Διακόπτες γραμμής εντολών για το εργαλείο πρόγραμμα εγκατάστασης των Microsoft Windows

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 227091 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για την έκδοση των Microsoft Windows XP αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα314881.
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows 2000.Υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου, 2010.Για ναWindows 2000 τερματισμός υποστήριξης Solution Centerείναι ένα σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό σας στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στοΗ πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Το εκτελέσιμο πρόγραμμα Windows Installer που ερμηνεύει τα πακέτα και να εγκαθιστούν προϊόντα είναι Msiexec.exe. Αυτό το άρθρο παραθέτει τους διακόπτες γραμμής εντολών για αυτό το πρόγραμμα. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα Msiexec.exe, χωρίς να καθορίσετε τουλάχιστον ένα διακόπτη.

Περισσότερες πληροφορίες

Switch Parameters                Description
--------------------------------------------------------------------------
/i   Package|ProductCode            Installs or configures a
                         product.

/f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Repairs a product. 

                         p - Reinstalls a
                         product only if a 
                         file is missing.

                         o - Reinstalls a
                         product if a file
                         is missing or if an 
                         older version of a file
                         is installed.

                         e - Reinstalls a
                         product if a file
                         is missing or an equal 
                         or older version of a 
                         file is installed.

                         d - Reinstalls a
                         product if a file
                         is missing or a 
                         different
                         version of a file is
                         installed.

                         c - Reinstalls a
                         product if a file 
                         is missing or the stored 
                         checksum value does not
                         match the calculated
                         value.

                         a - Forces all files to
                         be reinstalled.

                         u - Rewrites all
                         required user-
                         specific registry 
                         entries.

                         m - Rewrites all 
                         required
                         computer-specific 
                         registry entries.

                         s - Overwrites all 
                         existing shortcuts.

                         v - Runs from the source
                         file and re-caches the
                         local package.

/a  Package                   Administrative
                         installation option.
                         Installs a product on 
                         the network.

/x  Package|ProductCode             Uninstalls a product.

/j  [u|m]Package                 Advertises a product.
   or [u|m]Package /t Transform List      The property values used
   or[u|m]Package /g LanguageID         on the command line are
                         ignored.

                         u - Advertises a product
                         to the current user.
 
                         m - Advertises a product
                         to all users. 

                         g - Language ID.

                         t - Applies a transform
                         list to an advertised
                         package.

/l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Specifies the log 
                         file path and
                         indicates the flags 
                         to be logged.

                         i - Status messages.

                         w - Non-fatal warnings.

                         e - All error messages.

                         a - Startup of actions.

                         r - Action-specific
                         records

                         u - User requests.

                         c - Initial User
                         Interface (UI) 
                         parameters

                         m - Out-of-memory.
 
                         p - Terminal properties.

                         v - Verbose output.

                         + - Appends to the
                         existing file.
      
                         ! - Clears each line in
                         the log file.

                         "*" - Wildcard.
                         Logs all information,
                         but the use of the v
                         option is not included.
                         To include the v option,
                         type "/l*v."

/p  Patch/Package                Applies a patch. To 
                         apply a patch to an 
                         installed Administrator
                         image, type the 
                         following options:

                         /p [PatchPackage]
                         /a [Package]

/q  n|b|r|f                   Sets the UI level.

                         q , qn - No UI.

                         qb - Basic UI.

                         qr - Reduced UI. A modal
                         dialog box is displayed
                         at the end of the
                         installation.

                         qf - Full UI. A modal
                         dialog box is displayed
                         at the end of the
                         installation.

                         qn+ - No UI. However, a 
                         modal dialog box is
                         displayed at the end of
                         the installation.

                         qb+ - Basic UI. A modal
                         dialog box is displayed
                         at the end of the 
                         installation. If you 
                         cancel the installation, 
                         a modal dialog box is 
                         not displayed.

                         qb- - Basic UI with no
                         modal dialog boxes. 
                         The "/qb+-" switch
                         is not a supported UI 
                         level.

/y  module                    Calls the system
                         Application Programming
                         Interface (API) 
                         DllRegisterServer, which
                         registers modules that
                         are typed on the 
                         command line (for
                         example, "msiexec /y
                         my_file.dll").

                         This option is only used 
                         for registry information
                         that cannot be added 
                         using the registry 
                         tables of the .msi file.

/z  module                    Calls the system API 
                         DllUnRegisterServer,
                         to unregister modules 
                         that are typed on the
                         command line (for 
                         example, "msiexec /z 
                         my_file.dll").

                         This option is only used 
                         for registry information 
                         that cannot be removed 
                         using the registry 
                         tables of the .msi file.
				

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα, ανατρέξτε στο θέμα "Επιλογές γραμμής εντολών" στη Βοήθεια του Windows Installer ή επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/aa367988.aspx

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 227091 - Τελευταία αναθεώρηση: Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbmt KB227091 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:227091

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com