ผู้ดูแลไม่สามารถเพิ่มโดเมนเพื่อการสมัครใช้งานของ Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2279117 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อผู้ดูแลพยายามที่จะเพิ่มโดเมนไปยังการสมัครใช้งาน Microsoft Office 365 ผู้ดูแลระบบอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
จำนวนโดเมนที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมีจำนวนมากเกินไป
บัญชีผู้ใช้ของคุณมีโดเมนที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมากเกินไป โปรดตรวจสอบและยืนยัน หรือลบโดเมนที่ยังไม่ได้รับการยืนยันทิ้งไป แล้วจึงทำการเพิ่มโดเมนใหม่

เป็นโดเมนที่มีผู้ใช้แล้ว
โดเมนเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณอยู่แล้ว

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณมีหลายโดเมนที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน โปรดลบ หรือตรวจสอบและยืนยันโดเมนดังกล่าวนั้น
  • ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "โดเมนมีผู้ใช้อยู่แล้วในระบบ Office 365" คุณไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากโดเมนนั้นมีผู้ใช้อยู่แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นได้ หากเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง
  • จำนวนโดเมนที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมีจำนวนมากเกินกำหนด
  • โดเมนมีผู้ใช้อยู่แล้วในระบบ Office 365

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2279117 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กรกฎาคม 2557 - Revision: 18.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office 365
  • Office 365 User and Domain Management
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2279117 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2279117

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com