มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามสร้างการเชื่อมต่อ SSL กับโหนโดยใช้ชื่อของนามแฝงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ LDAPS ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2275950 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • บริการไดเรกทอรีใน Lightweight ไดเรกทอรีการเข้าถึงโพรโทคอล (LDAP) โฮสต์บนโหนมากมายที่ทำให้หลังการ Network Load Balancing (NLB) เซิร์ฟเวอร์
 • โหนใช้ Secure Socket Layer (SSL), และโหนดการจัดโครงแบบเพื่อใช้เป็นนามแฝงชื่อ
 • คุณพยายามสร้างการเชื่อมต่อ SSL กับโหนโดยใช้ชื่อของนามแฝงจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ LDAP ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
ในสถานการณ์สมมตินี้ การดำเนินการล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
<Result value="800B010F">ชื่อ CN ของใบรับรองไม่ตรงกับการส่งผ่านค่า</result>
นอกจากนี้ การบันทึกล็อกเหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกของระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Schannel
event ID: 36884
คำอธิบาย: ใบรับรองได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไม่สามารถประกอบด้วยชื่อที่คาดไว้ ได้ดังนั้นไม่สามารถตรวจสอบว่า เรากำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องไม่server_name การร้องขอการเชื่อมต่อ SSL ล้มเหลว ข้อมูลที่แนบที่ประกอบด้วยใบรับรองเซิร์ฟเวอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาด ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ไคลเอ็นต์ LDAP เก็บชื่อมาตรฐานของโหนดที่ในฟิลด์ชื่ออื่น ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้านามแฝงของโหนดและชื่อโหนจะแตกต่างกัน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
การใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณต้องสร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LDAP
 3. การสร้าง REG_DWORD ค่าใหม่ที่มีชื่อ UseHostnameAsAlias และตั้งค่าเป็นใช่ศูนย์
 4. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วคอมพิวเตอร์

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนนำออกใช้ก่อนหน้านี้แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่น ในอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลของแฟ้ม
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่ใช้ในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนเสมอ
 • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการ
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Wldap32.dll6.1.7600.20752269,31210-ก.ค.-201005:09x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่น x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Wldap32.dll6.1.7600.20752312,83210-ก.ค.-201005:41x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Wldap32.dll6.1.7600.20752601,08810-ก.ค.-201004:31IA 64

สถานะ

Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed in the "Applies to" section.

ข้อมูลเพิ่มเติม

For more information about how to configure LDAP over SSL requirements for Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS), visit the following Microsoft website:
Appendix A: Configuring LDAP over SSL Requirements for AD LDS
For more information about software update terminology, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
824684 Description of the standard terminology that is used to describe Microsoft software updates
For more information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
2282241 Error occurs when you try to establish SSL connections to the nodes by using the alias name from the LDAP client computer that is running Windows Vista or Windows Server 2008

Additional file information

Additional file information for Windows 7 and for Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_a0495f429fe51a89440b6a9c5c7cef6d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_9c7195796c79e062.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม699
วัน (UTC)10-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)19:41
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_f3b9af1dd0c740b3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม13,956
วัน (UTC)10-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)05:45
แพลตฟอร์มไม่มี
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่น x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_2e76ff8bce43150a0e0bf57dad2630cd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_281670b19afb7db9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,046
วัน (UTC)10-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)19:41
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_3c9fa76e87d3cc1122966976b09be09c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_a6e28fef202b1b76.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม703
วัน (UTC)10-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)19:41
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_4fd84aa18924b1e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม13,962
วัน (UTC)10-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:46
แพลตฟอร์มไม่มี
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_bd5de7fa9694c1a80ebb4d5b6cb5457c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_6373eb4165f59aed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม1,044
วัน (UTC)10-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)19:41
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20752_none_f3bb5313d0c549af.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม13,959
วัน (UTC)10-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:30
แพลตฟอร์มไม่มี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2275950 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 สิงหาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbautohotfix kbmt KB2275950 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2275950

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com