คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดระบุว่า "คุณไม่สามารถติดตั้ง Office 2010 รุ่น 64 บิต เนื่องจากคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office รุ่น 32 บิตอยู่"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2269468 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 รุ่น 64 บิตชุดหรือผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2010 รุ่น 64 บิต คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ที่จุดเริ่มต้นของกระบวนการติดตั้ง:

คุณไม่สามารถติดตั้ง Office 2010 รุ่น 64 บิต เนื่องจากคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office รุ่น 32 บิตอยู่ ผลิตภัณฑ์รุ่น 32 บิต เหล่านี้ ไม่ได้รับการรองรับสำหรับการติดตั้งรุ่น 64 บิต:

<ผลิตภัณฑ์>

หากคุณต้องการติดตั้ง Office 2010 รุ่น 64 บิต คุณต้องถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office รุ่น 32 บิต ออกทั้งหมดก่อน แล้วจึงเรียกใช้ setup.exe ในโฟลเดอร์ x64 หากคุณต้องการติดตั้ง Office 2010 รุ่น 32 บิต ให้ปิดโปรแกรมติดตั้งนี้ แล้วไปที่โฟลเดอร์ x86 ที่รากของซีดีหรือดีวีดีของคุณ และเรียกใช้ setup.exe หรือรับ Office 2010 รุ่น 32 บิต จากสถานที่เดียวกันกับที่คุณซื้อ Office 2010 รุ่น 64 บิต

ตัวยึด <ผลิตภัณฑ์> แสดงให้เห็นถึงรุ่นใดๆ ของ Microsoft Office และคอมโพเนนต์ใดๆ ที่คุณดาวน์โหลดแยกต่างหากจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ที่ใช้ได้กับ Microsoft Office ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับรายชื่อของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

สาเหตุ

ผลิตภัณฑ์ Office 2010 รุ่น 64 บิตไม่เข้ากันกับ Office 2010 รุ่น 32 บิตหรือกับคอมโพเนนต์ Office 2010 รุ่น 32 บิต ที่มีการระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2010 รุ่น 64 บิตและผลิตภัณฑ์ Office 2010 รุ่น 32 บิตบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้ง Microsoft Office Professional 2010 รุ่น 32 บิต และจากนั้นพยายามติดตั้ง Microsoft Project Professional 2010 รุ่น 64 บิต คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

ในการติดตั้ง Office 2010 รุ่น 64 บิต คุณต้องถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แสดงรายการอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด จดบันทึกผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับ Windows ในรุ่นของคุณ (ชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นชื่อผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในแผงควบคุมโปรแกรมที่คุณจะใช้ในการถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์เหล่านั้น)

เมื่อต้องการลบ Office รุ่นก่อนหน้า ให้คลิกหนึ่งในหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base

Office 2010
290301 วิธีถอนการติดตั้งหรือเอาชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 ออก

2007 Office
928218 วิธีถอนการติดตั้งหรือเอาชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 ออก

Office 2003
2639197 วิธีถอนการติดตั้งหรือเอาชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003 ออก

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อลบคอมโพเนนต์เดี่ยว

Windows Vista หรือ Windows 7

 1. ในขณะที่ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณ ให้จดบันทึกของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้
 2. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 3. ภายใต้ โปรแกรม คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม
 4. ค้นหาตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 คลิกขวาที่ชื่อผลิตภัณฑ์ จากนั้นเลือก ถอนการติดตั้ง
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 จนกว่าคุณจะถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 ทั้งหมดแล้ว

หลังจากที่คุณลบรุ่น 32 บิตทั้งหมดก่อนหน้านี้ คุณสามารถลองติดตั้ง Office 2010 รุ่น 64 บิต

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานี้

มีการขอให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในระหว่างการถอนการติดตั้ง

คุณอาจได้รับข้อความให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังถอนการติดตั้ง เมื่อมีข้อความนี้ปรากฏขึ้น คุณจะต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เสร็จสิ้นขั้นตอนการถอนการติดตั้ง ถ้าคุณไม่รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอื่นเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Office ในภายหลัง

ความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์และ Office รุ่น 64 บิต

Microsoft แนะนำให้ลูกค้าใช้ Office 2010 รุ่น 32 บิต แม้แต่เมื่ออยู่บน Windows รุ่น 64 บิต เนื่องด้วยเหตุผลของความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ หากคุณมี Add-in ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณซิงค์โทรศัพท์มือถือของคุณกับ Microsoft Outlook ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิต Add-in เพื่อดูว่ามี Add-in รุ่น 64 บิต หรือไม่ ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Office 2010 รุ่น 64 บิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Office 2010 รุ่น 32 บิตและรุ่น 64 บิต ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

เลือก Microsoft Office รุ่น 32 บิต หรือรุ่น 64 บิต

Office 2010 รุ่น 64 บิต

ความเข้ากันได้ระหว่าง Office 2010 รุ่น 32 บิต กับรุ่น 64 บิต

Microsoft จัดให้มีคอมโพเนนต์ดังต่อไปนี้ในรุ่น 32 บิต และ 64 บิต สำหรับ Office 2010 คุณสามารถติดตั้งรุ่น 64 บิต ของคอมโพเนนต์เหล่านี้เพื่อจะได้ใช้งานกับ Office 2010 รุ่น 64 บิต ได้

 • Microsoft Access Database Engine 2010
 • Microsoft Access Runtime 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่อาจจะปรากฏในข้อความแสดงข้อผิดพลาด และต้องลบออกเพื่อติดตั้ง Office 2010 รุ่น 64 บิต

ผลิตภัณฑ์และคอมโพเนนต์ของ Microsoft Office 2010

ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 รุ่น 32 บิต

 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Small Business Basics 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010

ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นของ Microsoft Office 2010 รุ่น 32 บิต

 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Groove 2010
 • Microsoft InfoPath 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Premium 2010
หมายเหตุ: Microsoft Office Groove 2010 อาจจะแสดงอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มโปรแกรมใน แผงควบคุม คุณต้องถอนการติดตั้ง Microsoft SharePoint Workspace 2010 ในแผงควบคุม เพื่อลบ Microsoft Office Groove 2010 จากข้อความแสดงข้อผิดพลาด

คอมโพเนนต์ของ Microsoft Office 2010 รุ่น 32 บิต

 • Microsoft Access Runtime 2010
 • Microsoft Access Database Engine 2010

ผลิตภัณฑ์และคอมโพเนนต์ของ Microsoft Office 2007

ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007

 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Basic 2007

ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นของ Microsoft Office 2007

 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Groove 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office InterConnect 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Word 2007

คอมโพเนนต์ของ Microsoft Office 2007

 • แพคความเข้ากันได้สำหรับระบบ Office 2007
 • Microsoft Office Access Database Engine 2007
 • Microsoft Excel Viewer
 • Microsoft PowerPoint Viewer
 • Microsoft Office Proofing Kit 2007
หมายเหตุ: Microsoft Office Access Database Engine 2007 ถูกติดตั้งโดย 2007 Office System Drivers: ดาวน์โหลด Data Connectivity Components

ผลิตภัณฑ์และคอมโพเนนต์ของ Microsoft Office 2003

ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003

 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003

ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นของ Microsoft Office 2003

 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Word 2003

คอมโพเนนต์ของ Microsoft Office 2003

 • Microsoft Office Excel Viewer 2003
 • Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003
 • Microsoft Office Word Viewer 2003
 • Microsoft Office 2003 Proofing Tools

ผลิตภัณฑ์และคอมโพเนนต์ของ Microsoft Office XP

ชุดโปรแกรม Microsoft Office XP

 • Microsoft Office XP Professional with FrontPage
 • Microsoft Office XP Developer
 • Microsoft Office XP Professional Special
 • Microsoft Office XP Standard

Microsoft Office individual products

 • Microsoft Access 2002
 • Microsoft Excel 2002
 • Microsoft FrontPage 2002
 • Microsoft Outlook 2002
 • Microsoft PowerPoint 2002
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Project Professional 2002
 • Microsoft Publisher 2002
 • Microsoft Visio Standard 2002
 • Microsoft Visio Professional 2002
 • Microsoft Word 2002

Microsoft Office XP components

 • Microsoft Excel 2002 Viewer
 • Microsoft PowerPoint 2002 Viewer
 • Microsoft Word 2002 Viewer

หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2269468 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
Keywords: 
KB2269468

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com