ערך רישום CWDIllegalInDllSearch חדש זמין לשליטה באלגוריתם נתיב חיפוש DLL

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2264107 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

עדכון זה מציג ערך רישום חדש CWDIllegalInDllSearch המאפשר למשתמשים לשלוט באלגוריתם נתיב חיפוש DLL. אלגוריתם נתיב חיפוש DLL משמש את ?LoadLibrary API ואת ?LoadLibraryEx API כאשר קובצי DLL נטענים בלי לציין נתיב מלא.

העדכון מאפשר למנהל המערכת להגדיר את הפרטים הבאים בכלל המערכת או לפי יישום:
 • הסרת ספריית העבודה הנוכחית מנתיב חיפוש הספריות.
 • מניעה מיישום לטעון ספרייה ממיקום WebDAV.
 • מניעה מיישום לטעון ספרייה הן מ- WebDAV, והן ממיקום UNC מרוחק.

מידע נוסף

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

אופן הפעולה של ערך רישום CWDIllegalInDllSearch

כאשר יישום טוען DLL באופן דינמי בלי לציין נתיב מלא, Windows מנסה לחפש DLL זה באמצעות חיפוש במערכת ספריות מוגדרת היטב. מערכות ספריות אלו נקראות נתיב חיפוש DLL. ברגע ש- Windows מאתרת את ה-DLL בספרייה, Windows תטען DLL זה. אם Windows אינה מוצאת את ה- DLL באף אחת מהספריות בסדר החיפוש של ה- DLL, תוחזר תקלה לפעולת טעינת ה- DLL.


הפונקציה LoadLibrary והפונקציה LoadLibraryEx משמשות לטעינה דינמית של קובצי DLL. להלן ברירת המחדל של סדר חיפוש DLL עבור שתי פונקציות אלו:
 1. הספרייה שממנה נטען היישום
 2. ספריית המערכת
 3. ספריית מערכת 16 סיביות
 4. ספריית Windows
 5. ספריית העבודה הנוכחית (CWD)
 6. הספריות הרשומות במשתנה הסביבה PATH
ערך הרישום CWDIllegalInDllSearch החדש מאפשר למנהלי מערכות מחשבים לשנות את ההתנהגות של אלגוריתם נתיב חיפוש DLL המשמש את הפונקציות LoadLibrary וכן LoadLibraryEx. ערך רישום זה מאפשר לדלג על סוגים שונים של ספריות.

ניתן להוסיף את ערך הרישום CWDIllegalInDllSearch בנתיב הבא:
 • כדי להשתמש בערך רישום זה עבור כל היישומים במחשב:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 • כדי להשתמש בערך רישום זה עבור יישום מסוים במחשב:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
  ערך רישום לפי-יישום דורס תמיד את ההגדרה של כלל המערכת. הדבר מאפשר להגדיר הגדרה כלל-מערכתית באופן מוגבל. ניתן לקבוע הגדרת יישום עבור כל יישום שאינו פועל כהלכה עם ההגדרה הכלל-מערכתית.

  לדוגמה, מנהל יכול לחסום טעינת DLL הן מ- WebDAV והן מ- SMB על-ידי קביעת הגדרה כלל-מערכתית של 2, ואז הוא יכול לשנות את ההתנהגות עבור יישום מסוים הזקוק להתנהגות זו, על-ידי קביעת אפשרות הרצת קובץ תמונה לערך 0 או 1.

  הערך של ערך הרישום CWDIllegalInDllSearch משנה את ההתנהגות של LoadLibrary ושל LoadLibraryEx כמתואר להלן.


תרחיש 1: היישום מופעל מתיקייה מקומית, כגון C:\Program Files

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
ערך CWDIllegalInDllSearch התנהגות נתיב חיפוש DLL ב-LoadLibrary וב-LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFמסיר את ספריית העבודה הנוכחית מסדר ברירת המחדל של חיפוש DLL
0משתמש בנתיב ברירת המחדל של חיפוש DLL שהוזכר קודם לכן
1חוסם טעינת DLL מספריית העבודה הנוכחית אם ספריית העבודה הנוכחית מוגדרת לתיקיית WebDAV
2חוסם טעינת DLL מספריית העבודה הנוכחית אם ספריית העבודה הנוכחית מוגדרת לתיקייה מרוחקת (כגון מיקום WebDAV או UNC)
אין מפתח או ערכים אחריםמשתמש בנתיב ברירת המחדל של חיפוש DLL שהוזכר קודם לכן

