รายการรีจิสทรี CWDIllegalInDllSearch ใหม่มีพร้อมใช้งานการควบคุมอัลกอริธึมพาธการค้นหา DLL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2264107 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การปรับปรุงนี้แนะนำรายการรีจิสทรีใหม่CWDIllegalInDllSearchที่ช่วยให้ผู้ใช้การควบคุมอัลกอริธึมพาธการค้นหา DLL ใช้อัลกอริธึมพาธการค้นหา DLL LoadLibrary API และLoadLibraryEx API เมื่อ DLLs ถูกโหลดโดยไม่ได้ระบุเส้นทางครบถ้วน

การปรับปรุงช่วยให้ผู้ดูแลเพื่อกำหนดต่อไปนี้บนทั้งระบบหรือเป็นพื้นฐานสำหรับแต่ละโปรแกรมประยุกต์:
 • เอาไดเรกทอรีของการทำงานปัจจุบันจาก path. การค้นหาไลบรารี
 • ป้องกันไม่ให้โปรแกรมประยุกต์จากการโหลดในไลบรารีจากตำแหน่งที่ตั้ง WebDAV
 • ป้องกันไม่ให้โปรแกรมประยุกต์จากการโหลดในไลบรารีจากทั้ง WebDAV รวมทั้งแบบระยะไกล UNC ตำแหน่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

รายการรีจิสทรีใน CWDIllegalInDllSearch วิธีการทำงาน

เมื่อโปรแกรมประยุกต์แบบไดนามิกโหลด DLL โดยไม่ได้ระบุเส้นทางครบถ้วน Windows พยายามค้นหา DLL นี้ โดยการค้นหาผ่านชุด well-defined ของไดเรกทอรี ตั้งค่าเหล่านี้ของไดเรกทอรีที่จะเรียกกันว่าเส้นทางการค้นหา DLL ทันทีที่การหาตำแหน่งที่ Windows ตั้ง DLL ในไดเรกทอรี Windows โหลด DLL นั้น หาก Windows ไม่พบ DLL ในไดเรกทอรีในใบสั่งการค้นหา DLL, Windows จะกลับความล้มเหลวไป DLL การโหลดการดำเนินการ


LoadLibraryฟังก์ชันและLoadLibraryExใช้ฟังก์ชัน โหลด DLLs แบบไดนามิก ต่อไปนี้คือ ใบสั่งการค้นหา DLL สำหรับฟังก์ชันสองเหล่านี้:
 1. ไดเรกทอรีที่โหลดโปรแกรมประยุกต์
 2. ไดเรกทอรีระบบ
 3. ไดเรกทอรีระบบใน 16 บิต
 4. ไดเรกทอรีใน Windows
 5. ไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบัน (CWD)
 6. ไดเรกทอรีที่ระบุไว้ในเส้นทางตัวแปรสภาพแวดล้อม
นำใหม่CWDIllegalInDllSearchรายการรีจิสทรีช่วยให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานของอัลกอริธึมพาธค้นหา DLL ที่ถูกใช้โดยLoadLibraryและด้วยLoadLibraryEx รายการรีจิสทรีนี้อาจทำให้เกิดการเรียกใช้บางชนิดไดเรกตอรีเพื่อที่ถูกข้ามไปได้

CWDIllegalInDllSearchรายการรีจิสทรีที่สามารถเพิ่มลงในเส้นทางต่อไปนี้:
 • การใช้รายการรีจิสทรีนี้สำหรับโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์:
  ตัวจัดการ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
 • การใช้รายการรีจิสทรีนี้สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ระบุในคอมพิวเตอร์:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image แฟ้มประมวล Options\ <ชื่อไบนารีแอพลิเคชัน >
  รายการรีจิสทรีต่อโปรแกรมประยุกต์เสมอแทนการตั้งค่าทั้งระบบ ซึ่งช่วยให้การตั้งค่าทั้งระบบเพื่อกำหนด restrictively การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์สามารถตั้งค่าสำหรับโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ ที่ทำงานไม่ถูกต้อง มีการตั้งค่าทั้งระบบ แล้ว

  ยกตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบได้บล็อกการ DLL จากโหลดทั้ง จาก WebDAV และ SMB โดยการตั้งค่าการตั้งค่าทั้งระบบเป็น 2 และไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานสำหรับโปรแกรมประยุกต์เฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ลักษณะการทำงาน โดยการตั้งค่าตัวเลือกการปฏิบัติงานแฟ้มรูป 0 หรือ 1.

