วิธีการสร้างแฟ้มที่ใช้ร่วมกันในคลัสเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 224967
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การสร้างแฟ้มขอพร้อมใช้งานที่ใช้ร่วมกันในคลัสเตอร์ คุณควรสร้างนั้นได้โดยใช้ Administrator คลัสเตอร์ (CluAdmin.exe) หรือชุด API ของคลัสเตอร์ เมื่อมีวางใช้ร่วมกันในกลุ่มที่มีทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ที่ อยู่ IP ชื่อเครือข่าย และอุปกรณ์เก็บข้อมูล), ที่ใช้ร่วมกันจะพร้อมใช้งานจากท้ายโหนดในคลัสเตอร์เป็นเจ้าของกลุ่มทรัพยากร บทความนี้แสดงขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการสร้างทรัพยากรใช้ร่วมกันแฟ้มพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ:ข้อมูลในบทความนี้จะยังใช้ได้สำหรับการบริการคลัสเตอร์ 2000 ของ Windows
 1. เปิด Windows Explorer และสร้างโฟลเดอร์บนดิสก์ที่ใช้ร่วมกันที่คุณต้องการใช้ร่วมกันไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้
 2. กำหนดแฟ้ม NTFS ที่เหมาะสมในโฟลเดอร์ระดับสิทธิ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชีที่ใช้ในการเริ่มบริการคลัสเตอร์มีน้อยอ่านสิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์

  หมายเหตุ:ไม่ร่วมโฟลเดอร์ใน Windows Explorer ในขณะที่คุณต้องการสำหรับการใช้ไฟล์ร่วมกันโดยปกติ ถ้าคุณไม่ทำให้บัญชีคลัสเตอร์สิทธิ์ที่เหมาะสม หรือโฟลเดอร์ โดย Windows Explorer ที่ใช้ร่วมกัน ดังกล่าวอาจทำให้ไฟล์แชร์ของคลัสเตอร์ล้มเหลว ซึ่งรวมถึงใด ๆ ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลที่มีอยู่ คุณไม่ต้องการสร้างสำหรับรากของไดรฟ์ (Q $) ที่ใช้ร่วมกันตัวอย่างเช่น
 3. เริ่มต้นผู้ดูแลของคลัสเตอร์ (CluAdmin.exe)
 4. เลือกกลุ่มที่มีที่อยู่ IP ที่มีอยู่และเครือข่ายมีชื่อทรัพยากร ถ้าคุณไม่มีทรัพยากรเหล่านี้สร้าง คุณจะต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  257932การใช้เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของ Microsoft เพื่อสร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือน
 5. คลิกขวา และเลือกใหม่จากนั้นทรัพยากร.
 6. กรอกข้อมูลในการดูแลชื่อและคำอธิบายสำหรับทรัพยากร จาก pull ชนิดทรัพยากรลง เลือก "แฟ้มใช้ร่วมกัน" คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:นี่คือชื่อที่จะถูกแสดงในคลัสเตอร์ Administrator และถูกใช้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการ นี้ไม่ได้ใช้งานร่วมกันชื่อที่ผู้ใช้จะมีการเชื่อมต่อไป ตั้งชื่อที่จะง่ายต่อการระบุ และจัดการทรัพยากร
 7. เลือกโหนที่คุณต้องการเป็นเจ้าของที่เป็นไปได้ของทรัพยากร คลิก'ถัดไป'เพื่อออกจากโหนทั้งหมดที่เป็นเจ้าของที่เป็นไปได้

  หมายเหตุ:เจ้าของที่สามารถกำหนดว่าทรัพยากรเคยสามารถ failover กับโหนดเฉพาะ คำเตือนจึงใช้ในการกำหนดเจ้าของคลื่นเนื่องจากการกำหนดเจ้าของที่เป็นไปได้สำหรับทรัพยากรเดียวจะลักษณะพิเศษ failover สำหรับทั้งกลุ่ม
 8. เลือกชื่อเครือข่ายและดิสก์ที่มีอยู่จริงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันของแฟ้มจะขึ้นอยู่กับ

