รายการของแอตทริบิวต์ที่ซิงค์ โดยเครื่องมือ Windows Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2256198
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางที่ 1: แอตทริบิวต์ที่ซิงค์กับ Windows Azure Active Directory (Windows Azure โฆษณา) จากในสถานที่ใช้งานอยู่บริการไดเรกทอรีโดเมน (AD DS)

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแอตทริบิวต์ที่ซิงค์จากสถานที่บน DS โฆษณาไปยัง Windows Azure โฆษณา คุณควรตระหนักว่า วัตถุต้องประกอบด้วยค่าในแอตทริบิวต์ต่อไปนี้ที่จะพิจารณาสำหรับการซิงค์:
 • cn
 • สมาชิก (ใช้เฉพาะกับกลุ่ม)
 • samAccountName (ใช้เฉพาะกับผู้ใช้)
 • นามแฝง (ใช้เฉพาะกับกลุ่มและผู้ติดต่อ)
 • displayName (สำหรับกลุ่มที่มีคุณลักษณะจดหมายหรือ proxyAddresses เติม)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แอตทริบิวต์วัตถุซิงค์ผู้ใช้กลุ่มผู้ติดต่อ (Src)คำอธิบาย
ผู้ช่วย อ่าน-อ่านชื่อของผู้ช่วยสำหรับลูกค้าองค์กร
authOrigอ่านอ่านอ่านความสัมพันธ์ที่บ่งชี้ว่า กล่องจดหมายสำหรับวัตถุเป้าหมายได้รับอนุญาตให้ส่งจดหมายไปยังวัตถุต้นฉบับ
C --อ่านรหัสรหัสประเทศ ISO 3166 [ISO3166] สองตัวอักษร
cnอ่านอ่านอ่าน
coอ่าน-อ่านประเทศ/ภูมิภาคที่บุคคล (ผู้ใช้หรือผู้ติดต่อ) หรือบริษัทที่อยู่
บริษัทอ่าน-อ่านชื่อของบุคคลนั้น (ผู้ใช้หรือผู้ติดต่อ) บริษัท
countryCodeอ่าน-อ่านรหัสประเทศสำหรับภาษา (ผู้ใช้หรือผู้ติดต่อ) ของบุคคลที่เลือก
แผนกอ่าน-อ่านชื่อของแผนก (ผู้ใช้หรือผู้ติดต่อ) ของบุคคลนั้น
คำอธิบายอ่านอ่านอ่านบุคคลสามารถอ่านวลีอธิบายเกี่ยวกับออบเจ็กต์
displayNameอ่านอ่านอ่านชื่อที่ใช้แสดงสำหรับออบเจ็กต์ โดยปกติชุดข้อมูลของชื่อแรกของบุคคล ตรงกลางเริ่มต้น และนามสกุล
dLMemRejectPermsอ่านอ่านอ่านความสัมพันธ์ที่บ่งชี้ว่า สมาชิกของออบเจ็กต์เป้าหมาย-ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งจดหมายไปยังวัตถุต้นฉบับ
dLMemSubmitPermsอ่านอ่านอ่านความสัมพันธ์ที่บ่งชี้ว่า สมาชิกของวัตถุเป้าหมายได้รับอนุญาตให้ส่งจดหมายไปยังวัตถุต้นฉบับ
ExtensionAttribute1อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute10อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute11อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute12อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute13อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute14อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute15อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute2อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute3อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute4อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute5อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute6อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute7อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute8อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
ExtensionAttribute9อ่านอ่านอ่านคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในไดเรกทอรีในสถานของลูกค้า
facsimiletelephonenumberอ่าน-อ่านโทรศัพท์หมายเลข (และ หรือ พารามิเตอร์) สำหรับเทอร์มินัล facsimile
givenNameอ่าน-อ่านชื่อนามสกุลของสายอักขระที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบุคคล (ชื่อผู้ใช้หรือผู้ติดต่อ) ที่อยู่ -t
GroupType-อ่าน-
hideDLMembership-อ่าน-ซ่อนรายการในรายการการแจกจ่ายจากผู้ส่งที่เป็นสมาชิก
homephoneอ่าน-อ่านหมายเลขของผู้ (ผู้ใช้หรือผู้ติดต่อ) โทรศัพท์บ้านหลัก
รายละเอียดอ่านอ่านอ่าน
คำนำหน้าชื่ออ่าน-อ่านสายอักขระของคำนำหน้าชื่อของบุคคลที่ชื่อ ทั้งหมดหรือบางส่วนยกเว้น surname(s)
ipPhoneอ่าน-อ่านอยู่ TCP/IP ของโทรศัพท์
lอ่าน-อ่านชื่อของสถานที่ เช่นเมือง เขต หรือภูมิภาคอื่น ๆ หรือส่วนภายใน
