ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้เส้นทางสัมพัทธ์ในการรวมกับ Active Server Pages: Active Server Pages เส้นทางหลัก ASP 0131 Disallowed"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 226474 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เราขอแนะนำว่า ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นเป็น Microsoft Internet Information Services (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 IIS 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บอย่างมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้เส้นทางสัมพัทธ์ใน การรวมคำสั่งด้วย Microsoft Active Server Pages (ASP), การเรียกดูเว็บเพจที่อาจส่งคืนข้อผิดพลาด ข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
Active Server Pages ASP 0131
เส้นทางหลัก disallowed
แฟ้มรวม ' .../<filename.ext>' ไม่สามารถประกอบด้วย ' ..' เพื่อระบุว่า ไดเรกทอรีหลัก</filename.ext>
/<path>/<filename.ext>, line <number></number></filename.ext></path>

สาเหตุ

เกิดจากการปิดการใช้งานของ ASP "พาธหลัก" สำหรับเว็บ ไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ในขณะที่การใช้พาธหลักที่สัมพันธ์กันในคำสั่งรวม

เส้นทางหลักที่สัมพันธ์กันในรวมถึงการใช้คำสั่งแบบฟอร์มต่อไปนี้:
<!--#include file="../<filename.ext>"-->
					

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการ ใช้เสมือนสัมบูรณ์ เส้นทางจากรากของเว็บไซต์แทนที่เป็นของเส้นทางสัมพัทธ์

สำหรับ ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้ชื่อว่า "mycode.inc" ที่รากของรวมแฟ้มของคุณ เซิร์ฟเวอร์ เส้นทางเสมือนเป็น " / mycode.inc " ถ้าคุณใช้การรวมกัน แฟ้มในไดเรกทอรีเสมือนที่มีชื่อ "/ รวม" บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เส้นทางเสมือน จะเป็น " / includes/mycode.inc "

แสดงตัวอย่างไวยากรณ์ที่ด้านล่าง วิธีการใช้เส้นทางเสมือน:
<!--#include virtual="/<virtual path>/<filename.ext>"-->
					

แทนการใช้เส้นทางสัมบูรณ์ที่เสมือนเป็นการ เปิดใช้งาน พาธหลัก อย่างไรก็ตาม นี้ไม่ใช่วิธีที่ต้องการ (ดูหมายเหตุในการข้อมูลเพิ่มเติมส่วนรายละเอียด) นี่สำเร็จสำหรับเว็บของคุณเริ่มต้น ไซต์ โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

Internet Information Services 7.0

 1. เริ่มต้นตัวจัดการบริการอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกเริ่มต้นเว็บไซต์แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกสองครั้งASPในการลักษณะการทำงานบานหน้าต่างงาน
 4. ขยายลักษณะการทำงาน.
 5. คลิกเปิดการใช้งานพาธหลัก.
 6. คลิกจริงสำหรับเปิดการใช้งานพาธหลัก.
 7. คลิกนำไปใช้.

Internet Information Services 6.0

 1. เปิดเครื่องตัวจัดการบริการอินเทอร์เน็ตในการคอนโซลการจัดการของ Microsoft (MMC).
 2. คลิกขวาบนของคุณเริ่มต้นเว็บไซต์และเลือกคุณสมบัติ.
 3. คลิกโฮมไดเรกทอรีแท็บ
 4. คลิกตั้งค่าคอนฟิกปุ่ม
 5. คลิกตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์แท็บ
 6. คลิกเลือกเปิดการใช้งานพาธหลักกล่องกาเครื่องหมาย
 7. คลิกตกลงปุ่มจนกว่าคุณกลับไป MMC

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมจะถือว่า เมื่อเปิดการใช้งานพาธหลักบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ IIS ที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
184717คุณสมบัติ AspEnableParentPaths MetaBase ควรตั้งค่าเป็น False
332117ปิดใช้งานพาธหลักการเปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นใน IIS 6.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ และข้อผิดพลาดอื่น ๆ ASP ที่อาจเกิดขึ้นกับ IIS 6.0 โปรดเยี่ยมชม Microsoft ต่อไปนี้ เว็บไซต์:
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นใน ASP
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/default.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 226474 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbpending kbprb kbmt KB226474 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:226474

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com