Numer ID artykułu: 2258121 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby zainstalowania aktualizacji dla aplikacji pakietu Microsoft Office z witryny Windows Update lub Microsoft Update może zostać zwrócony jeden z poniższych kodów błędów.

Błąd 1
0x80070646

Błąd 2
646

Błąd 3
„Błąd 1606. Nie można uzyskać dostępu do lokalizacji sieciowej %APPDATA%”.

Przyczyna

Ten problem występuje w wyniku napotkania błędu przez Instalatora Windows. Kody błędów 0x80070646 i 646 są generowane przez Instalatora Windows. Te błędy ogólne wskazują, że Instalator Windows napotkał problem. Napotkanie błędu opisanego w sekcji „Symptomy” może być spowodowane występowaniem niepoprawnej wartości w rejestrze.

Rozwiązanie

Aby automatycznie zaktualizować odpowiednie klucze rejestru, należy kliknąć przycisk w sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie sprawdzić i zaktualizować te klucze, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.


Automatyczne rozwiązywanie problemu


Rozwiąż ten problem
Poprawka automatyczna firmy Microsoft 50461

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany obecnie komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i później uruchomić ją na odpowiednim komputerze.


Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw sprawdzić wartość klucza AppData w rejestrze. W tym celu wykonaj czynności procedury odpowiedniej do używanego systemu operacyjnego:


Użytkownicy systemów Windows 7 i Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start i w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg regedit.
 2. Na liście Programy kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Regedit.exe, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 4. W okienku szczegółów Edytora rejestru odszukaj pozycję AppData. Ten klucz powinien mieć wartość %USERPROFILE%\AppData\Roaming.
 5. Jeśli ta wartość jest inna niż %USERPROFILE%\AppData\Roaming, w okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AppData, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wprowadź ciąg %USERPROFILE%\AppData\Roaming, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. Ponownie spróbuj zainstalować aktualizację. Jeśli problem będzie nadal występować, powtórz te kroki, ale zamiast podklucza rejestru wymienionego w kroku 3 użyj następujących podkluczy:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Użytkownicy systemu Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Na liście Programy kliknij pozycję Regedit.exe. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 5. W okienku szczegółów Edytora rejestru odszukaj pozycję AppData. Ten klucz powinien mieć wartość %USERPROFILE%\Application Data.
 6. Jeśli ta wartość jest inna niż %USERPROFILE%\Application Data, w okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AppData, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 7. W polu Dane wartości wprowadź ciąg %USERPROFILE%\Application Data, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij Edytor rejestru.
 9. Ponownie spróbuj zainstalować aktualizację. Jeśli problem będzie nadal występować, powtórz te kroki, ale zamiast podklucza rejestru wymienionego w kroku 4 użyj następujących podkluczy:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2258121 - Ostatnia weryfikacja: 14 maja 2011 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Update
Słowa kluczowe: 
kbfixme kbmsifixme KB2258121

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com