ข้อความข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ pop3 ได้ไม่ตอบกลับใน 60 วินาที" เมื่อไคลเอนต์ POP3 เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 Client Access สามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย Exchange Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2280234 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ไคลเอนต์ POP3 เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2007 Client Access สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์มี Exchange Server 2003 ในสถานการณ์เช่นนี้ ไคลเอนต์ POP3 ไม่ดาวน์โหลดข้อความอีเมล นอกจากนี้ ไคลเอนต์ POP3 รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่มีการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ POP3 ใน 60 วินาที คุณต้องการรอ 60 วินาทีสำหรับเซิร์ฟเวอร์ตอบสนองอีกหรือไม่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากส่วนที่แน่นอนของข้อความอีเมลที่จะสูญหายไปเมื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 Client Access ส่งข้อความอีเมล์ไปยังไคลเอนต์ POP3

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
2407025คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2280234 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbfix kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2280234 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2280234

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com