Identifikator ?lanka: 2267642 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada poku?ate da instalirate Microsoft Office 2010, instalacija se ne zavr?ava i dobijate slede?u poruku o gre?ci:

Da biste instalirali i koristili ovaj proizvod, morate da koristite jedan od slede?ih operativnih sistema:

x86 platforma
 • Windows 7
 • Windows Vista sp1
 • Windows XP Sp3
 • Windows Server 2003 Sp2
x64 platforma
 • Windows 7
 • Windows Vista Sp1
 • Windows Server 2008
Napomena Office 2010 x64 ne podr?ava Windows XP i Windows Server 2003.

Uzrok

Do ovog problema dolazi ako je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Operativni sistem na kojem poku?avate da instalirate Office 2010 ne ispunjava sistemske zahteve za proizvod. Na primer, poku?avate da instalirate Office 2010 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP koji nema instaliran Windows XP servisni paket 3.
 • Office 2010 instalacioni program (Setup.exe) konfigurisan je da se pokre?e u re?imu kompatibilnosti. To jest, instalacioni program je pode?en da se pokre?e pod odre?enim operativnim sistemom, na primer Microsoft Windows 95.

Re?enje

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.


Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 30015

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Sledite dve date metode da biste re?ili problem:

1. metod: Provera sistemskih zahteva za Office 2010

Sva izdanja sistema Microsoft Office 2010 imaju slede?e zahteve za operativni sistem:

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Operativni sistemMinimalna neophodna verzijaArhitektura
Windows XPWindows XP sa servisnim paketom 332-bitni
Windows VistaWindows Vista sa servisnim paketom 132-bitni ili 64-bitni
Windows Server 2003Windows Server 2003 sa servisnim paketom 232-bitni ili 64-bitni
Windows Server 2008Windows Server 200832-bitni ili 64-bitni
Windows 7Windows 732-bitni ili 64-bitni


Proverite svoj ra?unar i utvrdite da li koristite neku od minimalno potrebnih verzija operativnog sistema. Ako niste sigurni kako da proverite koja verzija operativnog sistema Windows je instalirana na va?em ra?unaru, sledite ove korake:

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili uputstva ?korak po korak? sa slikama


Ako operativni sistem na va?em ra?unaru ne ispunjava minimalne sistemske zahteve, bi?e potrebno da ga a?urirate. Preporu?eni metod za a?uriranje ra?unara je preko automatskih ispravki. Me?utim, tako?e mo?ete da dobijete a?uriranja za servisni paket tako ?to ?ete kliknuti na jednu od slede?ih veza:

Odmah preuzmite Windows XP servisni paket 3

Odmah preuzmite Windows Vista servisni paket 1 (32-bitni)
Odmah preuzmite Windows Vista servisni paket 1 (64-bitni)

Odmah preuzmite Windows 2003 servisni paket 2 (32-bitni)
Odmah preuzmite Windows 2003 servisni paket 2 (64-bitni)

Ako ispunjavate minimalne sistemske zahteve, posetite slede?u TechNet Veb stranicu da biste se uverili da ispunjavate minimalne hardverske zahteve:

2. metod: isklju?ivanje re?ima kompatibilnosti

Da biste re?ili ovaj problem, morate da onemogu?ite re?im kompatibilnosti pre nego ?to poku?ate da instalirate Office 2010. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite dvaput na Office 2010 datoteku Setup.exe.
 2. Izaberite stavku Svojstva.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2662989

 3. Izaberite karticu Kompatibilnost.
 4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Pokreni ovaj program u re?imu kompatibilnosti za .
 5. Kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2662990
 6. Kliknite dvaput na stavku Setup.exe da biste instalirali Office 2010.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Dodatne informacije

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2267642 - Poslednji pregled: 21. oktobar 2012. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Professional Academic 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Klju?ne re?i: 
kbprb kbsurveynew kbpubtypekc kbinstallation kbsetup kberrmsg KB2267642

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com