legacyExchangeDNอ่านอ่านอ่าน
จดหมายอ่านอ่านอ่านรายการของที่อยู่อีเมลของบุคคล (ผู้ใช้หรือผู้ติดต่อ)
mailnicknameอ่านอ่านอ่าน
managedBy-อ่าน-สัมพันธ์ทรัพยากร/เจ้าของ ซึ่งวัตถุต้นฉบับ (กลุ่ม) คือ ทรัพยากร และวัตถุเป้าหมายเป็นเจ้าของ
ผู้จัดการฝ่ายอ่าน-อ่านผู้จัดการฝ่ายขาย/ตรงรายงานความสัมพันธ์ระหว่างสองบุคคล ซึ่งวัตถุต้นทางคือ ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง และวัตถุเป้าหมายคือ ผู้จัดการ
สมาชิก-อ่าน-สมาชิกภาพของวัตถุเป้าหมาย (ของคลาสผู้ใช้ ผู้ติดต่อ หรือกลุ่ม) ในกลุ่มที่มีระบุเป็นวัตถุต้นฉบับ
middleNameอ่าน -อ่านชื่อเพิ่มเติมสำหรับบุคคล (ผู้ใช้หรือผู้ติดต่อ), ตัวอย่าง ชื่อกลาง patronymic, matronymic หรือชื่ออื่น ๆ
โทรศัพท์มือถืออ่าน-อ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักของบุคคล (ผู้ใช้หรือผู้ติดต่อ)
เอกสาร msDS HABSeniorityIndexอ่านอ่านอ่าน
เอกสาร msDS-PhoneticDisplayNameอ่านอ่านอ่าน
MsExchArchiveGUIDอ่าน--
MsExchArchiveNameอ่าน--
msExchArchiveStatusอ่าน/เขียน--สร้างใน cloud อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ "เขียนกลับ" ไปในสถานเมื่อลูกค้ามีเก็บถาวรของ cloud
msExchAssistantName อ่าน-อ่านชื่อของผู้ช่วยสำหรับลูกค้าองค์กร
msExchAuditAdminอ่าน--
msExchAuditDelegateอ่าน--
msExchAuditDelegateAdminอ่าน--
msExchAuditOwnerอ่าน--
MsExchBlockedSendersHashอ่าน/เขียน-อ่านรวบรวมผ่านทางการปรับรุ่นจากธุรกิจในการทำงานแบบออนไลน์มาตรฐานชุดโปรแกรม –t จากในสถานการทำข้อมูลให้ตรงกัน
msExchBypassAuditอ่าน--
MsExchBypassModerationFromDLMembersLinkอ่านอ่านอ่าน
MsExchBypassModerationLinkอ่านอ่านอ่าน
msExchCoManagedByLink-อ่าน-
msExchDelegateListLink อ่าน--
msExchELCExpirySuspensionEndอ่าน--
msExchELCExpirySuspensionStartอ่าน--
msExchELCMailboxFlagsอ่าน--
MsExchEnableModerationอ่าน อ่าน-
msExchExtensionCustomAttribute1อ่านอ่านอ่าน
msExchExtensionCustomAttribute2อ่านอ่านอ่าน
msExchExtensionCustomAttribute3อ่านอ่านอ่าน
msExchExtensionCustomAttribute4อ่านอ่านอ่าน
msExchExtensionCustomAttribute5อ่านอ่านอ่าน
MsExchGroupDepartRestriction-อ่าน-
MsExchGroupJoinRestriction-อ่าน-
msExchHideFromAddressListsอ่านอ่านอ่านตัวบ่งชี้เพื่อควบคุมการแสดงผลของคุณสำหรับการแก้ปัญหาชื่อผู้รับจดหมาย
MsExchImmutableIDอ่าน--
msExchLitigationHoldDateอ่านอ่านอ่าน
msExchLitigationHoldOwnerอ่าน อ่านอ่าน
MsExchMailboxGuidอ่าน--GUID ของกล่องจดหมายของผู้ใช้
msExchMailboxAuditEnableอ่าน--
msExchMailboxAuditLogAgeLimitอ่าน--
MsExchModeratedByLinkอ่านอ่านอ่าน
MsExchModerationFlagsอ่านอ่านอ่าน
MsExchRecipientDisplayTypeอ่านอ่านอ่าน
msExchRecipientTypeDetailsอ่านอ่านอ่าน
MsExchRemoteRecipientTypeอ่าน--
msExchRequireAuthToSendToอ่าน อ่านอ่านเมื่อเปิดใช้งานสำหรับรายการการแจกจ่าย (DL), ผู้ใช้ที่รับรองความถูกต้องจะถูกปฏิเสธ
MsExchResourceCapacityอ่าน--
MsExchResourceDisplayอ่าน--
MsExchResourceMetaDataอ่าน--
MsExchResourceSearchPropertiesอ่าน--
msExchRetentionCommentอ่านอ่านอ่าน
msExchRetentionURLอ่านอ่านอ่าน
MsExchSafeRecipientsHashอ่าน/เขียน-อ่านรวบรวมผ่านทางการปรับรุ่นจากธุรกิจในการทำงานแบบออนไลน์มาตรฐานชุดโปรแกรม -t จากในสถานการทำข้อมูลให้ตรงกัน
MsExchSafeSendersHashอ่าน/เขียน-อ่านรวบรวมผ่านทางการปรับรุ่นจากธุรกิจในการทำงานแบบออนไลน์มาตรฐานชุดโปรแกรม -t ซิงค์จากในสถานนั้น
MsExchSenderHintTranslationsอ่านอ่านอ่าน
msExchTeamMailboxExpirationอ่าน--
msExchTeamMailboxOwnersอ่าน--
msExchTeamMailboxSharePointLinkedByอ่าน--
msExchTeamMailboxSharePointUrlอ่าน--
msExchUCVoiceMailSettingsอ่าน/เขียน--
msExchUsageLocationอ่าน--
msExchUserHoldPoliciesอ่าน/เขียน--หยุดการดำเนินคดีช่วยให้บริการ cloud เพื่อกำหนดผู้ใช้ที่อยู่ภายใต้การดำเนินคดีค้างไว้
