Vytvorenie vlastných ASP chyba stránky

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 224070
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

Verzia Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 zavádza schopnosť vytvárať vlastné chybové stránky Active Server Pages (ASP) prostredníctvom pridania novú metódu na vstavaný objekt ASP servera nazýva Server.GetLastError() že vráti nového ASPError objekt.

DALSIE INFORMACIE

Ak sa vyskytne chyba, kým zostaviť alebo spustiť stránku ASP, IIS vytvára 500; 100 chyba a spustí Server.Transfer() metódu prejde kontrolou na vymedzených vlastné chybové stránky. (Podľa predvoleného nastavenia táto stránka je /iishelp/common/500-100.asp.) Ďalšie informácie o Server.Transfer() metóda, pozri nasledujúci článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
219294 Ako používať metódu Server.Transfer
Keď kontrola je zložili na vlastné chybové stránky, môže sa použiť metóda Server.GetLastError() získať podrobné informácie o chybu, ktorá sa vyskytla. Metóda Server.GetLastError() vráti objektu ASPError, ktorý má vlastnosti uvedené v nasledujúcej tabuľke. (Táto tabuľka tiež nájdete v online dokumentácii služby IIS 5.0.)
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
VlastnosťPopis
ASPCodeVráti chybový kód vytvorený IIS.
ČísloVráti štandardné COM chybový kód.
ZdrojUdáva, ak zdroj chyby bola vnútorného ASP, skriptovací jazyk alebo objekt.
SúborOznačuje názov súboru .asp, ktorú spracovával, keď sa chyba vyskytla.
RiadokOznačuje v riadku v súbore .asp, ktorý vygeneroval chyby.
PopisVráti krátky popis chyby.
ASPDescriptionAk je chybou týkajúce sa ASP, vráti podrobnejšie popis chyby.
Nižšie uvedené kroky vás prevedie nastavenie vlastné chybové stránky ASP.
 1. Uložte nasledovný kód ASP v priečinku skripty ako "My500.asp" (bez úvodzoviek):
  <%@Language="VBSCRIPT"%>
  <%
   Option Explicit
   On Error Resume Next
   Response.Clear
   Dim objError
   Set objError = Server.GetLastError()
  %>
  <html>
  <head>
  <title>ASP 500 Error</title>
  <style>
  BODY { FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt;
      BACKGROUND: #ffffff; COLOR: #000000;
      MARGIN: 15px; }
  H2  { FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ff0000; }
  TABLE { BACKGROUND: #000000; PADDING: 5px; }
  TH  { BACKGROUND: #0000ff; COLOR: #ffffff; }
  TR  { BACKGROUND: #cccccc; COLOR: #000000; }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <h2 align="center">ASP 500 Error</h2>
  
  <p align="center">An error occurred processing the page you requested.<br>
  Please see the details below for more information.</p>
  
  <div align="center"><center>
  
  <table>
  <% If Len(CStr(objError.ASPCode)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">IIS Error Number</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.ASPCode%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  <% If Len(CStr(objError.Number)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">COM Error Number</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.Number%>
    <%=" (0x" & Hex(objError.Number) & ")"%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  <% If Len(CStr(objError.Source)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">Error Source</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.Source%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  <% If Len(CStr(objError.File)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">File Name</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.File%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  <% If Len(CStr(objError.Line)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">Line Number</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.Line%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  <% If Len(CStr(objError.Description)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">Brief Description</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.Description%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  <% If Len(CStr(objError.ASPDescription)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">Full Description</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.ASPDescription%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  </table>
  
  </center></div>
  
  </body>
  </html>
  						
 2. Nastaviť vlastné chybové stránky ASP:

  1. Spustiť správcu internetových služieb MMC.
  2. Rozšíriť váš Default Web Site.
  3. Pravým tlačidlom myši na priečinok skripty a vyberte Vlastnosti.
  4. Kliknite na Vlastné chyby kartu.
  5. Prejdite nadol a zvýraznite 500; 100 HTTP chybu a kliknite na tlačidlo Upraviť vlastnosti.
  6. Zabezpečiť, aby Typ správy je nastavený na URL.
  7. Zmena URL k "/ scripts/my500.asp" (bez úvodzoviek).
  8. Kliknite na položku ok kým sa nevrátite na konzolu MMC.
 3. Testovať nové chybovú stránku:

  1. Uložiť všetky tieto stránky v priečinku skripty:

   • Uložiť nasledujúcej stránke ako "Badpage1.asp" (bez úvodzoviek):
    <%@Language="VBSCRIPT"%>
    <html>
    <head>
    <title>Bad Page 1</title>
    </head>
    <body>
    <% Response.Write 1/0 %>
    </body>
    </html>
    										
   • Uložiť nasledujúcej stránke ako Badpage2.asp"(bez úvodzoviek):
    <%@Language="VBSCRIPT"%>
    <html>
    <head>
    <title>Bad Page 2</title>
    </head>
    <body>
    <% Response.BadMethod "Hello" %>
    </body>
    </html>
    										
   • Uložiť nasledujúcej stránke ako "Badpage3.asp" (bez úvodzoviek):
    <%@Language="VBSCRIPT"%>
    <html>
    <head>
    <title>Bad Page 3</title>
    </head>
    <body>
    <%
     Dim objBad
     Set objBad = Server.CreateObject("BAD.OBJECT.CLASS")
    %>
    </body>
    </html>
    										
  2. Keď prechádzate ktoréhokoľvek z vyššie uvedených stránkach, by sa mal zobraziť vlastné chybové stránky vrátili do prehliadača.
POZNÁMKA: Keď používate Internet Explorer 5.0 a novším zobrazenie stránok ASP vlastná chyba, neočakávané výsledky by mohli vrátiť. IE5 zavedená funkcia nahradiť šablóny HTML ktorú pre HTTP 500 a niekoľko iných bežne vráti stavové kódy s štandardizované, nešpecifické správ. Obísť túto funkciu a zobraziť presný text vrátený do prehliadača kód stavu, otvorte program Internet Explorer a prejdite na:
Tools | Internet Options | Advanced
					

potom zrušte začiarknutie políčka označené
Show friendly HTTP error messages
					

Ďalšie informácie o tejto funkcii je k dispozícii v
218155 Popis Hypertext Transport Protocol chybové hlásenia

Vlastnosti

ID článku: 224070 - Posledná kontrola: 21. októbra 2011 - Revízia: 2.0
Kľúčové slová: 
kbaspobj kbcodesnippet kbinfo kbmt KB224070 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:224070
Upozornenie na neaktuálny obsah článku databázy KB
Tento článok obsahuje informácie o produktoch, pre ktoré spoločnosť Microsoft už neposkytuje technickú podporu. Z tohto dôvodu je tento článok publikovaný ako nezmenený a už nebude aktualizovaný.

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com