи е необходимо да смените буквите на устройствата, така че да съвпадат с първоначалната инсталация.

Използвайте следните стъпки, за да промените или размените буквите на устройствата, които не могат да бъдат променяни чрез модула за управление на дискове (Disk Management).

Забележка В описанието на тези стъпки под "D" се подразбира присвоената на съответния том (грешна) буква на устройство, а "C" е (новата) буква на устройството, с която искате да я смените или просто да я присвоите на този том.

При тази процедура се разменят буквите на устройствата С и D. Ако това не е необходимо, просто присвоете на стойността \DosDevice\буква: каквото и да е име на устройство, което засега не се използва.

Смяна на буквата на системния дял/дяла за зареждане на ОС

Предупреждения При неправилна промяна на регистъра с помощта на Registry Editor (Редактор на системния регистър) или по друг начин е възможно възникването на сериозни проблеми. Тези промени могат да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не може да гарантира, че тези проблеми ще са разрешими. Променяйте регистъра на свой собствен риск.
 1. Направете резервно копие на цялата система и състоянието й.
 2. Влезте в системата като администратор.
 3. Стартирайте Regedt32.exe.
 4. Придвижете се към следния ключ на регистъра:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 5. Щракнете върху MountedDevices (Монтирани устройства).
 6. В менюто Security ("Сигурност") щракнете върху Permissions ("Разрешения").
 7. Проверете, дали администраторите притежават пълен контрол. Ако не е така, дайте им тези права. Когато приключите с изпълнението на тези стъпки върнете предишното значение на разрешенията.
 8. Затворете Regedt32.exe и след това стартирайте Regedit.exe.
 9. Намерете следния ключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 10. Намерете буквата на устройство, която искате замени текущата. Потърсете "\DosDevices\C:".
 11. Щракнете с десния бутон на мишката върху \DosDevices\C: и изберете Rename ("Преименувай").

  Забележка Трябва да използвате Regedit, а не Regedt32 за преименуване на този ключ на системния регистър.
 12. Преименувайте го, присвоявайки някоя неизползвана буква на устройство (например "\DosDevices\Z:").

  Това освобождава буквата С.
 13. Намерете буквата на устройство, която искате за промените. Потърсете "\DosDevices\D:".
 14. Щракнете с десния бутон на мишката върху \DosDevices\D: и изберете опцията Rename ("Преименувай").
 15. Преименувайте я, заменяйки с желаната (нова) буква на устройство (в случая "\DosDevices\C:").
 16. Щракнете върху стойността на \DosDevices\Z:, изберете Rename ("Преименувай") и въведете името "\DosDevices\D:".
 17. Затворете Regedit и стартирайте Regedt32.
 18. Върнете предишната стойност на разрешенията за администратори (най-вероятно тя е Read Only ("Само за четене")).
 19. Рестартирайте компютъра.

Свойства

ID на статията: 223188 - Последна рецензия: 17 август 2006 г. - Редакция: 5.1
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
Ключови думи: 
kbhowtomaster kbenv KB223188

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com