  หมายเหตุ:อ้างอิงทำหน้าที่สองฟังก์ชัน

  ก.จะกำหนดรวมกับทรัพยากร คุณต้องการใช้ไฟล์ร่วมกันจะขึ้นอยู่กับทรัพยากรชื่อเครือข่ายที่เครื่องไคลเอนต์จะใช้เมื่อทำการเชื่อมต่อกับแฟ้มใช้ร่วมกัน ทรัพยากรที่อยู่ IP ที่ทรัพยากรชื่อเครือข่ายขึ้นเมื่อมีอยู่ IP ที่จะใช้เมื่อเชื่อมต่อไปนี้ที่ใช้ร่วมกัน คุณไม่ต้องการทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันแฟ้มจะขึ้นอยู่กับทรัพยากร "คลัสเตอร์ที่ชื่อ"

  ข.จะกำหนดลำดับการเริ่มต้นสำหรับทรัพยากรหรือไม่ คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันกำลังจะสร้างภายใต้ และดิสก์ทางกายภาพที่โฟลเดอร์ที่อยู่ที่กำลังถูกใช้ร่วมกัน ออนไลน์ และพร้อมใช้งานก่อนที่จะพยายามที่จะนำมาใช้ในแฟ้มร่วมแบบออนไลน์

  เมื่อคุณสร้างการอ้างอิง 'ทรี' ถูกเก็บไว้อย่างง่ายมากที่สุดที่ดีที่สุด ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันแฟ้มเสมอควรจะขึ้นอยู่กับชื่อของเครือข่ายที่ไคลเอนต์จะใช้การเชื่อมต่อไปนี้ที่ใช้ร่วมกันและทรัพยากรของดิสก์ที่มีอยู่จริงที่เป็นที่ตั้งของโฟลเดอร์ ทรัพยากรของดิสก์ที่มีอยู่จริงไม่ควรจะขึ้นกับข้อมูลใด ๆ ทรัพยากรชื่อเครือข่ายควรจะขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่อยู่ IP ที่เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่จะถูกเชื่อมโยงด้วย ทรัพยากรที่อยู่ IP ไม่ควรจะขึ้นกับข้อมูลใด ๆ ดูบทความต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
  171791การสร้างการอ้างอิงในเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของ Microsoft
 9. ในพารามิเตอร์ที่ใช้ร่วมกันของแฟ้มป้อนข้อมูลลงในรายละเอียดต่อไปนี้ที่หน้าจอ และคลิกเสร็จสิ้น:

  a. The "Share Name" is the name of the share that will be created for the UNC when clients connect. This needs to be a valid NetBIOS name, and is recommended to be a valid URL name as well.

  b. The "Path" is the full path on the local node to the shared disk where the folder is located. For example: T:\Users.

  c. The "Comment" is the information about the share that will appear when a client browses the share.
 10. By default, when resources are created, they are in an offline state. The following steps are a best practice. Follow them to isolate the effect of the resource failure on other production resources. This will help until the resource is ready to be brought into production for users.
  1. Right-click the resource, and then clickคุณสมบัติ.
  2. คลิกการขั้นสูงแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นDo not restartปุ่ม แล้วคลิกตกลง.
  3. Bring the resource online. Make sure that it functions correctly.
  4. After you confirm that the resource functions correctly, and you are ready to bring it into production, take the resource offline. Then, click to select theเริ่มต้นใหม่ปุ่ม
  5. Bring the resource online.

หมายเหตุ

 • The 'User Limit' dialog can be used to limit the number of simultaneous users.
 • Click the "Permissions" button to set share level permissions. Only domain level groups should be used in defining share level permissions because local groups and user accounts do not reside on the other node, and the permissions will not take effect when the file share is failed over. The only exception to this is if all nodes in the cluster are domain controllers. It is recommended to use NTFS permissions instead of share level permissions on a server cluster.
 • The 'Advanced' dialog can be used to create a Dynamic file share or a DFS Root. กระบวนการขั้นสูงbutton was a feature that was added in Windows NT 4.0 Service Pack 4. If you are running Windows NT 4.0, but you do not see theขั้นสูงbutton, reapply Windows NT 4.0 Service Pack 4 or higher. For additional information, see the following Microsoft Knowledge Base articles:
  256926Implementing home folders on a server cluster
  220819How to configure Dfs root on a Windows 2000 server cluster
When browsing the file share, file shares for other virtual servers on the same cluster may be visible. Reference the following article for additional information.
285369An update to configure client-side caching on a Windows 2000 server cluster is available
If you are going to create a large number of file share resources, it may be easier to script the creation using Cluster.exe. See the following article for additional information:
170762Cluster shares appear in Browse list under other names

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 224967 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbdiskmemory kbenv kbhowto kbmt KB224967 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:224967

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com