ไม่สามารถพิมพ์จาก Internet Explorer หรือ Outlook Express

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 224202
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามพิมพ์จาก Internet Explorer หรือ Outlook Express เมื่อเรียกใช้ Windows NT 4.0 สิ่งใดที่อาจเกิดขึ้น (คุณอาจได้รับงานพิมพ์ไม่มี), และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่ได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับเฉพาะหรือเครื่องพิมพ์เครือข่าย

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากโฟลเดอร์ที่ถูกอ้างถึง โดยตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TEMP ขาดหายไป

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
  2. คลิกสองครั้งระบบ:.
  3. ในการสภาพแวดล้อมแท็บ จดเส้นทางสำหรับตัวแปร TEMP ในนั้นผู้ใช้ตัวแปรสำหรับชื่อ:กล่อง ค่าเริ่มต้นsystemdrive: \Temp
  4. ใช้ Windows NT Explorer เพื่อตรวจสอบว่า มีเส้นทางที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3 ถ้าคุณไม่มี สร้างขึ้นได้

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

227094ไม่สามารถพิมพ์โดยใช้ปุ่มพิมพ์บนแถบเครื่องมือการ Explorer อินเทอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการพิมพ์ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
128345การแก้ปัญหาการพิมพ์ใน Windows 95/98/Millennium Edition

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 224202 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbenv kbprb kbprint kbmt KB224202 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:224202
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com