  ค่าของการCWDIllegalInDllSearchลักษณะการทำงานของการปรับเปลี่ยนรายการรีจิสทรีLoadLibraryและLoadLibraryExเป็น follows


1 สถานการณ์สมมติ: โปรแกรมประยุกต์ที่จะเริ่มต้นจากโฟลเดอร์ภายใน เช่นแฟ้ม C:\Program

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
CWDIllegalInDllSearchค่าลักษณะการทำงานของ DLL พาธการค้นหา ใน LoadLibrary และ LoadLibraryEx
0xffffffffเอาไดเรกทอรีของการทำงานปัจจุบันจากใบสั่งการค้นหา DLL เริ่มต้น
0ใช้ค่าเริ่มต้น DLL พาธการค้นหาที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้
1บล็อกตัวโหลด DLL จากปัจจุบันถ้ามีการตั้งค่าไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันไปยังโฟลเดอร์ WebDAV ไดเรกทอรีทำ
2บล็อกตัวโหลด DLL จากปัจจุบันทำไดเรกทอรีถ้ามีการตั้งค่าไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันไปยังโฟลเดอร์ระยะไกล (เช่นตำแหน่ง WebDAV หรือ UNC)
ไม่มีค่าของคีย์ หรืออื่น ๆใช้ค่าเริ่มต้น DLL พาธการค้นหาที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้

2 สถานการณ์สมมติ: โปรแกรมประยุกต์การเริ่มต้นจากโฟลเดอร์ระยะไกล เช่น \\remote\share remote\share)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
CWDIllegalInDllSearchค่าลักษณะการทำงานของ DLL พาธการค้นหา ใน LoadLibrary และ LoadLibraryEx
0xffffffffเอาไดเรกทอรีของการทำงานปัจจุบันจากใบสั่งการค้นหา DLL เริ่มต้น
0ใช้ค่าเริ่มต้น DLL พาธการค้นหาที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้
1บล็อกตัวโหลด DLL จากปัจจุบันถ้ามีการตั้งค่าไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันไปยังโฟลเดอร์ WebDAV ไดเรกทอรีทำ
2โหลด DLL Allows จากไดเรกทำงานทอรีปัจจุบันถ้ามีการตั้งค่าไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันไปยังโฟลเดอร์ระยะไกล (เช่นตำแหน่ง WebDAV หรือ UNC)
ไม่มีค่าของคีย์ หรืออื่น ๆใช้ค่าเริ่มต้น DLL พาธการค้นหาที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้

3 สถานการณ์สมมติ: โปรแกรมประยุกต์ที่จะเริ่มต้นจากโฟลเดอร์ WebDav เช่นhttp://remote/share)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
CWDIllegalInDllSearchค่าลักษณะการทำงานของ DLL พาธการค้นหา ใน LoadLibrary และ LoadLibraryEx
0xffffffffเอาไดเรกทอรีของการทำงานปัจจุบันจากใบสั่งการค้นหา DLL เริ่มต้น
ไม่มีค่าของคีย์ หรืออื่น ๆใช้ค่าเริ่มต้น DLL พาธการค้นหาที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1: การยกเลิกการโหลด DLLs จาก WebDAV ใช้ร่วมกันสำหรับโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่มีการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างไร

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นผู้ดูแลมี
 2. ตัวแก้ไขรีจิสทรีที่เปิดอยู่
 3. หา และคลิกคีย์ ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  ตัวจัดการ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
 4. คลิกขวาตัวจัดการเซสชัน ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า Dword
 5. ชนิดCWDIllegalInDllSearchแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน
 6. ในแบบค่าข้อมูลกล่อง พิมพ์ 1 และคลิกตกลง

ตัวอย่าง 2: การยกเลิกการโหลด DLLs จาก WebDAV ใช้ร่วมกันเท่านั้นเฉพาะประยุกต์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ได้อย่างไร

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นผู้ดูแลมี
 2. ตัวแก้ไขรีจิสทรีที่เปิดอยู่
 3. หา และคลิกคีย์ ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image แฟ้มประมวล Options\ <ชื่อไบนารีแอพลิเคชัน >
 4. ถ้าไม่มีคีย์ที่ มีชื่อไบนารีของโปรแกรมประยุกต์ นั้นคุณจะต้องสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง
 5. คลิกขวา<โปรแกรมประยุกต์ชื่อแบบไบนารี > ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า Dword
 6. ชนิดCWDIllegalInDllSearchแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน
 7. ในแบบค่าข้อมูลกล่อง พิมพ์ 1 และคลิกตกลง

