Przełączniki wiersza polecenia dla narzędzia Instalator systemu Microsoft Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 227091 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314881.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Msiexec.exe to program wykonywalny Instalatora Windows, który interpretuje pakiety i instaluje produkty. W tym artykule wymieniono przełączniki wiersza polecenia używane w przypadku tego programu. Programu Msiexec.exe nie można uruchomić, jeśli nie zostanie określony co najmniej jeden przełącznik.

Więcej informacji

Przełącznik Parametry                Opis
--------------------------------------------------------------------------
/i   Pakiet|Kod_produktu           Instaluje lub konfiguruje
                         produkt.

/f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Pakiet|Kod_produktu Naprawia produkt. 

                         p — Ponownie instaluje
                         produkt, jeśli 
                         brakuje pliku.

                         o — Ponownie instaluje
                         produkt, jeśli brakuje
                         pliku lub jest zainstalowana 
                         starsza wersja
                         pliku.

                         e — Ponownie instaluje
                         produkt, jeśli brakuje pliku
                         lub jest zainstalowana taka sama 
                         bądź starsza wersja 
                         pliku.

                         d — Ponownie instaluje
                         produkt, jeśli brakuje pliku
                         lub jest 
                         zainstalowana
                         inna wersja
                         pliku.

                         c — Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje
                         pliku lub zapisana
                         wartość sumy kontrolnej nie
                         jest zgodna z obliczoną
                         wartością.

                         a — Wymusza ponowną instalację
                         wszystkich plików.

                         u — Ponownie zapisuje wszystkie
                         wymagane i specyficzne dla
                         użytkownika wpisy 
                         rejestru.

                         m — Ponownie zapisuje wszystkie 
                         wymagane
                         specyficzne dla komputera 
                         wpisy rejestru.

                         s — Zastępuje wszystkie 
                         istniejące skróty.

                         v — Uruchamia pakiet
                         lokalny z pliku źródłowego
                         i ponownie go buforuje.

/a  Pakiet                    Opcja
                         instalacji administracyjnej.
                         Instaluje produkt 
                         w sieci.

/x   Pakiet|Kod_produktu            Odinstalowuje produkt.

/j   [u|m]Pakiet                Anonsuje produkt.
   lub [u|m]Pakiet /t Lista_prz         Wartości właściwości
   lub [u|m]Pakiet /g ID_języka         użyte w wierszu polecenia zostaną
                         zignorowane.

                         u — Anonsuje produkt
                         bieżącemu użytkownikowi.
 
                         m — Anonsuje produkt
                         wszystkim użytkownikom. 

                         g — Identyfikator języka.

                         t — Stosuje listę
                         przekształceń do zaanonsowanego
                         pakietu.

/l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Plik_dziennika  Określa ścieżkę 
                         pliku dziennika
                         i wskazuje flagi, 
                         które mają być rejestrowane.

                         i — Komunikaty o stanie.

                         w — Ostrzeżenia inne niż krytyczne.

                         e — Wszystkie komunikaty o błędach.

                         a — Uruchomienia akcji.

                         r — Rekordy
                         właściwe dla akcji.

                         u — Żądania użytkownika.

                         c — Początkowe parametry
                         interfejsu 
                         użytkownika.

                         m — Brak pamięci.
 
                         p — Właściwości terminalu.

                         v — Dane wyjściowe w trybie pełnym.

                         + — Dołącza do
                         istniejącego pliku.
      
                         ! — Czyści poszczególne wiersze
                         w pliku dziennika.

                         "*" — Symbol wieloznaczny.
                         Rejestruje wszystkie informacje,
                         ale użycie opcji v
                         nie jest uwzględnione.
                         Aby uwzględnić opcję v,
                         wpisz „/l*v”.

/p   Poprawka/Pakiet              Stosuje poprawkę. Aby 
                         zastosować poprawkę do 
                         zainstalowanego obrazu
                         administratora, wpisz 
                         następujące opcje:

                         /p [PakietPoprawki]
                         /a [Pakiet]

/q   n|b|r|f                  Ustawia poziom interfejsu użytkownika.

                         q , qn — Brak interfejsu użytkownika.

                         qb — Podstawowy interfejs użytkownika.

                         qr — Ograniczony interfejs użytkownika. Po zakończeniu instalacji
                         jest wyświetlane
                         modalne okno
                         dialogowe.

                         qf — Pełny interfejs użytkownika. Po zakończeniu instalacji
                         jest wyświetlane
                         modalne okno
                         dialogowe.

                         qn+ — Brak interfejsu użytkownika. Ale 
                         po zakończeniu instalacji
                         jest wyświetlane
                         modalne okno dialogowe.

                         qb+ — Podstawowe okno dialogowe. Po zakończeniu instalacji
                         jest wyświetlane
                         modalne okno 
                         dialogowe. Jeśli 
                         instalacja zostanie anulowana, 
                         modalne okno dialogowe 
                         nie jest wyświetlane.

                         qb- — Podstawowy interfejs użytkownika
                         bez modalnych okien dialogowych. 
                         Przełącznik „/qb+-”
                         nie jest obsługiwanym 
                         poziomem interfejsu użytkownika.

/y  moduł                    Wywołuje funkcję
                         DllRegisterServer
                         interfejsu API systemu, 
                         która
                         rejestruje moduły
                         wpisane 
                         w wierszu polecenia (na
                         przykład „msiexec /y
                         moj_plik.dll”).

                         Ta opcja jest używana tylko w przypadku 
                         informacji rejestru,
                         które nie mogą zostać dodane 
                         za pomocą tabel 
                         rejestru pliku msi.

/z  moduł                    Wywołuje funkcję DllUnRegisterServer 
                         interfejsu API systemu
                         w celu wyrejestrowania modułów 
                         wpisanych
                         w wierszu polecenia (na 
                         przykład „msiexec /z 
                         moj_plik.dll”).

                         Ta opcja jest używana tylko w przypadku 
                         informacji rejestru, 
                         które nie mogą zostać usunięte 
                         za pomocą tabel 
                         rejestru pliku msi.
				

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, zobacz temat „Opcje wiersza polecenia” w Pomocy Instalatora Windows lub odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa367988.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 227091 - Ostatnia weryfikacja: 13 czerwca 2007 - Weryfikacja: 3.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB227091

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com