תרחיש 2: היישום מותחל מתיקייה מרוחקת, כגון ?\\remote\shareremote\share)

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
ערך CWDIllegalInDllSearch התנהגות נתיב חיפוש DLL ב-LoadLibrary וב-LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFמסיר את ספריית העבודה הנוכחית מסדר ברירת המחדל של חיפוש DLL
0משתמש בנתיב ברירת המחדל של חיפוש DLL שהוזכר קודם לכן
1חוסם טעינת DLL מספריית העבודה הנוכחית אם ספריית העבודה הנוכחית מוגדרת לתיקיית WebDAV
2מאפשר טעינת DLL מספריית העבודה הנוכחית אם ספריית העבודה הנוכחית מוגדרת לתיקייה מרוחקת (כגון מיקום WebDAV או UNC).
אין מפתח או ערכים אחריםמשתמש בנתיב ברירת המחדל של חיפוש DLL שהוזכר קודם לכן

תרחיש 3: היישום מופעל מתיקיית WebDav, כגון http://remote/share)

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
ערך CWDIllegalInDllSearch התנהגות נתיב חיפוש DLL ב-LoadLibrary וב-LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFמסיר את ספריית העבודה הנוכחית מסדר ברירת המחדל של חיפוש DLL
אין מפתח או ערכים אחריםמשתמש בנתיב ברירת המחדל של חיפוש DLL שהוזכר קודם לכן

דוגמאות

דוגמה 1: כיצד להשבית טעינה של קובצי DLL משיתוף WebDAV עבור כל היישומים המותקנים במחשב המקומי

 1. היכנס למחשב כמנהל מערכת.
 2. פתח את עורך הרישום.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Session Manager, הצבע על New ולאחר מכן לחץ על Dword Value.
 5. הקלד CWDIllegalInDllSearch,ואז לחץ על שינוי.
 6. בתיבה נתוני ערך, הקלד 1, ולאחר מכן לחץ על אישור.

דוגמה 2: כיצד להשבית טעינה של קובצי DLL משיתוף WebDAV עבור יישום מסוים המותקן במחשב המקומי

 1. היכנס למחשב כמנהל מערכת.
 2. פתח את עורך הרישום.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
 4. אם לא קיים מפתח עם שם הקובץ הבינארי של היישום, יהיה עליך ליצור אחד.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על <שם קובץ בינארי של היישום>, הצבע על חדש, ואז לחץ על Dword Value.
 6. הקלד CWDIllegalInDllSearch,ואז לחץ על שינוי.
 7. בתיבה נתוני ערך, הקלד 1, ולאחר מכן לחץ על אישור.

דוגמה 3: כיצד להשבית טעינה של קובצי DLL משיתוף מרוחק (SMB) עבור יישום מסוים המותקן במחשב המקומי

 1. היכנס למחשב כמנהל מערכת.
 2. פתח את עורך הרישום.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
 4. אם לא קיים מפתח עם שם הקובץ הבינארי של היישום, יהיה עליך ליצור אחד.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על <שם קובץ בינארי של היישום>, הצבע על חדש, ואז לחץ על Dword Value.
 6. הקלד CWDIllegalInDllSearch,ואז לחץ על שינוי.
 7. בתיבה נתוני ערך, הקלד 2, ולאחר מכן לחץ על אישור.

תקנו עבורי

פתרון תיקון זה המתואר בסעיף זה אינו מיועד להיות תחליף לעדכון אבטחה כלשהו. אנו ממליצים להתקין תמיד את עדכוני האבטחה העדכניים ביותר. עם זאת, אנו מציעים פתרון תיקון זה כאפשרות פתרון עוקף עבור לקוחות כדי להגן על המערכות שלהם בשעה שעדכון אבטחה אינו זמין או שלא ניתן להתקינו.

פתרון תיקון זה יפעיל רק את ערך הרישום הדרוש לחסימת טעינות DLL לא מאובטחות ממיקומי WebDAV ו- SMB.

