วิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ PremiumSite ใน SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2261512
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายขั้นตอนในการเปิดใช้งานคุณลักษณะ PremiumSite หลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง PowerPivot สำหรับคอมโพเนนต์ของ SharePoint ใน Microsoft SQL Server 2008 R2

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากถอนการติดคุณตั้ง PowerPivot สำหรับ SharePoint ส่วนประกอบ บริการ Excel และบริการอื่น ๆ ในลักษณะการทำงานในการ PremiumSite ถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานสำหรับไซต์ SharePoint ทั้งหมดในฟาร์มเป็น SharePoint ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บันทึกรหัสต่อไปนี้ในแฟ้มที่คุณตั้งชื่อ Post–KJUninstall.ps1:
  Param($UninstallLogFilePath)
  $file = $UninstallLogFilePath
  
  Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
  
  $powerPivotFeatures = @("1a33a234-b4a4-4fc6-96c2-8bdb56388bd5", "e9c4784b-d453-46f5-8559-3c891d7159dd", "f8c51e81-0b46-4535-a3d5-244f63e1cab9")
  $premiumSiteId = "8581a8a7-cf16-4770-ac54-260265ddb0b2"
  
  #Remove PowerPivot features.
  foreach($featureId in $powerPivotFeatures)
  {
  	if(Get-SPFeature | where {$_.Id -eq $featureId})
  	{
  		Write-Host "Found feature $featureId"
  		Uninstall-SPFeature -Id $featureId -force
  	}
  }
  
  # Verify that the premium site feature was indeed removed.
  $premiumSiteFeature = Get-SPFeature | where {$_.Id -eq $premiumSiteId}
  if($premiumSiteFeature -eq $null)
  {
  	# Reinstall the feature
  	Install-SPFeature -path PremiumSite
  }
  
  switch -regex -file $file
  {
  	"de-activating feature"	{
  					# This will return every entry in the file for feature deactivation
  					$Url = $_.Split() | ?{$_ -match "http://([a-zA-Z0-9_\-]+)([\.][[a-zA-Z0-9_\-]+)*(\:[0-9]+)*(/\S*)?"}
  					#Remove the period at the end
  					$Url = $Url.Substring(0, $Url.Length - 1)
  					# Match the Guid for the feature.
  					$Id = $_.Split() | ?{$_ -match "([0-9a-fA-F]){8}-([0-9a-fA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){12}"}
  					if(!($powerPivotFeatures -contains $Id))
  					{
  						Write-Host "Reactivating feature $Id on site $Url"
  					  Enable-SPFeature -Id $Id -Url $Url
  						trap 
  							{
  								Write-Host "Could not Re-activate feature $Id on site $Url"
  								Write-Host $("Exception: "+ $_.Exception.Message);
  								continue
  							}
  					}
  
  					continue
  				}
  }
 2. GO ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้:
  %ProgramFiles%\Microsoft Bootstrap\Log\ Server\100\Setup Sql
 3. ค้นหาโฟลเดอร์ย่อยที่มีวันที่ตรงกับวันเมื่อคุณปฏิบัติตามขั้นตอนการถอนการติดตั้ง ถ้ามีการติดตั้งไม่ประกอบ SQL อื่น หรือ ถ้าคุณไม่ได้ทำงานแบบ reparation SQL Server ไดเรกทอรีนี้ควรเป็นไดเรกทอรี มีวันล่าสุด 

  หมายเหตุคือรูปแบบของชื่อไดเรกทอรีเป็นดังนี้:
  YearMonthDay_HourMinutesSeconds
 4. แฟ้ม สำเนา Detail.txt การกับไดเรกทอรีที่รู้จัก ตัวอย่างเช่น คัดลอกแฟ้มไปยัง C:\LogFiles
 5. คัดลอกแฟ้ม Post–KJUninstall.ps1 ไดเรกทอรีเดียวกับที่ที่คุณคัดลอกแฟ้ม Detail.txt
 6. เริ่มการทำงานของ shell จัดการ 2010 SharePoint โดยใช้ในฟาร์มผู้ดูแลบัญชี
 7. รันคำสั่งต่อไปนี้จากเชลล์:
  <เรียกไดเรกทอรี >–UninstallLogFilePath \Post-KJUninstall.ps1<เรียกไดเรกทอรี >\Detail.txt
หมายเหตุ
 • <เรียกไดเรกทอรี >แทนไดเรกทอรีซึ่งไฟล์ Detail.txt และแฟ้ม Post–KJUninstall.ps1 ถูกเก็บไว้ ตัวอย่างเช่น อาจแสดงตัวยึดนี้ C:\LogFiles ได้
 • ขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมดต้องทำงานตามผู้ดูแล
 • เปิดใช้หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถงานคุณลักษณะ PremiumSite

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2261512 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2553 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbprb kbmt KB2261512 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2261512

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com