הודעות שגיאה SUWIN General Protection Fault בעת ההתקנה של Windows 95 או של Windows 98

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 224836 - View products that this article applies to.
אם מאמר זה לא מתאר את הודעת השגיאה שאתה מקבל, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base כדי לעבור למאמרים נוספים שמתארים הודעות שגיאה:
315854 מרכז משאבים להודעות שגיאה במערכות Windows 98 ו-Windows Me?
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מנסה להתקין Windows 95 או Windows 98 בתיקייה חדשה או בכונן קשיח נקי, ייתכן שיתקבלו אחת או יותר מהודעות השגיאה הבאות:
SUWIN
אירעה שגיאה ביישום שלך. אם תבחר באפשרות Ignore, עליך לשמור את עבודתך בקובץ חדש. אם תבחר ב-Close, פעולת היישום תסתיים.
-או-
SUWIN caused a general protection fault in module SETUPX.DLL? (SUWIN גרם לתקלת הגנה כללית במודול SETUPX.DLL)
-או-
SUWIN caused a general protection fault in module KRNL386.EXE? (SUWIN גרם לתקלת הגנה כללית במודול KRNL386.EXE)

סיבה

התנהגות זו עשויה להתרחש כשמתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • ישנן הגדרות מערכת קלט/פלט בסיסית (BIOS) שגויות עבור התקן היקפי מובנה בלוח האם שלך (לדוגמה, הגדרות מטמון, תזמון CPU, דיסקים קשיחים וכדומה).
 • זיכרון הגישה האקראית (RAM) או המטמון במחשב שלך פגומים או לא מתאימים (לדוגמה, אם אתה משתמש ב-EDO וב-RAM שאינו EDO, או אם אתה משתמש במהירויות RAM שונות).
 • לוח האם במחשב שלך לא פועל כהלכה.

פתרון הבעיה

כדי לעקוף התנהגות זו, נסה להאט את המחשב באמצעות שינוי הגדרות ה-BIOS. למידע אודות אופן השינוי של הגדרות אלה, עיין בתיעוד המצורף למחשב או פנה ליצרן החומרה.

אזהרה: שינוי שגוי של הגדרות BIOS של המחשב עלול לגרום לבעיות חמורות.

הערה: בצע את השינויים הבאים, אחד בכל פעם. אחרי כל שינוי, שמור את ההגדרות, צא מה-BIOS ונסה להפעיל את תוכנית ההתקנה. אם פעולה מסוימת לא פותרת את הבעיה, נסה את הפעולה הבאה וכך הלאה.
 1. שנה את הגדרת ניהול האפיקים.
 2. שנה את הגדרת המטמון הפנימי או החיצוני.
 3. שנה את הגדרת ה-RAM.
 4. שנה הגדרות אחרות שהן ספציפיות ל-BIOS שלך ואשר תורמות למהירות שבה המחשב עובד.
 5. השבת את מטמון רמה 1 ורמה 2 מכלי התקנת ה-BIOS למשך ההתקנה.
 6. השבת את הגדרת ה-Ultra DMA (אם רלוונטי) של הדיסק הקשיח או של כונן ה-CD-ROM. למידע על אופן השינוי של הגדרות אלה, עיין בתיעוד המצורף למחשב.
אם הודעת השגיאה עדיין מתרחשת אחרי שביצעת פעולות אלה, ייתכן שהחומרה פגומה. פנה ליצרן החומרה לקבלת עזרה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על הודעות שגיאה SUWIN, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
129971 רשימת הודעות שגיאה SU עבור התקנת Windows 95, Windows 98 ו-Windows Me (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
187580 הודעת שגיאה SUWIN Warning SU0167 בעת ההתקנה של Windows 98 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
188107 שגיאת SUWIN ב-Setupx.dll בעת ההתקנה של Windows 95/98 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
124177 שגיאת יישום: SUWIN גרם להוראה לא חוקית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
135162 תקלת GP אחרי הסכם רישוי משתמש קצה בעת ההתקנה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
136415 מתקבלת הודעת שגיאה SUWIN caused a General Protection Fault in module SUWIN.EXE at 0006:6EB8? (SUWIN גרם לתקלת הגנה כללית במודול SUWIN.EXE ב-0006:6EB8) כשמתקינים את Windows 95. ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית.
187268 שגיאת SUWIN ב-Pidgen.dll בעת ההתקנה של Windows 98 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
232963 הודעת השגיאה: Suwin.exe גרם לתקלת דף לא חוקי ב-Setupx.dll (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).

מאפיינים

Article ID: 224836 - Last Review: יום שלישי 07 פברואר 2006 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
מילות מפתח 
kberrmsg kbgpf kbhardware kbprb kbsetup KB224836

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com