הערה לפני שתריץ את פתרון התיקון, עליך להוריד תחילה ואז להתקין את עדכון 22646107, המתואר בהמשך מאמר זה. כברירת מחדל, ההגנה מושבתת כאשר אתה מתקין את עדכון 2264107. לאחר מכן ניתן להגדיר ידנית את תצורת ההגנה כמתואר במאמר זה, או שתוכל להריץ את פתרון התיקון. כאשר אתה מריץ את פתרון התיקון, ההגנה מופעלת להגנה מפני טעינות DLL מרוחקות שאינן מאובטחות.

כדי לבטל ידנית את ההגדרה שהשתנתה על-ידי פתרון התיקון, תוכל לאפס את הערך של ערך הרישום הבא CWDIllegalInDLLSearch ל- 0 (אפס):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CWDIllegalInDLLSearch
ערך של 0 יבטל את השינויים שבוצעו על-ידי פתרון התיקון.

כדי להפעיל או להשבית אוטומטית פתרון תיקון זה, לחץ על הלחצן או על הקישור תיקון תחת הכותרת אפשר תיקון זה, או תחת הכותרת השבת תיקון זה. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
אפשר תיקון זההשבת תיקון זה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50522
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50523
הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

מידע עדכונים

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

עדכון עבור Windows XP


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עדכון עבור Windows XP x64 Edition


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עדכון עבור Windows Server 2003


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עדכון עבור Windows Server 2003 x64 Edition


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עדכון עבור Windows Server 2003 עבור מערכות מבוססות Itanium


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עדכון עבור Windows Vista


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עדכון עבור Windows Vista עבור מערכות מבוססות x64


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עדכון עבור Windows Server 2008


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עדכון עבור Windows Server 2008 x64 Edition


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עדכון עבור Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות Itanium


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עדכון עבור Windows 7


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עדכון עבור Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עדכון עבור Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות Itanium


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עדכון עבור Windows Server 2008 R2 x64 Edition


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.תאריך פרסום: 23 באוגוסט, 2010

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.1.2600.6007179,71230-Jun-201013:16x86SP3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.6007715,77630-Jun-201014:56x86SP3SP3GDR
Mrxdav.sys5.1.2600.6007180,09630-Jun-201013:34x86SP3SP3QFE
Ntdll.dll5.1.2600.6007715,77630-Jun-201014:54x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737273,40803-Jul-201008:24x64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.47371,261,56803-Jul-201008:24x64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68003-Jul-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Mrxdav.sys5.2.3790.4737273,40803-Jul-201008:21x64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47371,262,08003-Jul-201008:21x64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68003-Jul-201008:21x86SP2SP2QFE\WOW

