คำอธิบายของ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2279665 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้ Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 (SP3) บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
  • ปัญหาที่แก้ไขการยกเลิกการปรับปรุง
  • วิธีการขอรับการยกเลิกการปรับปรุง

บทนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่ยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข


ปรับปรุง Rollup 1 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ให้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2188615รหัสเหตุการณ์: 4999 ถูกบันทึกไว้เมื่อกระบวนการ EdgeTransport.exe เป็นระยะ ๆ ขัดข้องบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
2203381" 554 5.6.0 STOREDRV.Deliver; Corrupt ข้อความเนื้อหา" NDR ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์ไปที่ผู้ใช้ Exchange Server 2007
2251714รายละเอียดที่มีการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกบันทึกไว้เมื่อผู้ใช้เข้าถึงกล่องจดหมายที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 อิน โดยใช้ POP3 หรือ โดยใช้ IMAP4
958305ผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องจะปรากฏเป็นผู้เรียกในข้อความจดหมายในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
973040ข้อมูลสำเนาลับถึงจะสูญหายไปเมื่อ Exchange Server 2003 journalized ข้อความจะถูกส่งไปกล่องจดหมาย Exchange Server 2007
973637exchange Server 2007 สร้างที่อยู่อีเมลการพร็อกซีของ Lotus Notes ไม่ถูกต้อง
975424ค่า “ legacyExchangeDN ” จะปรากฏในฟิลด์ “จาก ” ของข้อความอีเมลแทนของชื่อแสดงแบบธรรมดาในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
975993ข้อผิดพลาด "ข้อความไม่สามารถเปิด" ข้อความเมื่อมีผู้ใช้ Exchange Server 2007 พยายามเปิด หรือการยอมรับการร้องขอการประชุม
976100รายการปฏิทินที่ใช้ร่วมกันจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องในโซนเวลาของเซิร์ฟเวอร์แทนของโซนเวลาของผู้ใช้ที่มี Exchange Server 2007 ที่กำลังเข้าถึงปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
977189เวลาการประชุมของการแจ้งเตือนล่วงหน้าของการประชุมไม่ถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
978144มีรับข้อความแจ้งเตือนเมื่อคุณรัน cmdlet ReplicationHealth ทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
978468คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดและรหัสเหตุการณ์: 1008 ถูกบันทึกไว้เมื่อคุณเลื่อนในกล่องจดหมาย Exchange Server 2007
979038หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นระหว่าง Microsoft.Exchange.Monitoring.exe เมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet OwaConnectivity ทดสอบหรือ cmdlet ActiveSyncConnectivity ทดสอบในเชลล์การจัดการการแลกเปลี่ยนบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
979194ไม่รวมชื่อโดเมนจากตัวกรองรหัสของผู้ส่งไม่มีผลหลังจากที่คุณเรียกใช้ cmdlet SenderIDConfig เซ็ตบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
979338เซสชันการสื่อสารของโทรสารจะตกหาย โดยมีการส่งข้อ Exchange Server 2007 ภาพความเซิร์ฟเวอร์
979519คุณสมบัติ PR_REPORT_TEXT แสดงการแจ้งเตือนอ่านที่ไม่ถูกต้องใน Exchange Server 2007
979803Internet Explorer โดยไม่คาดคิดโฟกัสของผู้ใช้ Exchange Server 2007 ที่กล่องขาเข้าของ OWA หรือมีปฏิทิน OWA ที่เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของเว็บบนเว็บไซต์ใช้ SharePoint Server
980205บล็อกการจำลองแบบของโฟลเดอร์สาธารณะไม่คาดคิดในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
980301บริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft หยุดการตอบสนองระหว่างการสำรองข้อมูลบริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
980404อักขระ multibyte ถูกแปลง เป็นอักขระ “ 0xFFFD ” หรือ เป็นอักขระที่ไม่รู้จักเมื่อคุณใช้ Exchange เว็บเซอร์วิสในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
980725คุณพบปัญหาเมื่อคุณย้ายข้อความจากโฟลเดอร์กล่องจดหมายที่หนึ่งไปยังโฟลเดอร์กล่องจดหมายอื่นในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
980914ผู้ใช้ไม่ได้รับข้อความอีเมล์ใหม่ โดยใช้ไคลเอนต์ POP3 อื่น ๆ ในระบบ Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2003 แบบผสม
980953จุดที่สองถูกเพิ่มลงในชื่อแฟ้มของสิ่งที่แนบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบน Exchange Server 2007 SP2 หรือเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่ใหม่กว่า
981794หยุดการดำเนินงาน cmdlet AgentLog รับ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Exchange Server 2007
982055กระบวนการ store.exe ขัดข้องในบางครั้งบนโหนดการใช้งานอยู่เมื่อคุณย้ายเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ Exchange จากโหนดการใช้งานอยู่ไปที่โหนดแฝงในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007 คลัสเตอร์
982099ปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเรียกใช้ cmdlet กล่องจดหมายการตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 มีการแปลงกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันลงในกล่องจดหมายที่ทั่วไป
982118สำรองข้อมูล VSS การดำเนินงานในบางครั้งล้มเหลวและรหัสเหตุการณ์: 2034 ถูกสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
982213ชื่อที่แสดงหรืออยู่ของผู้ใช้จะแสดงในอักขระขยะเมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมลในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
982475หายไปสำหรับผู้ใช้ Exchange Server 2007 มีรูปแบบอินไลน์ของข้อความอีเมลที่ส่ง โดยใช้ OWA กับ S/MIME ที่เปิดใช้งาน
982542สิ่งที่แนบมาบางข้อความอีเมลที่หายไปในฝั่งไคลเอ็นต์เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ ExOLEDB เพื่อเปลี่ยนข้อความอีเมลในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
982722ใช้เวลานานในการคัดลอก หรือย้ายรายการต่าง ๆ จากโฟลเดอร์สาธารณะที่หนึ่งไปยังโฟลเดอร์สาธารณะอื่น โดยใช้ Outlook ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007
982928กระบวนการ Msftesql.exe ยังคงใช้หน่วยความจำบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
983296exchange ActiveSync ขัดข้องบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 ที่ทำให้เกิดการซิงโครนัสไคลเอ็นต์ไม่พร้อมใช้งาน
983447NDR ไม่ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีไม่มีส่งข้อความอีเมลหลังจากที่คุณตั้งค่าสำหรับ "ค่ามากที่สุดจำนวนผู้รับ" ตั้ง "ขนส่งค่า" เป็น "0" บนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
983529กระบวนการ EdgeTransport.exe ขัดข้อง และเริ่มระบบใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007
983540ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "http 500" เมื่อคุณใช้ Exchange แก้ไขปัญหาเบื้องต้นช่วยบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 Client Access การวินิจฉัยปัญหา
2121947ผู้ใช้ส่งข้อ Exchange Server 2007 ภาพความไม่สามารถเล่นกับจดหมายเสียงถ้าผู้เรียก-id ของผู้เรียกภายนอกที่ประกอบด้วยอักขระตัวแทน
2291574"คุณควบคุม S/MIME จะล้าสมัย คุณต้องติดตั้ง it."เกิดข้อผิดพลาดใน OWA หลังจากที่คุณติดตั้ง SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange
2297394รหัสเหตุการณ์ 214 ถูกบันทึกไว้เมื่อคุณรันการดำเนินการสำรองบนโหนดแฝงหลังจากที่คุณติดตั้ง SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสภาพแวดล้อม CCR 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange
2314031ผู้ใช้ Exchange Server 2007 ที่มีปัญหาในการขอรับเนื้อหาของโฟลเดอร์สาธารณะในระบบ Exchange Server 2003 และ Exchange Server 2007 แบบผสม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูลการยกเลิก


เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2007 SP3 แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com

หมายเหตุ:ตรวจ rollups การปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2007 จะไม่พบในระบบ Exchange Server 2007 คลัสเตอร์ โดย Microsoft Update

คุณอาจต้องจัดวาง Update Rollup 1 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่ใช้ Exchange Server 2007 หรือ คุณอาจต้องการปรับใช้ Update Rollup 1 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ไปยังเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007 สามารถยกเลิกการปรับปรุงยังใช้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2007 KB2279665 สั้น

วันวางจำหน่าย: 9 กันยายน 2010


สิ่งสำคัญ
ก่อนที่คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็คหรือการยกเลิกการปรับปรุง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับข้อกำหนดเบื้องต้น คำแนะนำในการติดตั้ง และปัญหาที่พบ:ก่อนที่คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายคลัสเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลอง servicing ใน Exchange Server 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ให้บริการของ exchange Server 2007

ยกเลิกการปรับปรุงนี้ไม่ได้นำไปใช้กับ Exchange Server 2007 ย่อย สำหรับการผลิตรุ่น (RTM) Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1) หรือใช้ Exchange Server 2007 Service Pack 2 (SP2) ชุดของแพคเกจการยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange จะขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลที่สอดคล้องกันของ rollups การปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2007 RTM, Exchange Server 2007 SP1 หรือ Exchange Server 2007 SP2

สำหรับรายการของการปรับปรุง rollups ที่นำไปใช้ กับ Exchange Server 2007 RTM, Exchange Server 2007 SP1 หรือ Exchange Server 2007 SP2 เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่


บริการที่จำเป็นจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเริ่มระบบใหม่เมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้แล้ว

ข้อมูลการลบ


เมื่อต้องการเอา Update Rollup 1 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม' จากนั้น ลบการปรับปรุง 2279665

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2279665 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 ตุลาคม 2553 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbfix kbhotfixrollup kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2279665 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2279665

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com