Article ID: 223300 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows XP, עיין במאמר 314852.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Windows כולל שירות רישום יומן המופעל מהרישום ומסייע באבחון בעיות ב- Windows Installer. מאמר זה מתאר כיצד להפעיל שירום רישום יומן זה.

הערה ערך הרישום במאמר זה תקף עבור כל מערכות ההפעלה מסוג Windows.

מידע נוסף

Windows Installer יכול להשתמש ברישום היומן לסיוע בפתרון בעיות בהתקנת חבילות תוכנה. רישום היומן מופעל על-ידי הוספת מפתחות וערכים לרישום. לאחר הוספה והפעלה של הערכים, ניתן לנסות שוב את ההתקנה שלא הצליחה, ו- Windows Installer יעקוב אחר ההתקדמות וירשום אותה בתיקייה Temp. שם קובץ היומן החדש הוא אקראי, אך הוא מתחיל באותיות "Msi" ומסתיים בסיומת ?.log. כדי לאתר את מיקום התיקייה Temp, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה:

cd %temp%
כדי שאנחנו נפעיל או נשבית עבורך את האפשרות לרישום יומני Windows Installer, עבור אל הסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף להפעיל בעצמך את רישום היומנים של Windows Installer, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הפעל רישום יומנים של Windows Installerהשבת רישום יומנים של Windows Installer
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50380
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50381


הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

כדי להפעיל רישום יומנים של Windows Installer

כדי להפעיל בעצמך רישום יומנים של Windows Installer, פתח את הרישום באמצעות Regedit.exe וצור את הנתיב ואת המפתחות הבאים:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: רישום
ערך: voicewarmupx
האותיות בשדה הערך יכולות להיות בכל סדר. כל אות מפעילה מצב רישום יומן אחר. הפונקציה של כל אחת מהאותיות מוסברת להלן עבור MSI גירסה 1.1:
v - פלט מילולי
o - הודעות על מחסור בשטח דיסק
i - הודעות מצב
c - פרמטרים התחלתיים של ממשק המשתמש
e - כל הודעות השגיאה
w - אזהרות לא קריטיות
a - הפעלה של פעולות
r - רשומות ספציפיות לפעולה
m - אין זיכרון פנוי או מידע על יציאה קריטית
u - בקשות משתמש
p - מאפייני מסוף
+ - צרף לקובץ קיים
! - רוקן כל שורה ליומן
x - מידע נוסף לאיתור באגים. הדגל "x" זמין רק במערכות הפעלה Windows Server 2003 ומתקדמות יותר, ובגירסה 3.0 ובגירסאות מאוחרות יותר של MSI redistributable.

"*" - תו כללי, רישום כל המידע למעט האפשרויות v ו- x. כדי לכלול את האפשרויות v ו- x, ציין ?"/l*vx".
הערה יש להשתמש באפשרות זו למטרות איתור בעיות בלבד ולא להשאירה פועלת מכיוון שהיא תפגע בביצועי המערכת ובשטח הדיסק. בכל פעם שאתה משתמש בכלי הוספה/הסרה של תוכניות בלוח הבקרה, נוצר קובץ Msi*.log חדש.

הפעל רישום יומן של Windows Installer באמצעות מדיניות קבוצתית

באפשרותך לאפשר רישום יומן באמצעות מדיניות קבוצתית על-ידי עריכת מדיניות OU או Directory Group המתאימה. תחת 'מדיניות קבוצתית' הרחב את 'תצורת מחשב', הרחב את 'תבניות מנהליות', הרחב את 'רכיבי Windows, ואז בחר 'Windows Installer'.

לחץ לחיצה כפולה על רישום יומן, ואז לחץ על מופעל. בתיבה רישום יומן, הזן את האפשרויות שברצונך לרשום. קובץ היומן, Msi.log, מופעי בתיקייה Temp של אמצעי האחסון של המערכת.

למידע נוסף אודות רישום יומן MSI, עיין בעזרה של Windows. לשם כך, חפש את הביטוי "msi logging" ובחר "ניהול אפשרויות למחשבים באמצעות מדיניות קבוצתית".

הערה התוספת של הדגל "x" זמינה באופן טבעי במערכות הפעלה Windows Server 2003 ומתקדמות יותר, ובגירסה 3.0 ובגירסאות מאוחרות יותר של MSI redistributable.

מאפיינים

Article ID: 223300 - Last Review: יום רביעי 10 נובמבר 2010 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
מילות מפתח 
kbenv kbhowto kbfixme kbmsifixme KB223300

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com