3 ตัวอย่าง: การยกเลิกการโหลด DLLs จากการใช้ร่วมกัน (SMB) ระยะไกลเท่านั้นที่ประยุกต์เฉพาะที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ได้อย่างไร

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นผู้ดูแลมี
 2. ตัวแก้ไขรีจิสทรีที่เปิดอยู่
 3. หา และคลิกคีย์ ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image แฟ้มประมวล Options\ <ชื่อไบนารีแอพลิเคชัน >
 4. ถ้าไม่มีคีย์ที่ มีชื่อไบนารีของโปรแกรมประยุกต์ นั้นคุณจะต้องสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง
 5. คลิกขวา<โปรแกรมประยุกต์ชื่อแบบไบนารี > ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า Dword
 6. ชนิดCWDIllegalInDllSearchแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน
 7. ในแบบค่าข้อมูลกล่อง พิมพ์ 2 และคลิกตกลง

แก้ไขได้สำหรับฉัน

แก้ไข จะแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ได้แทนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณติดเสมอตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุด อย่างไรก็ตาม เราเสนอนี้แก้ไขได้โซลูชันเป็นตัวเลือกการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้าเพื่อปกป้องระบบของพวกเขาขณะที่การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่สามารถติดตั้ง

นี้แก้ไขได้แก้ไขปัญหาจะปรับใช้รายการรีจิสทรีที่จำเป็นเพื่อบล็อคระบุ DLL nonsecure จากตำแหน่งที่ตั้ง WebDAV และ SMB เท่านั้น

หมายเหตุก่อนที่คุณเรียกใช้การแก้ไขมันโซลูชัน คุณต้องก่อน ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง 2264107 ซึ่งได้อธิบายไว้ในบทความนี้แล้ว โดยค่าเริ่มต้น การป้องกันถูกปิดใช้งานเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง 2264107 แล้ว การป้องกันที่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้ หรือคุณสามารถเรียกใช้การแก้ไขมัน เมื่อคุณเรียกใช้การแก้ไข มัน ป้องกันถูกเปิดใช้งานเพื่อป้องกันการระบุของ DLL ของระยะไกล nonsecure

เลิกทำการตั้งค่าด้วยตนเองเปลี่ยน โดยการแก้ไขมันโซลูชัน คุณสามารถรีเซ็ตค่าของรายการรีจิสทรี CWDIllegalInDLLSearch ต่อไปนี้เป็น 0 (ศูนย์):
Manager\CWDIllegalInDLLSearch HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
เลิก การตั้งค่าเป็น 0 จะทำการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการแก้ไขจะแก้ไขปัญหา

เพื่อเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ซึ่งแก้ไขโซลูชัน คลิกการแก้ไขได้ปุ่ม หรือการเชื่อมโยงภายใต้การเปิดใช้งานนี้แก้ไขหัวเรื่อง คลิกเรียกใช้ในแบบดาวน์โหลดแฟ้มโต้ตอบกล่อง และทำ ตามขั้นตอนในการแก้ไขมันตัวช่วยสร้าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เปิดใช้งานนี้แก้ไข
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50522
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ทำงานอย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังได้สำหรับรุ่นภาษาอื่น ๆ ของ Windows
 • หากคุณไม่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขมันโซลูชันแฟลชไดรฟ์หรือซีดี และรันในคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

การปรับปรุงข้อมูล

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

การปรับปรุงสำหรับ Windows XP


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจ

การปรับปรุงสำหรับ Windows XP x 64 Edition


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจ

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจ

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 x 64 Edition


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจ

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจ

การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจ

การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับ x ระบบที่ใช้ x64


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจ

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจ

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x 64 Edition


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจ

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจ

การปรับปรุงสำหรับ Windows 7


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจ

การปรับปรุงสำหรับ Windows 7 x ระบบที่ใช้ x64


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจ

ปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจ

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 x64 Edition


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้แพคเกจวันวางจำหน่าย: 23 สิงหาคม 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

windows XP และ Windows Server 2003 แฟ้มข้อมูล

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับ milestone ที่เฉพาะเจาะจง (RTM, SP n) และบริการสาขา (QFE, GDR) ถูกบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "บริการสาขา" คอลัมน์
 • สาขา GDR บริการประกอบด้วยเฉพาะแก้ไขเหล่านั้นที่ต่าง ๆ ออกไปปัญหา widespread สำคัญอยู่ สาขาบริการ QFE ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่นำออกใช้
 • ติดนอกเหนือจากในแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์หมายเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยการ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็น

