MS10-065: תיאור עדכון האבטחה עבור Internet Information Services CGI ב- Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2: 14 בספטמבר, 2010

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2271195 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-065. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cu_sc_virsec_master#tab0
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • גירסה זו של cgi.dll? (7.5.7600.16385) המשוחררת בערכת Service Pack 1 (SP1) עבור Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2 הופיעה במספר גירסה מוקדם יותר מאשר מספר הגירסה של cgi.dll? (7.5.7600.16632) המשוחררת בעדכון האבטחה 2271195. עם זאת, עדכון אבטחה 2271195 נכלל בגירסת cgi.dll מספר 7.5.7600.16385 המשוחררת בערכת ה-Service Pack. לכן, לא נדרשת כל פעולה נוספת על-ידי המשתמש.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  7.5.760 .16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  7.5.760 0.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות חשובות במיוחד. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?( .manifest) וקובצי MUM ?( .mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה ( .cat) המשויכים חשובים במיוחד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cgi.dll7.5.7600.1663239,93610-Jul-201005:04x86
Iisfcgi.dll7.5.7600.1663271,16810-Jul-201005:05x86
Cgi.dll7.5.7600.2075239,93610-Jul-201005:04x86
Iisfcgi.dll7.5.7600.2075273,72810-Jul-201005:05x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cgi.dll7.5.7600.1663244,54410-Jul-201005:28x64
Iisfcgi.dll7.5.7600.1663283,96810-Jul-201005:30x64
Cgi.dll7.5.7600.2075244,54410-Jul-201005:34x64
Iisfcgi.dll7.5.7600.2075286,52810-Jul-201005:36x64
Cgi.dll7.5.7600.1663239,93610-Jul-201005:04x86
Iisfcgi.dll7.5.7600.1663271,16810-Jul-201005:05x86
Cgi.dll7.5.7600.2075239,93610-Jul-201005:04x86
Iisfcgi.dll7.5.7600.2075273,72810-Jul-201005:05x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cgi.dll7.5.7600.16632103,42410-Jul-201004:20IA-64
Iisfcgi.dll7.5.7600.16632191,48810-Jul-201004:21IA-64
Cgi.dll7.5.7600.20752103,42410-Jul-201004:24IA-64
Iisfcgi.dll7.5.7600.20752195,58410-Jul-201004:26IA-64
Cgi.dll7.5.7600.1663239,93610-Jul-201005:04x86
Iisfcgi.dll7.5.7600.1663271,16810-Jul-201005:05x86
Cgi.dll7.5.7600.2075239,93610-Jul-201005:04x86
Iisfcgi.dll7.5.7600.2075273,72810-Jul-201005:05x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,982
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,696
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,750
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,460
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2271195_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,070
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2271195_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,109
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,804
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameX86_09634ae6195909aeea25a583edcf4609_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_1a0135912db2f359.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameX86_4943e64c8ec0c9d4ba9634ce635fcc34_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_75f675423401865d.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_b4de59a38443b44a.manifest
File versionNot applicable
File size4,268
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)05:38
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_b55256969d718bf6.manifest
File versionNot applicable
File size4,268
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)05:38
PlatformNot applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_110fa3918ecb414ea726ef0f23dc06ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_5b987e4ff7f4489a.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_70b6c5127805c4727fede2c20f2420d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_68fb5f09d736781d.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_10fcf5273ca12580.manifest
File versionNot applicable
File size4,274
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)06:33
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_1170f21a55cefd2c.manifest
File versionNot applicable
File size4,274
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)06:33
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,415
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,366
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,977
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,920
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2271195_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,288
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2271195_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,331
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,020
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_1b519f797101e77b.manifest
File versionNot applicable
File size3,699
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)05:34
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_1bc59c6c8a2fbf27.manifest
File versionNot applicable
File size3,699
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)05:35
PlatformNot applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_be51a88dd3ac69261a1affaa86fca146_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_f57d08fb709110b8.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameIa64_d2ae796fab299d2c619c6c7b2c74d97b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_f30e51fab67769bc.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_b4dffd998441bd46.manifest
File versionNot applicable
File size4,271
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)06:30
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_b553fa8c9d6f94f2.manifest
File versionNot applicable
File size4,271
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)06:23
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2271195_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,205
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2271195~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,150
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2271195_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,643
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2271195_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,666
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,641
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)19:48
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16632_none_1b519f797101e77b.manifest
File versionNot applicable
File size3,699
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)05:34
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-cgibinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_1bc59c6c8a2fbf27.manifest
File versionNot applicable
File size3,699
Date (UTC)10-Jul-2010
Time (UTC)05:35
PlatformNot applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2271195 - Last Review: יום חמישי 28 אפריל 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
מילות מפתח 
kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix atdownload kbexpertiseinter KB2271195

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com