การโอนย้ายการดำเนินงานหลักเดียวยืดหยุ่นและกระบวนการ Seizure

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 223787 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธียืดหยุ่นหนึ่งต้นแบบการดำเนินงาน (FSMO) หน้าที่จะถูกโอนย้ายจากตัวควบคุมโดเมนหนึ่งบทบาทอื่น และวิธีนี้สามารถถูกบังคับให้ปิด appointed เหตุการณ์ที่ตัวควบคุมโดเมนที่บทบาทที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้ ไม่มีอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FSMO บทบาทโดยทั่วไป โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
197132บทบาท FSMO ของ Windows 2000 Active Directory
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ถูกต้องของบทบาท FSMO โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
223346วาง fsmo และ Optimization บนโดเมน 2000 ของ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

การโอนย้ายการดำเนินงานหน้าที่ความยืดหยุ่นของต้นแบบครั้งเดียว

การถ่ายโอนบทบาท FSMO เป็นรูปแบบที่แนะนำของการย้ายสำหรับบทบาท FSMO ระหว่างตัวควบคุมโดเมน และสามารถมีการเริ่มต้น โดยผู้ดูแล หรือ demoting ตัวควบคุมโดเมน แต่จะไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ โดยระบบปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ในสถานะ shut-ลง บทบาท fsmo อยู่ไม่อัตโนมัติ relocated ระหว่างกระบวนการปิดระบบ--นี้ต้องถูกพิจารณาว่าเมื่อปิดระบบตัวควบคุมโดเมนที่มีบทบาท FSMO ที่สำหรับการบำรุงรักษา ตัวอย่างเช่น กัน

ในการโอน graceful ย้ายของบทบาท FSMO ในระหว่างตัวควบคุมโดเมนที่สอง การซิงโครไนส์ข้อมูลที่มีการเก็บรักษา โดยเจ้าของบทบาท FSMO ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับบทบาท FSMO ทำก่อนที่จะถ่ายโอนบทบาทเพื่อให้แน่ใจว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ถูกเร็กคอร์ก่อนการเปลี่ยนแปลงบทบาท

แอตทริบิวต์ปฏิบัติมีแอตทริบิวต์ที่แปลเป็นการดำเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ ชนิดของแอตทริบิวต์นี้ไม่ได้กำหนดในแบบแผน แต่แทนการเก็บรักษา โดยเซิร์ฟเวอร์ และดักเมื่อไคลเอ็นต์พยายามอ่าน หรือเขียนนั้น เมื่อมีอ่านแอตทริบิวต์ โดยทั่วไปผลลัพธ์เป็นผลจากการคำนวณได้จากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเขียนแอตทริบิวต์ การดำเนินการ pre-defined เกิดขึ้นในตัวควบคุมโดเมน

แอตทริบิวต์การดำเนินการต่อไปนี้ใช้ในการถ่ายโอนบทบาท FSMO และจะอยู่บน RootDSE (หรือราก DSA ตามเฉพาะรายการ--รากของแผนภูมิ Active Directory สำหรับตัวควบคุมโดเมนที่กำหนดที่เก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวควบคุมโดเมน) ในการดำเนินการของการเขียนไปยังแอตทริบิวต์การดำเนินการที่เหมาะสมบนตัวควบคุมโดเมนจะได้รับบทบาท FSMO ตัวควบคุมโดเมนเดิมคือ demoted และ และตัวควบคุมโดเมนคือ promoted โดยอัตโนมัติ จำเป็นต้องขัดจังหวะโดยไม่มีด้วยตนเอง แอตทริบิวต์ที่ทำงานที่แสดงบทบาท FSMO ได้แก่:
becomeRidMaster
becomeSchemaMaster
becomeDomainMaster
becomePDC
becomeInfrastructureMaster
ถ้าผู้ดูแลระบุเซิร์ฟเวอร์จะได้รับบทบาท FSMO ที่ใช้เครื่องมือเช่น Ntdsutil มีกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของบทบาท FSMO ระหว่างเจ้าของปัจจุบันและตัวควบคุมโดเมนที่ระบุ โดยผู้ดูแล

เมื่อตัวควบคุมโดเมนคือ demoted ปฏิบัติคุณลักษณะ "GiveAwayAllFsmoRoles" ถูกเขียน ซึ่งตัวควบคุมโดเมนเพื่อค้นหาตัวควบคุมโดเมนอื่น offload บทบาทใดก็ได้ในขณะนี้ครอบครองที่ทริกเกอร์ windows 2000 กำหนดว่าบทบาทตัวควบคุมโดเมนที่กำลัง demoted ในขณะนี้การเป็นเจ้าของ และการหาตำแหน่งที่ตั้งตัวควบคุมโดเมนที่เหมาะสมตามกฎเหล่านี้:
  1. ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ในไซต์เดียวกัน
  2. ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีการเชื่อมต่อ RPC
  3. ใช้เซิร์ฟเวอร์ผ่านทางการโอนถ่ายข้อมูลแบบอสมวาร (เช่น SMTP)
ในการโอนย้ายทั้งหมด หากบทบาท หน้าที่เฉพาะโดเมน role สามารถเคลื่อนย้ายเฉพาะกับตัวควบคุมโดเมนอื่นในโดเมนเดียวกัน มิฉะนั้น ตัวควบคุมโดเมนใด ๆ ในองค์กรมี candidate เป็น

seizing บทบาทของการดำเนินงานหลักเดียวยืดหยุ่น

ผู้ดูแลควรใช้ความระมัดระวังจึงใน seizing บทบาท FSMO การดำเนินการนี้ โดยส่วนใหญ่ ควรทำเฉพาะในกรณีที่เจ้าของบทบาท FSMO ที่เดิมจะไม่สามารถ brought กลับเข้าไปในสภาพแวดล้อม

เมื่อผู้ดูแล seizes มีบทบาท FSMO จากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ แอตทริบิวต์ "fsmoRoleOwner" ถูกปรับเปลี่ยนบนวัตถุที่แสดงถึงรากของข้อมูลโดยตรง bypassing ซิงโครไนส์ข้อมูลและการถ่ายโอนบทบาท graceful แอตทริบิวต์ "fsmoRoleOwner" ของแต่ละวัตถุต่อไปนี้ถูกเขียนลงด้วยการเฉพาะชื่อ (DN) ของวัตถุการตั้งค่า NTDS (ข้อมูลใน Active Directory ซึ่งกำหนดเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมโดเมน) ของตัวควบคุมโดเมนที่เป็นเจ้าของบทบาทนั้น ในขณะที่การทำแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มการแพร่กระจาย ตัวควบคุมโดเมนอื่นเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ FSMO

Primary Domain Controller (PDC) FSMO:
LDAP://DC=MICROSOFT,DC=COM
RID Master FSMO:
LDAP://CN=Rid Manager$,CN=System,DC=MICROSOFT,DC=COM
Schema Master FSMO:
LDAP://CN=Schema,CN=Configuration,DC=Microsoft,DC=Com
Infrastructure Master FSMO:
LDAP://CN=Infrastructure,DC=Microsoft,DC=Com
Domain Naming Master FSMO:
LDAP://CN=Partitions,CN=Configuration,DC=Microsoft,DC=Com
For example, if Server1 is the PDC in the Microsoft.com domain and is retired and the administrator is unable to demote the computer properly, Server2 needs to be assigned the FSMO role of the PDC. After the seizure of the role takes place, the value
CN=NTDS Settings,CN=SERVER2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Microsoft,DC=Com
is present on the following object:
LDAP://DC=MICROSOFT,DC=COM

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 223787 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB223787 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:223787

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com