การกำหนดตัวสร้าง Inter-Site ของโทโพโลยี (ISTG) ของไซต์ที่มีใน Active Directory

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 224599 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

สร้างตัวควบคุมโดเมน 2000 windows แต่ละวัตถุการเชื่อมต่อการจำลองแบบไดเรกทอรี Active แทนการจำลองแบบขาเข้าจากไซต์ intra คู่การจำลองแบบ สำหรับการจำลองแบบ inter-site ตัวควบคุมโดเมนหนึ่งสำหรับแต่ละไซต์มีความรับผิดชอบของโทโพโลยีการจำลองแบบ inter-site การประเมิน และการสร้างวัตถุการเชื่อมต่อการจำลองแบบไดเรกทอรี Active สำหรับเซิร์ฟเวอร์ bridgehead ที่เหมาะสมภายในของไซต์ ตัวควบคุมโดเมนในแต่ละไซต์ที่เป็นเจ้าของบทบาทนี้ถูกอ้างถึงเป็น Inter-Site โทโพโลยีตัวสร้าง (ISTG)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของตัวสร้างโทโพโลยีของ Inter-Site โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
224815บทบาทของตัวสร้างโทโพโลยี Inter-Site ในการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้เครื่องมือ LDP.EXE และตรวจสอบจำลองแบบไดเรกทอรี Active จากทรัพยากร Kit การ Windows 2000 ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดตัวควบคุมโดเมนใดในแต่ละไซต์มี role นี้ในขณะนี้ มีความสำคัญโปรดสังเกตว่า เนื่องจากตัวควบคุมโดเมนแต่ละติดตามเจ้า ISTG โดยการอ่านแอตทริบิวต์ใน Active Directory ในระหว่างช่วงการเปลี่ยนภาพของ role นี้จากโดเมนหนึ่ง ตัวควบคุมไปยังอีก focusing เครื่องมือเหล่านี้บนตัวควบคุมโดเมนอื่นอาจสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน การทำแบบจำลองการเกิดขึ้น และตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดได้รับการเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์ที่กำหนดเจ้าของ ISTG แต่ละตัวควบคุมโดเมนจะค้นหาการเปลี่ยนแปลง

การใช้ LDP.EXE จากทรัพยากร Kit การ Windows 2000

 1. ใช้ LDP.EXE ค้นหาการตั้งค่าคอนฟิกตั้งชื่อบริบท (พาร์ติชันของ Active Directory ที่ประกอบด้วยวัตถุที่มีการตั้งค่าสำหรับแต่ละตัวควบคุมโดเมนในองค์กร) มีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  ฐานที่ DN: CN =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =RootDomainName, dc =
  ตัวกรอง: (cn =การตั้งค่าไซต์ NTDS)
  ขอบเขต: ทรีย่อย
  แอตทริบิวต์: interSiteTopologyGenerator
  แทนที่RootDomainNameมีชื่อของโดเมนแรกที่ติดตั้งอยู่ในองค์กร (ฟอเรสต์) โดเมนนี้เรียกว่าโดเมนหลัก
 2. ในผลลัพธ์การค้นหา ค้นหารายการที่แสดงถึงเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมที่ ISTG ถูกกำหนดไว้สำหรับ นอกจากนี้คุณลักษณะ "interSiteTopologyGenerator" ควรมีอยู่ และประกอบด้วยการเฉพาะชื่อ (DN) ของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเจ้าของบทบาทในขณะนี้ ตัวอย่าง::
  *** ค้นหา...
  ldap_search_s (ld, " cn =ไซต์ cn =การตั้งค่าคอนฟิก dc = mydomain, dc = com ", 2, " (cn =การตั้งค่าไซต์ NTDS) ", attrList, 0 & msg)
  ผลลัพธ์ <0>: (null) </0>
  DNs ตรง:
  การเรียกใช้รายการที่ 1:
  >> Dn: CN =การตั้งค่าไซต์ NTDS, CN = '-ชื่อไซต์' CN =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = mydomain, DC = com
  1 > interSiteTopologyGenerator: CN =การตั้งค่า NTDS, CN = W2KNC-DC, N =เซิร์ฟเวอร์ CN = Charlotte, CN =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = mydomain, DC = com
  เฉพาะชื่อ (DN) ของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเจ้าของบทบาทที่ระบุเป็นข้อมูลของแอตทริบิวต์ ในตัวอย่างนี้ เป็นเซิร์ฟเวอร์ "W2KNC DC" ในไซต์ " Charlotte " การตั้งชื่อ

ใช้การควบคุมการจำลองแบบไดเรกทอรี Active จากทรัพยากร Kit การ Windows 2000

 1. ถ้าทรัพยากร Kit การ Windows 2000 ไม่ ติดตั้งอยู่แล้วทำตามขั้นตอนนี้ก่อนดำเนินการต่อ For more information on the usage of Active Directory Replication Monitor, please refer to the Windows 2000 Resource Kit Documentation.
 2. Open Active Directory Replication Monitor and use theAdd Site/Server Wizardจากนั้นแก้ไขmenu to add the server that you are identifying the Server GUID for.
 3. After Active Directory Replication Monitor has enumerated the naming contexts and replication partners, right-click the name of the server just below the site name.
 4. เลือกGenerate Status Reportand supply a file name to save the results of the report to.
 5. After Active Directory Replication Monitor displays that the report is complete, open the resulting report file and locate the "Enterprise Data" section of the report. For each site listed, the Inter-Site Topology Generator will be recorded. If no domain controllers exist for the site, no ISTG will be recorded. ตัวอย่าง::
  Site Name: Default-First-Site-Name
  Site Topology Generator: CN=NTDS Settings,CN=W2KNC-DC,CN=Servers,CN=Charlotte,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mydomain,DC=com

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 224599 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbhowto kbmt KB224599 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:224599

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com