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows XP

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด spสาขาของบริการ
Mrxdav.sys5.1.2600.6007179,71230 2010 Jun13:16x86sp3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.6007715,77630 2010 Jun14:56x86sp3SP3GDR
Mrxdav.sys5.1.2600.6007180,09630 2010 Jun13:34x86sp3SP3QFE
Ntdll.dll5.1.2600.6007715,77630 2010 Jun14:54x86sp3SP3QFE

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 edition

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด spสาขาของบริการ
Mrxdav.sys5.2.3790.4737273,40803-ก.ค.-201008:24x64ติดตั้ง sp2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.47371,261,56803-ก.ค.-201008:24x64ติดตั้ง sp2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68003-ก.ค.-201008:24x86ติดตั้ง sp2SP2GDR\WOW
Mrxdav.sys5.2.3790.4737273,40803-ก.ค.-201008:21x64ติดตั้ง sp2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47371,262,08003-ก.ค.-201008:21x64ติดตั้ง sp2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68003-ก.ค.-201008:21x86ติดตั้ง sp2SP2QFE\WOW

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด spสาขาของบริการ
Mrxdav.sys5.2.3790.4737188,92830 2010 Jun13:28x86ติดตั้ง sp2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4737774,65630 2010 Jun16:17x86ติดตั้ง sp2SP2GDR
Mrxdav.sys5.2.3790.4737188,92830 2010 Jun13:34x86ติดตั้ง sp2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.4737774,65630 2010 Jun16:35x86ติดตั้ง sp2SP2QFE

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด spสาขาของบริการ
Mrxdav.sys5.2.3790.4737552,44805-ก.ค.-201017:05IA 64ติดตั้ง sp2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.47371,648,12805-ก.ค.-201017:05IA 64ติดตั้ง sp2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68005-ก.ค.-201017:05x86ติดตั้ง sp2SP2GDR\WOW
Mrxdav.sys5.2.3790.4737553,47205-ก.ค.-201017:02IA 64ติดตั้ง sp2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47371,648,64005-ก.ค.-201017:02IA 64ติดตั้ง sp2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46666,582,27205-ก.ค.-201017:02IA 64ติดตั้ง sp2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68005-ก.ค.-201017:02x86ติดตั้ง sp2SP2QFE\WOW

windows Vista และ Windows Server 2008 แฟ้มข้อมูล

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ milestone (RTM, SP n), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์milestoneสาขาของบริการ
  6.0.600016xxxwindows VistartmGDR
  6.0.600020xxxwindows VistartmLDR
  6.0.600118xxxwindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1sp1GDR
  6.0.600122xxxwindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1sp1LDR
  6.0.600218xxxwindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง sp2GDR
  6.0.600222xxxwindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง sp2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone RTM ได้แบบ 6.0.0000 xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • สาขา GDR บริการประกอบด้วยเฉพาะแก้ไขเหล่านั้นที่ต่าง ๆ ออกไปปัญหา widespread สำคัญอยู่ สาขาบริการ LDR ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่นำออกใช้
 • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหาก แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย (คุณลักษณะที่ไม่อยู่ในรายการ) มีการเซ็นชื่อ ด้วยการ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็น

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntdll.dll6.0.6001.184991,203,03230 2010 Jun22:28x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,203,03230 2010 Jun22:28x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,203,03230 2010 Jun22:28x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,203,54430 2010 Jun22:28x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntdll.dll6.0.6001.184991,557,88830 2010 Jun22:24x64
Ntdll.dll6.0.6001.227211,558,91230 2010 Jun22:24x64
Ntdll.dll6.0.6002.182791,582,09630 2010 Jun22:24x64
Ntdll.dll6.0.6002.224351,583,12030 2010 Jun22:24x64
Ntdll.dll6.0.6001.184991,164,90430 2010 Jun22:24x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,165,41630 2010 Jun22:24x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,165,41630 2010 Jun22:24x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,166,46430 2010 Jun22:24x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntdll.dll6.0.6001.184992,564,50430 2010 Jun22:19IA 64
Ntdll.dll6.0.6001.227212,563,99230 2010 Jun22:19IA 64
Ntdll.dll6.0.6002.182792,563,99230 2010 Jun22:19IA 64
Ntdll.dll6.0.6002.224352,565,52830 2010 Jun22:19IA 64
Ntdll.dll6.0.6001.184991,164,90430 2010 Jun22:19x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,165,41630 2010 Jun22:19x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,165,41630 2010 Jun22:19x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,166,46430 2010 Jun22:19x86

