MS10-056: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Office Word umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2269638 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-056. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • 2251419 MS10-056: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word 2007: 10 sierpnia 2010
 • 2251399 MS10-056: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word 2003: 10 sierpnia 2010
 • 2251389 MS10-056: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word 2002: 10 sierpnia 2010
 • 2251437MS10-056: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word Viewer: 10 sierpnia 2010
 • 2277947 MS10-056: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office System 2007 i pakietu zgodności dla pakietu Office System 2007: 10 sierpnia 2010
 • 2284162 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.6
 • 2284171 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.6.0
 • 2284179Opis konwertera Open XML File Format Converter for Mac 1.1.6
 • 2092914 MS10-056: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Works 9: 10 sierpnia 2010
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2269638 - Ostatnia weryfikacja: 29 października 2010 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Service Pack 2
 • Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
 • Microsoft Word 2004 for Mac
 • Microsoft Works 9
 • Word Viewer
Słowa kluczowe: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2269638

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com