Article ID: 223188 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

אזהרה אין להשתמש בהליך המתואר במאמר זה כדי לשנות כונן במחשב שבו לא השתנתה אות הכונן. אם תעשה זאת, ייתכן שלא תוכל להפעיל את מערכת ההפעלה שלך. פעל בהתאם להליך המתואר במאמר זה אך ורק כדי לבצע שחזור בעקבות שינוי באות כונן ולא כדי לשנות כונן מחשב קיים לדבר מה אחר. גבה את מפתחות הרישום לפני שתבצע שינוי זה.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
249321 אין אפשרות להיכנס למערכת אם אות הכונן של מחיצת האתחול השתנתה. (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאמר זה מתאר כיצד לשנות את אות כונן המערכת או האתחול ב-Windows. בדרך כלל לא מומלץ לעשות זאת, במיוחד כאשר אות הכונן זהה לזו שהייתה קיימת בעת ההתקנה של Windows. המקרה היחיד בו ייתכן שיהיה רצוי לעשות זאת הוא כאשר אותיות הכוננים משתנות ללא התערבות המשתמש. זה עלול להתרחש כאשר שוברים את אמצעי האחסון של השיקוף או כאשר חל שינוי בתצורת הכוננים. אירוע כזה אמור להיות נדיר ועליך לשנות את אותיות הכוננים בחזרה לאותיות של ההתקנה המקורית.

על מנת לשנות או להחליף בין אותיות כוננים באמצעי אחסון שלא ניתן לשנות אותן בדרך אחרת בעזרת יישום ה-Snap-in לניהול דיסקים, בצע את הפעולות הבאות:

הערה בפעולות אלה, כונן D מתייחס לאות הכונן (השגויה) שהוקצתה לאמצעי האחסון וכונן C מתייחס לאות הכונן (החדשה) שברצונך להשתמש בה כתחליף או להקצות אותה לאמצעי האחסון.

הליך זה מחליף בין אותיות הכוננים של הכוננים C ו-D. אם אין צורך להחליף בין אותיות הכוננים, פשוט השתמש באות כונן חדשה כלשהי שאינה בשימוש כדי לתת שם לערך \DosDevice\letter:.

שנה את אות כונן המערכת/האתחול

אזהרה שינוי שגוי של הרישום על-ידי שימוש ב'עורך הרישום' או בשיטה אחרת, עלול לגרום לבעיות חמורות. ייתכן כי בעיות אלה יחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום נעשה על אחריותך הבלעדית.
 1. בצע גיבוי מערכת מלא של המחשב ושל מצב המערכת.
 2. היכנס למערכת כמנהל מערכת.
 3. הפעל את Regedt32.exe.
 4. עבור אל מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 5. לחץ על MountedDevices.
 6. בתפריט אבטחה, לחץ על הרשאות.
 7. ודא שלמנהלי מערכת יש שליטה מלאה. שנה זאת בחזרה כשתסיים לבצע פעולות אלה.
 8. צא מ-Regedt32.exe ולאחר מכן הפעל את Regedit.exe.
 9. אתר את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 10. חפש את אות הכונן שברצונך לשנות ל(חדשה). חפש את "\DosDevices\C:".
 11. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על \DosDevices\C: ולאחר מכן לחץ על שנה שם.

  הערה יש להשתמש ב-Regedit במקום ב-Regedt32 כדי לשנות את שמו של מפתח הרישום הזה.
 12. שנה את שמו לאות כונן שאינה בשימוש "\DosDevices\Z:".

  זה משחרר את אות הכונן C.
 13. חפש את אות הכונן שברצונך לשנות. חפש את "\DosDevices\D:".
 14. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על \DosDevices\D: ולאחר מכן לחץ על שנה שם.
 15. שנה את שמו לאות כונן (חדשה) המתאימה "\DosDevices\C:".
 16. לחץ על הערך עבור \DosDevices\Z:, לחץ על שנה שם ולאחר מכן שנה בחזרה את השם ל-"\DosDevices\D:".
 17. צא מ-Regedit ולאחר מכן הפעל את Regedt32.
 18. שנה את ההרשאות בחזרה להגדרה הקודמת עבור מנהלי מערכת (ככל הנראה 'קריאה בלבד').
 19. הפעל מחדש את המחשב.

מאפיינים

Article ID: 223188 - Last Review: יום שלישי 23 מאי 2006 - Revision: 5.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
מילות מפתח 
kbhowtomaster kbenv KB223188

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com