msOrg IsOrganizational-อ่าน-
msRTCSIP-ApplicationOptionsอ่าน--
msRTCSIP-DeploymentLocatorอ่าน-อ่านชื่อ DNS ที่ถูกต้องของการปรับใช้ Microsoft Lync Server 2010 ตามที่ระบุไว้ในตัวอย่างเป็นทางการ (ลูกค้า ในสถานที่) ไดเรกทอรี
msRTCSIP-Lineอ่าน-อ่านอุปกรณ์ ID (ตัวที่เซสชันเริ่มต้นโพรโทคอล (SIP) บ่งชี้ทรัพยากร(ทั่วไป URI) หรือ TEL URI) ของโทรศัพท์ที่ผู้ใช้ควบคุม
msRTCSIP-OwnerUrnอ่าน--
msRTCSIP-PrimaryUserAddressอ่าน-อ่านSIP URI สำหรับข้อความโต้ตอบแบบทันที ตามที่ระบุไว้ในตัวอย่างเป็นทางการไดเรกทอรี (ลูกค้า ใน)
msRTCSIP-UserEnabledอ่าน-อ่านบ่งชี้ว่า ผู้ใช้จะเปิดอยู่ในขณะนี้สำหรับ SIP instant messaging ตามที่ระบุไว้ในตัวอย่างเป็นทางการ (ลูกค้า ในสถานที่) ไดเรกทอรี
msRTCSIP-OptionFlagsอ่าน-อ่าน
objectGUID อ่านอ่านอ่านคีย์สำหรับวัตถุ: คีย์นี้จะไม่อาจเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าวัตถุย้ายจากบริบทหนึ่งไปยังอีก เช่น เป็นผลมาจากการรวมบริษัทหรือการแยกออก
oOFReplyToOriginator-อ่าน-ควบคุมว่าควรส่งออกของ office - tifications ให้กับผู้ส่งของข้อความไปยังรายการการแจกจ่ายนี้ (DL)
otherFacsimileTelephoneอ่าน-อ่านรายการหมายเลข facsimile อื่น
otherHomePhoneอ่าน-อ่านรายการหมายเลขโทรศัพท์บ้านอื่น
otherIpPhoneอ่าน-อ่านรายการของ TCP/IP อื่นสำหรับโทรศัพท์ที่อยู่
otherMobileอ่าน-อ่านรายการหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น
otherPagerอ่าน-อ่านรายการหมายเลขวิทยุติดตามตัวอื่น
otherTelephoneอ่าน-อ่านรายการหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานอื่น
เพจเจอร์อ่าน-อ่านหมายเลขเพจเจอร์ของหลัก
รูปถ่ายอ่าน--
physicalDeliveryOfficeNameอ่าน-อ่านชื่อที่ใช้บริการไปรษณีย์ไปรษณีย์ที่ระบุ
รหัสไปรษณีย์อ่าน-อ่านรหัสที่ใช้บริการไปรษณีย์ที่ระบุเมือง
postOfficeBoxอ่าน-อ่านรหัสไปรษณีย์กล่องที่บริการไปรษณีย์ใช้เมื่อการจัดเรียงที่ลูกค้าจะได้รับจดหมายในกล่องในสถานที่ของบริการไปรษณีย์
PreferredLanguageอ่าน-- ที่ต้องการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือพูดภาษาสำหรับผู้ใช้
proxyAddressesอ่าน/เขียนอ่าน/เขียนอ่าน/เขียนอยู่ที่เป็นวัตถุผู้รับ Microsoft Exchange Server มีการรับรู้ในระบบจดหมายต่างประเทศ
PublicDelegatesอ่าน/เขียนอ่านอ่านข้ามสถานที่การมอบหมายการสาธารณะ: อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถระบุผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับกล่องจดหมายของพวกเขา
reportToOriginator-อ่าน-ควบคุมว่าจะส่งรายงานการจัดส่งไปยังผู้ริเริ่มข้อความเมื่อมีข้อความที่ส่งไปยังกลุ่ม -t ที่จัดส่ง รายงานการจัดส่งให้กลุ่มเจ้าของ k-w ที่ข้อความถูก -t ที่จัดส่ง
ReportToOwner-อ่าน-
samAccountNameอ่าน--
snอ่าน-อ่านสตริงที่ชื่อชื่อครอบครัวของบุคคล (ผู้ใช้หรือผู้ติดต่อ)
ลักอ่าน-อ่านชื่อเต็มของรัฐหรือจังหวัด
streetAddressอ่าน-อ่านที่อยู่ของบุคคลนั้น (ผู้ใช้หรือผู้ติดต่อ)
targetAddressอ่าน-อ่านอยู่ปลายทางของบุคคล (ผู้ใช้หรือผู้ติดต่อ)
TelephoneAssistantอ่าน-อ่าน
telephoneNumberอ่าน-อ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่สอดคล้องกับ E.123 คำแนะนำ ITU
thumbnailphoto อ่าน-อ่านรูปถ่ายบุคคล - ขีดจำกัดขนาดสูงสุด 10 กิโลไบต์
ชื่อเรื่องอ่าน-อ่านชื่อของบุคคล (ผู้ใช้หรือผู้ติดต่อ) ในบริบทขององค์กรของผู้นี้
unauthOrigอ่านอ่านอ่านความสัมพันธ์ที่บ่งชี้ว่า กล่องจดหมายสำหรับวัตถุเป้าหมาย-ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งจดหมายไปยังวัตถุต้นฉบับ
urlอ่าน-อ่านรายการของเว็บเพจที่แสดงแทน
userAccountControlอ่าน--
UserPrincipalNameอ่านอ่าน-ผู้ใช้หลักชื่อ (UPN) ซึ่งเป็นชื่อเข้าสู่ระบบลักษณะอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้ ตามที่ระบุไว้ใน RFC 822
wWWHomePageอ่าน-อ่านหน้าหลักของเว็บ

