คุณได้รับผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องหรือ 22 มี ID ของเหตุการณ์เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามเป็นครั้งแรกใน SSAS 2008 หรือ SSAS 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2255410 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าหรือ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามเป็นครั้งแรก ใน SQL Server 2008 Analysis Services (SSAS 2008) หรือ ใน SQL Server 2008 R2 Analysis Services (SSAS 2008 R2), คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้หนึ่ง

หมายเหตุ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าคุณเรียกใช้แบบสอบถามเดียวกันอีกครั้งหลังจากที่ข้อมูลจะถูกเก็บไว้
 • แบบสอบถามส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
 • SSAS หยุดเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ ข้อความแสดงเหตุการณ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
  Event Type: Error
  Event Source: MSSQLServerOLAPService
  Event Category: (256)
  Event ID: 22
  
  Description:
  The description for Event ID ( 22 ) in Source ( MSSQLServerOLAPService ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Internal error: An unexpected exception occurred.
  

  นอกจากนี้ เมื่อคุณตรวจสอบแฟ้มบันทึก SSAS รายการที่มีลักษณะต่อไปนี้อาจถูกบันทึกในบันทึกของ SSAS:

  ข้อความ: (แหล่งที่มา: \\ ? \<Drive:></Drive:>\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10<SSAS instance="" name=""></SSAS>\OLAP\Log\msmdsrv.log ชนิด: 3 ประเภท: 256, ID เหตุการณ์: 0xC1000016)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในลักษณะการทำงานของ FusionOfStorageEngineSubspaces ใน SSAS โดยค่าเริ่มต้น เปิดใช้งานลักษณะการทำงาน และมีลักษณะการทำงานที่คาดว่า คุณลักษณะการปรับประสิทธิภาพการทำงานแบบสอบถามใน SSAS

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 Service Pack 1

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุง 9 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2083921 แพคเกจการปรับปรุง 9 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365 SQL Server 2008 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2008 Service Pack 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ก่อนเปิดใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2289254 ปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 2

SQL Server 2008 R2

แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่สะสม 4 ครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2345451 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ปิดใช้งานคุณลักษณะการ FusionOfStorageEngineSubspaces SSAS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ตั้งค่าเป็น 0x1 สำหรับคุณสมบัติ DisableFusionOfStorageEngineSubspaces ในแฟ้มตั้งค่าคอนฟิก Analysis Services (Msmdsrv.ini) วิธีแก้ปัญหานี้ใช้ดุลยพินิจเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของแบบสอบถามอาจได้รับผลกระทบ

หมายเหตุ แฟ้ม Msmdsrv.ini ซึ่งมักจะอยู่ภายใต้ไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
%ProgramFiles%\Microsoft Server\MSAS10 SQL<AS instance="" name=""></AS>\OLAP\Config

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการมีให้จากทีม SQL Server เพื่อจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2255410 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2255410 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2255410

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com