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,736
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,436
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,899
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,603
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_3_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,741
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_3_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,441
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_4_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,741
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_4_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,443
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_5_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,375
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_5_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,093
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_6_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,218
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_6_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,931
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_7_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,218
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_7_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,931
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,354
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,373
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,673
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,700
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,690
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,721
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,408
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,428
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,669
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,696
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,678
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,709
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,412
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,431
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,673
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,700
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,690
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,721
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,409
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,428
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,417
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,436
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มปรับปรุงแบบ bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,494
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มX86_61bc60071b9b61aa76d40c4f113bd741_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_05c2a7101317839c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม693
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มX86_71510d48a9321ed421ef3af3bd651c3b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_2662730a644dd47b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม693
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มX86_d3665c674acde7d63aa008ba77eff09c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_01374d7fc696329b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม693
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มX86_e2046630a9c590b709642d53c914312a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_28fb1ffa8d76f99b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม693
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม X86_microsoft ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_587e9927fc6e803a.manifest -หน้าต่าง -
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,257
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:43
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_594be6e3155a8c03.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,257
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:43
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_5a7aaccdf9849aa3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,257
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:43
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_5b2b8a0712856274.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,257
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:43
แพลตฟอร์มไม่มี

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_234fb62a80b953b5b5f7211350ee0db5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_cb62d321a994b6a9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม697
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_4ad8c43c2333fa28d3a0baeb43117898_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b2e86a01282bcc24.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,036
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_730c524d4462e4279b8a7ab928e9ed6c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_48c2155287d44bbd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,036
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_84e6d8041559b20f1f2a0f8c55712116_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_fde71f6f4aa8e5f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,036
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_9af854c86e2ef45814cf8a51d65f80b2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_bb366403f3d0c6cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,036
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_fa2942bf653af7a7acc85572973d8fa2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_036ad2da2a591eeb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม697
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b49d34abb4cbf170.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,263
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:43
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_b56a8266cdb7fd39.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,263
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:43
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_b6994851b1e20bd9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,263
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:43
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Amd64_microsoft ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_b74a258acae2d3aa.manifest -หน้าต่าง -
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,263
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:43
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,746
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,450
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,118
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,045
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_3_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,958
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_3_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,881
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_4_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,958
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_4_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,883
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_5_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,600
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_5_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,541
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_6_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,441
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_6_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,377
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_7_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,441
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_7_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,377
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,362
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,381
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,685
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,712
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,700
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,731
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,416
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,436
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,681
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,708
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,688
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,719
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,420
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,439
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,685
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,712
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,700
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,731
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,417
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,436
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,425
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,444
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มปรับปรุงแบบ bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,522
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_bef1defde92cb36b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,829
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:43
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_bfbf2cb90218bf34.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,829
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:43
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_c0edf2a3e642cdd4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,829
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:43
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_c19ecfdcff4395a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,829
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:43
แพลตฟอร์มไม่มี

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_01ed13e0b81bda0e486983c95f335672_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_a0b3362fd31f6289.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม695
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_0dd02d5231bf597cc6f42c0bb7ba9c4e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_f57937f3f2ce200b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,034
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_81be58e5ac0f424b83c94f79168f86a1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b5decde4b0b49d6c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,034
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_c4f5ad45e16ffbace434662e779fbed3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_7aabb0954c38bfb9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม695
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_f13865be1a2675f95f6e38e0931edd30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_ac5cd62625149dba.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,034
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_f908b94687b66697c94b746000e7c21f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_e6776d2f5f6e3452.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,034
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_58803d1dfc6c8936.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,260
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:42
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_594d8ad9155894ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,260
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:42
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_5a7c50c3f982a39f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,260
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:42
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_5b2d2dfd12836b70.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,260
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:42
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,741
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,443
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,953
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,874
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_3_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,953
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_3_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,874
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_4_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,270
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_4_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,201
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_5_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,270
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_5_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,201
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,412
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,431
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,513
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,536
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,683
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,714
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,416
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,435
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,516
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,540
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,695
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,726
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,413
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,432
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,421
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,440
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มปรับปรุงแบบ bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,699
วัน (UTC)05-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:28
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_bef1defde92cb36b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,829
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:42
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_bfbf2cb90218bf34.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,829
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:42
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_c0edf2a3e642cdd4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,829
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:42
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_c19ecfdcff4395a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,829
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)22:42
แพลตฟอร์มไม่มี