ตาราง 2: แอตทริบิวต์ที่เขียนกลับไปสถานที่บน DS โฆษณาจาก Windows Azure Active Directory ในสถานการณ์สมมติการปรับใช้ไฮบริการแลกเปลี่ยน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแอตทริบิวต์ซิงค์ที่เขียนกลับไปที่ในสถานโฆษณา DS จาก Office 365 ในสถานการณ์สมมติการปรับใช้ไฮบริการแลกเปลี่ยน แอตทริบิวต์เหล่านี้จะถูกเขียนกลับเท่านั้นถ้า สหพันธรัฐอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการปรับใช้ไฮบริดสลีถูกเปิดใช้งานสำหรับองค์กรนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แอตทริบิวต์แบ็คคุณลักษณะ "ความชัดสูง" อัตราแลกเปลี่ยน
msExchArchiveStatusเก็บถาวรแบบออนไลน์: ช่วยให้ลูกค้าเพื่อเก็บจดหมาย
msExchUCVoiceMailSettingsเปิดใช้งาน Messaging โดยรวม (อุ) - จดหมายเสียงออนไลน์: แอตทริบิวต์ใหม่นี้จะใช้เฉพาะสำหรับ Microsoft อุ Lync Server 2010 รวมเพื่อบ่งชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Lync 2010 ในสถานที่ผู้ใช้มีจดหมายเสียงในบริการออนไลน์
msExchUserHoldPoliciesระงับการดำเนินคดี: บริการ cloud เปิดใช้งานการตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้ภายใต้การดำเนินคดีค้างไว้
ProxyAddresses
(LegacyExchangeDN<online legacydn="">เป็น X 500)<b00> </b00> </online>
เปิดใช้งานจดหมาย: Offboards ในกล่องจดหมายแบบออนไลน์กลับไปยัง Exchange ในสถาน
SafeSendersHash
BlockedSendersHash
SafeRecipientHash
กรอง: เขียนกลับในสถานกรองและข้อมูลผู้ส่งที่ถูกบล็อก และปลอดภัยแบบออนไลน์จากไคลเอนต์