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737188,92830-Jun-201013:28x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4737774,65630-Jun-201016:17x86SP2SP2GDR
Mrxdav.sys5.2.3790.4737188,92830-Jun-201013:34x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.4737774,65630-Jun-201016:35x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737552,44805-Jul-201017:05IA-64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.47371,648,12805-Jul-201017:05IA-64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68005-Jul-201017:05x86SP2SP2GDR\WOW
Mrxdav.sys5.2.3790.4737553,47205-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47371,648,64005-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46666,582,27205-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68005-Jul-201017:02x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184991,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,203,54430-Jun-201022:28x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184991,557,88830-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6001.227211,558,91230-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6002.182791,582,09630-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6002.224351,583,12030-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6001.184991,164,90430-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,165,41630-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,165,41630-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,166,46430-Jun-201022:24x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184992,564,50430-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.227212,563,99230-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.182792,563,99230-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.224352,565,52830-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.184991,164,90430-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,165,41630-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,165,41630-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,166,46430-Jun-201022:19x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,736
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,899
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,603
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,375
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,218
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,218
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,373
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,408
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,669
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,409
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,494
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_61bc60071b9b61aa76d40c4f113bd741_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_05c2a7101317839c.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_71510d48a9321ed421ef3af3bd651c3b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_2662730a644dd47b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_d3665c674acde7d63aa008ba77eff09c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_01374d7fc696329b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_e2046630a9c590b709642d53c914312a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_28fb1ffa8d76f99b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_587e9927fc6e803a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_594be6e3155a8c03.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_5a7aaccdf9849aa3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_5b2b8a0712856274.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_234fb62a80b953b5b5f7211350ee0db5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_cb62d321a994b6a9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4ad8c43c2333fa28d3a0baeb43117898_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b2e86a01282bcc24.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_730c524d4462e4279b8a7ab928e9ed6c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_48c2155287d44bbd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_84e6d8041559b20f1f2a0f8c55712116_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_fde71f6f4aa8e5f6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9af854c86e2ef45814cf8a51d65f80b2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_bb366403f3d0c6cc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fa2942bf653af7a7acc85572973d8fa2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_036ad2da2a591eeb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b49d34abb4cbf170.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_b56a8266cdb7fd39.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_b6994851b1e20bd9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_b74a258acae2d3aa.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,118
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,045
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,883
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,600
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,541
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,377
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,377
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,381
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,731
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,719
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,731
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,522
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_bef1defde92cb36b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_bfbf2cb90218bf34.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_c0edf2a3e642cdd4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_c19ecfdcff4395a5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_01ed13e0b81bda0e486983c95f335672_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_a0b3362fd31f6289.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_0dd02d5231bf597cc6f42c0bb7ba9c4e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_f57937f3f2ce200b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_81be58e5ac0f424b83c94f79168f86a1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b5decde4b0b49d6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4f5ad45e16ffbace434662e779fbed3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_7aabb0954c38bfb9.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f13865be1a2675f95f6e38e0931edd30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_ac5cd62625149dba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f908b94687b66697c94b746000e7c21f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_e6776d2f5f6e3452.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_58803d1dfc6c8936.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_594d8ad9155894ff.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_5a7c50c3f982a39f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_5b2d2dfd12836b70.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,874
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,874
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,201
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,201
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,513
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,536
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,683
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,714
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,726
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,699
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_bef1defde92cb36b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_bfbf2cb90218bf34.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_c0edf2a3e642cdd4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_c19ecfdcff4395a5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166251,286,96030-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,286,95230-Jun-201006:20x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166251,736,60030-Jun-201007:14x64
Ntdll.dll6.1.7600.207451,737,62430-Jun-201007:32x64
Ntdll.dll6.1.7600.166251,290,05630-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,291,07230-Jun-201006:20x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166252,784,24830-Jun-201005:47IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.207452,784,76030-Jun-201005:41IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.166251,290,05630-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,291,07230-Jun-201006:20x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,774
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,779
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,459
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,431
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,850
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_2045a589aaa17c99881b63c9bbc7512e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_48b95d16d73babe2.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_7ff10b93251f422739846b250b29b7dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_633ab693bb449a7c.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_58ee199f5d509156.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_59621692767e6902.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_3e508c9a14911d7cc089aaa8d5ab8a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_8966f7bc47286abb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_60b46a4071ff17f63038e17efde27ab1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_b6ef796b96806e9a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6f17b0e56e01a63c92b34a6524458f99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_7ed7f804e56af77b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_781dd2a8176197181e8874fed7e9e798_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_79941a4eba3f8b6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c757053d7e8fc7552a56a286f1db3a6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_aa5e4e7046c9f576.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd09fe43aafcff5990f874aa5af056fe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_816e6b6501ce3b9f.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_b50cb52315ae028c.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_b580b2162edbda38.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)08:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,203
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,068
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,868
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,976
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,294
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,373
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_bf615f754a0ec487.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_bfd55c68633c9c33.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:44
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_284d06872f26ffc9dbd8f4b5ad4a40d5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_0bb3c667b68e275c.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3e508c9a14911d7cc089aaa8d5ab8a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_2d4a002e8ec90281.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_60b46a4071ff17f63038e17efde27ab1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_5ad281ddde210660.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e9ba15c32fb5a7d9f4d55380dbbe2a49_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_033898e00a16976e.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_58efbd955d4e9a52.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_5963ba88767c71fe.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,785
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,639
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,001
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,858
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,931
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,664
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_bf615f754a0ec487.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_bfd55c68633c9c33.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:44
PlatformNot Applicable

מידע נוסף

למידע נוסף אודות הפונקציה LoadLibrary והפונקציה LoadLibraryEx, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft?:
מבוא לפונקציה LoadLibrary

מבוא לפונקציה LoadLibraryEx
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2264107 - Last Review: שבת 14 מאי 2011 - Revision: 6.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbfix kbsecurity kbsurveynew kbinfo kbregistry kbmsifixme kbfixme KB2264107

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com