windows 7 และ Windows Server 2008 R2 แฟ้มข้อมูล

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ milestone (RTM, SP n), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์milestoneสาขาของบริการ
  6.1.760016xxxwindows 7 และ R2 2008 ของ Windows ServerrtmGDR
  6.1.760020xxxwindows 7 และ R2 2008 ของ Windows ServerrtmLDR
 • สาขา GDR บริการประกอบด้วยเฉพาะแก้ไขเหล่านั้นที่ต่าง ๆ ออกไปปัญหา widespread สำคัญอยู่ สาขาบริการ LDR ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่นำออกใช้
 • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการ

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntdll.dll6.1.7600.166251,286,96030 2010 Jun06:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,286,95230 2010 Jun06:20x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntdll.dll6.1.7600.166251,736,60030 2010 Jun07:14x64
Ntdll.dll6.1.7600.207451,737,62430 2010 Jun07:32x64
Ntdll.dll6.1.7600.166251,290,05630 2010 Jun06:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,291,07230 2010 Jun06:20x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntdll.dll6.1.7600.166252,784,24830 2010 Jun05:สีกันIA 64
Ntdll.dll6.1.7600.207452,784,76030 2010 Jun05:41IA 64
Ntdll.dll6.1.7600.166251,290,05630 2010 Jun06:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,291,07230 2010 Jun06:20x86

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,774
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,474
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,779
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,479
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_3_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,759
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_3_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,459
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,380
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,431
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มปรับปรุงแบบ bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,850
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มX86_2045a589aaa17c99881b63c9bbc7512e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_48b95d16d73babe2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม693
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มX86_7ff10b93251f422739846b250b29b7dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_633ab693bb449a7c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม693
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_58ee199f5d509156.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,802
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)06:54
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_59621692767e6902.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,802
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)06:48
แพลตฟอร์มไม่มี

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_3e508c9a14911d7cc089aaa8d5ab8a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_8966f7bc47286abb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม697
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_60b46a4071ff17f63038e17efde27ab1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_b6ef796b96806e9a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม697
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_6f17b0e56e01a63c92b34a6524458f99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_7ed7f804e56af77b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,036
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_781dd2a8176197181e8874fed7e9e798_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_79941a4eba3f8b6c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,036
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_7c757053d7e8fc7552a56a286f1db3a6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_aa5e4e7046c9f576.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม697
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_dd09fe43aafcff5990f874aa5af056fe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_816e6b6501ce3b9f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม697
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_b50cb52315ae028c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,806
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)07:สีกัน
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_b580b2162edbda38.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,806
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)08:01
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,784
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,488
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,203
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม4,068
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_3_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,007
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_3_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,868
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_4_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,976
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_4_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,900
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,294
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,373
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มปรับปรุงแบบ bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,494
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_bf615f754a0ec487.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,566
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)06:50
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_bfd55c68633c9c33.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,566
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)06:44
แพลตฟอร์มไม่มี

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_284d06872f26ffc9dbd8f4b5ad4a40d5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_0bb3c667b68e275c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม695
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_3e508c9a14911d7cc089aaa8d5ab8a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_2d4a002e8ec90281.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม696
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_60b46a4071ff17f63038e17efde27ab1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_5ad281ddde210660.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม696
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_e9ba15c32fb5a7d9f4d55380dbbe2a49_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_033898e00a16976e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม695
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_58efbd955d4e9a52.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,804
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)07:39
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_5963ba88767c71fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,804
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)07:36
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,785
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,639
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2264107_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,001
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb2264107 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,858
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,931
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb2264107_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,966
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มปรับปรุงแบบ bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,664
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_bf615f754a0ec487.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,566
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)06:50
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_bfd55c68633c9c33.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม3,566
วัน (UTC)30 2010 Jun
เวลา (UTC)06:44
แพลตฟอร์มไม่มี

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการLoadLibraryฟังก์ชันและLoadLibraryExฟังก์ชัน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
บทนำสู่การฟังก์ชัน LoadLibrary

บทนำสู่การฟังก์ชัน LoadLibraryEx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2264107 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbfix kbsecurity kbsurveynew kbinfo kbregistry kbmsifixme kbfixme kbmt KB2264107 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2264107

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com