คุณได้รับการ "ขอบของส่วน <n>ถูกตั้งค่าอยู่นอกพื้นที่ของหน้ากระดาษสามารถพิมพ์" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพิมพ์เอกสารใน Word 2000 </n>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 224061 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft Word 2002 รุ่นของ Word 2003 ของบทความนี้ ดู314568.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพิมพ์เอกสารของคุณ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจปรากฏขึ้น:
ระยะขอบของส่วนnถูกตั้งค่าอยู่นอกพื้นที่ของหน้ากระดาษสามารถพิมพ์
หรือ

ระยะขอบของส่วนnถูกตั้งค่าอยู่นอกพื้นที่ของหน้ากระดาษสามารถพิมพ์ คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่
ถ้าคุณเลือกใช่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด มีพิมพ์เอกสารของคุณ แต่อาจถูกตัดออก หรือตัดข้อความ ถ้าคุณเลือกไม่มียกเลิกการพิมพ์เอกสาร

หมายเหตุ::Microsoft Office 2000 มีฟังก์ชันในตัวที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ยากหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด หากคุณต้องการเปิดใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้และอื่น ๆใน Microsoft Office 2000 กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ Customizable Alerts ของ Microsoft Office 2000 จากเว็บไซต์ ตามแอดเดรสต่อไปนี้::
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8FBEE1D3-C5BB-4A36-A2F7-DC63DE2A818C
หมายเหตุ:: ถ้าคุณเข้าถึงบทความนี้ได้ ด้วยการคลิกการข้อมูลของเว็บปุ่มในข้อผิดพลาด เรียบร้อยแล้วคุณมีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนที่สามารถกำหนดเองได้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หนึ่ง หรือหลายระยะขอบที่ระบุไว้ในส่วนnถูกตั้งค่าอยู่นอกพื้นที่ของหน้ากระดาษสามารถพิมพ์

เครื่องพิมพ์โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถพิมพ์ทั้งหมดวิธีไปขอบของกระดาษเนื่องจากการข้อจำกัดทางกายภาพในวิธีเอกสารการจัดการเครื่องพิมพ์

ถ้าคุณตั้งค่าของเอกสารหรือส่วนขอบใกล้กับขอบของกระดาษไม่ใช่เครื่องพิมพ์ของคุณจะสามารถพิมพ์ Microsoft Word ส่งกลับข้อผิดพลาดเมื่อคุณส่งเอกสารของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ การแก้ไขระยะขอบในส่วนที่ระบุ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการแก้ไขเมนู คลิกไปยัง.
  2. ในการไปยังอะไรกล่อง คลิกส่วน
  3. ในการป้อนหมายเลขของส่วนกล่อง พิมพ์หมายเลขของส่วนที่ปรากฏในข้อความข้อผิดพลาด คลิกไปยังแล้ว คลิกปิด.
  4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ.
  5. คลิกการระยะขอบแท็บ แล้วคลิกตกลง. word แสดงข้อความต่อไปนี้:
    ระยะขอบอย่าง น้อยหนึ่งถูกตั้งค่าอยู่นอกพื้นที่ของหน้ากระดาษสามารถพิมพ์ เลือกปุ่ม'แก้ไข'เพื่อเพิ่มระยะขอบที่เหมาะสม
  6. คลิกการการแก้ไข:ปุ่ม ซึ่งเพิ่มข้อความแสดงระยะขอบใด ๆ ในภูมิภาค unprintable การตั้งค่าระยะขอบขั้นต่ำหมายเหตุ:: ถ้าคุณคุ้นเคยกับขอบเขตการ unprintable ของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถด้วยตนเองเพิ่มด้านบน,ด้านล่าง,ด้านซ้ายและด้านขวาระยะขอบขั้นต่ำที่จำเป็น
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ถ้าส่วนมากกว่าหนึ่งมีขอบที่มีการตั้งค่าอยู่นอกพื้นที่ของหน้านั้นที่สามารถพิมพ์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 224061 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprint kbtshoot kbprb kbmt KB224061 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:224061

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com