Numer ID artykułu: 223414 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL223414
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Komunikat o błędzie

Podczas próby drukowania z programu Outlook może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Po uruchomieniu drukowania wystąpił błąd.
UWAGA: Pakiet Microsoft Office 2000 ma wbudowaną funkcję umożliwiającą uzyskanie dalszych informacji dotyczących alertów lub komunikatów o błędach, pojawiających się w wyniku trudnych do rozwiązania problemów. Jeżeli chcesz włączyć tę funkcję dla takich i innych komunikatów o błędach w pakiecie Microsoft Office, pobierz plik alertów do dostosowania dla pakietu Microsoft Office z witryny Microsoft Office Update w sieci Web pod następującym adresem:
hhttp://office.microsoft.com/downloads/2000/alerts.aspx
UWAGA: Jeżeli otwierasz ten artykuł klikając przycisk Informacje w sieci Web znajdujący się w komunikacie o błędzie, alerty do dostosowywania są już włączone.

Przyczyna

Różne możliwości do sprawdzenia

Drukarka jest niedostępna

Jeżeli drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera, sprawdź, czy drukarka jest włączona i poprawnie podłączona. Jeżeli drukarka jest w sieci, sprawdź, czy drukarka jest dostępna z innego komputera w sieci.

Przechwycenie portu dla drukarki sieciowej

Przed rozpoczęciem tej procedury skontaktuj się z administratorem i upewnij się, że masz poprawną ścieżkę dla drukarki sieciowej.

 1. Kliknij menu Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu skrótów.
 3. Na karcie Szczegóły kliknij przycisk Przechwyć port drukarki.
 4. Na liście Urządzenie kliknij, aby zaznaczyć, port, którego nie używają inne drukarki.
 5. W polu Ścieżka wpisz ścieżkę sieciową drukarki, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Na liście Drukuj do portu kliknij, aby zaznaczyć, port wybrany w kroku 4, a następnie kliknij przycisk OK.

Zainstaluj ponownie sterownik drukarki lub sprawdź usługi drukowania w sieci

 1. Kliknij menu Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij drukarkę domyślną, a następnie kliknij polecenie Usuń w menu skrótów. Jeżeli pojawi się pytanie, czy chcesz usunąć dodatkowe pliki, które zostały w systemie, kliknij przycisk Tak.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę i postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora dodawania drukarki, aby zainstalować ponownie sterownik drukarki. Po pojawieniu się pytania, czy chcesz zastąpić istniejące pliki, kliknij przycisk Tak.
 4. Dodatkowo może być konieczne zwrócenie uwagi na usługi drukowania w przypadku komputera udostępniającego drukowanie. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby się upewnić, czy usługi drukowania działają.

Więcej informacji

Jeżeli powyższe kroki nie rozwiązały problemu, należy skorzystać z innych możliwości rozwiązywania problemów. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów z drukowaniem w programie Outlook 2000, zobacz plik Pomocy programu Outlook 2000 znajdujący się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/support/Office/InProdHlp/Outlook/rehowTroubleshootPrinting.asp?LN=EN-USamp;SD=gn&FR=0
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z drukowaniem podczas używania systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
128345 Troubleshooting Printing Problems in Windows 95/98/Millennium Edition
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z drukowaniem występujących w programie Outlook 2000, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
195861 OL2000: (IMO) Error 1120 When Printing FAX
196683 OL2000: Outlook Hangs Printing Detailed Address Cards View
197724 OL2000: (IMO) Err Msg: Automatic Printing of the File Has Failed
212911 OL2000: Problem Printing Contact Address Cards
212942 OL2000: Printing to HP LaserJet 5Si/Si MX PS Printer Causes Invalid Page Fault
212946 OL2000: ErrMsg: 'OUTLOOK caused a General Protection Fault in module HPBLA2.DLL' Printing Card Style
212958 OL2000: Printing Contacts Item to Epson LP-9200S Printer Causes Crash in Printer Driver
218370 OL2000: (IMO) Fax ErrMsg: Could not start print job
222419 OL2000: (CW) Error Printing Meeting Request from Unopened Message
223410 OL2000: Error Message: Error obtaining print settings. Your print settings have been reset to default.
234623 OL2000: Error Message: 'Cannot retrieve printer information. To check the printer setup, double-click the Printers icon in Windows Control Panel'
238473 OL2000: (IMO) ErrMsg: PCL XL Error Printed When Printing a Fax
253966 OL2000: Error in Outlprnt when You Define Print Style or Printing

Właściwości

Numer ID artykułu: 223414 - Ostatnia weryfikacja: 13 sierpnia 2004 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbdta kbprb KB223414

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com