Giam kich c vn ban cua Ghi chu Dan c trong Windows 7

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2278365 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bai vit nay giai thich cach giam kich c vn ban cua Ghi chu Dan c trong Windows 7.
Question Image
Ti thy Ghi chu Dan c trong Windows 7 rt hu ich, c bit khi ti mun ghi chu nhanh mt ban ghi nh. Nhng co mt iu khin ti bn khon la kich c vn ban cua no. Ti c gi co th giam kich c phng ch.
Y ban la Ghi chu Dan c ma ban tim thy bng cach bm Tt ca Chng trinh va Cac tin ich.
Kich c vn ban co th thay i. Ban se cn s dung cac phim tt.
answer image
Question Image
Cai gi? Lam cach nao thc hin vic o?
Trc tin, chon vn ban ma ban mun thay i kich c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482504


Sau o, bm Ctrl + Shift + <. Mi ln ban bm t hp phim nay, vn ban se tr nn nho hn.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482505


Nu ban mun lam vn ban to hn, bm Ctrl + Shift + >.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482506

answer image
Question Image
Ti cha bit Ghi chu Dan c co chc nng phim tt phc tap nay.
Co cac phim tt hu ich khac. Trc tin, ban cn chon vn ban nh ban a lam khi thay i kich c vn ban. Va nu ban mun hoan tac thay i, hay bm cung phim tt nh vy.

Ctrl + B ? Bold text
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482507


Ctrl + I: In nghing vn ban (chi s dung c cho ch cai va s)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482508


Ctrl + U: Gach chn vn ban
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482509


Ctrl + T: Gach ngang
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482510


Ctrl + Shift + L :anh du u dong danh sach(Co sau loai. Bm lai phim tt ban phim nay chuyn sang danh sach a anh du.)
?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482511
?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482512
answer image
Question Image
Cam n ban nhiu. Ti a hoc c mt s phim tt.

  • Bi m vn ban Ctrl+B
  • In nghing vn ban Ctrl+I
  • Gach chn vn ban Ctrl+U
  • Gach ngang Ctrl+T
  • anh du u dong danh sach Ctrl+Shift+L
  • Tng kich c vn ban Ctrl+Shift+>
  • Giam kich c vn ban Ctrl+Shift+<

Ti co th s dung Ghi chu Dan c trong Windows 7 chu ng hn.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2278365 - L?n xem xt sau cng: 14 Thang Nm 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com