วิธีการซิงโครไนส์ไดเรกทอรีกำหนดอะไรไม่ได้ซิงค์จากสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่เป็น Windows Azure โฆษณา

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการซิงโครไนส์ไดเรกทอรีกำหนดอะไรไม่ได้ซิงค์จากสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่เป็น Windows Azure โฆษณา

วัตถุใด ๆ มีกรองถ้า:
 • วัตถุคือ วัตถุที่เป็นข้อขัดแย้ง (DN ประกอบด้วย \0ACNF: )


วัตถุที่ติดต่อจะถูกกรองถ้า:
 • DisplayNameประกอบด้วย "MSOL"และmsExchHideFromAddressLists = TRUE
 • StartmailNickNameกับ mailNickName "CAS_"และ"{" ที่ประกอบด้วย


วัตถุ SecurityEnabledGroup ถูกกรองถ้า:
 • isCriticalSystemObject = TRUE
 • จดหมายที่มีอยู่และDisplayNameไม่มีอยู่
 • กลุ่มที่มีสมาชิกในทันทีมากกว่า 15,000

วัตถุ MailEnabledGroup ถูกกรองถ้า:
 • DisplayNameเปล่า (ถ้าเครื่องมือไดเรกทอรีซิงค์รุ่นเก่ากว่า 6385.0012) มิฉะนั้น กลุ่มไม่ถูกกรอง
 • (ProxyAddressไม่มีที่อยู่ SMTP หลัก) กำไร(แอตทริบิวต์จดหมายไม่มี/ถูกต้อง - เช่น indexof (' @')<=></=>
 • กลุ่มที่มีสมาชิกในทันทีมากกว่า 15,000

วัตถุที่ผู้ใช้กำลังถูกกรองถ้า:
 • mailNickNameที่ขึ้นต้น ด้วย "SystemMailbox {"
 • mailNickNameเริ่มต้นด้วย "CAS_"และmailNickNameมี "{"
 • ได้เริ่มsAMAccountNameกับ sAMAccountName "CAS_"และ"} "
 • sAMAccountNameเท่ากับ "SUPPORT_388945a0"
 • sAMAccountNameเท่ากับ "MSOL_AD_Sync"
 • sAMAccountName ไม่มีอยู่
 • isCriticalSystemObjectไม่มีอยู่
 • msExchRecipientTypeDetails == (0x1000หรือ0x2000หรือ0x4000หรือ0x400000หรือ0x800000หรือ0x1000000หรือ0x20000000)

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 หรือ ฟอรั่ม Azure ไดเรกทอรีที่ใช้งาน Windows เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2256198 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 25.0
Keywords: 
o365 o365a o365e o365062013 after upgrade o365062011 pre-upgrade hybrid o365m kbmt KB2256198 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2256198

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com