กระบวนการ A Wmiprvse.exe ขัดข้องใน Windows Server 2008 R2 เมื่อคุณใช้อินเทอร์เฟซของ WMI เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานะของฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนมาตรฐาน IPMI

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2280777 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

  • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนมาตรฐานพอร์แพลตฟอร์มที่จัดการอินเทอร์เฟซ (IPMI)
  • คุณใช้อินเทอร์เฟซของ Windows จัดการ Instrumentation (WMI) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานะของฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ กระบวนการ Wmiprvse.exe อาจมีปัญหาได้ นอกจากนี้ เหตุการณ์ ID 1000 ถูกเพิ่มลงในบันทึกเหตุการณ์ของแอพลิเคชัน คำอธิบายของเหตุการณ์มีลักษณะดังต่อไปนี้:

ชื่อโปรแกรมประยุกต์ Faulting: wmiprvse.exe เวอร์ชัน: 6.1.7600.16385 ประทับเวลา: 0x4a5bc39a
ชื่อโมดูล Faulting: ipmiprv.dll เวอร์ชัน: 6.1.7600.16385 ประทับเวลา: 0x4a5bda1f
รหัสข้อยกเว้น: 0xc0000005 บกพร่องออฟเซ็ต: 0x0001c13e
Faulting กระบวน id: 0x398
เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมประยุกต์ Faulting: 0x01cae22dfd51be89
เส้นทางของแอพลิเคชัน Faulting: C:\Windows\sysWOW64\wbem\wmiprvse.exe
เส้นทางของโมดูล Faulting: C:\Windows\system32\wbem\ipmiprv.dll

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโมดูล Ipmiprv.dll แปลงกระบวนการ Wmiprvse.exe กับความล้มเหลว ลักษณะการทำงานนี้ขึ้นบางชนิดเซ็นเซอร์ฮาร์ดแวร์เมื่อมีระบุเซ็นเซอร์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนนำออกใช้ก่อนหน้านี้แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลหมายเลขของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่ใช้ในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนเสมอ
  • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการ
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ipmidtrc.mofไม่เกี่ยวข้อง63810 2009 Jun20:56ไม่เกี่ยวข้อง
Ipmiprr.dll6.1.7600.163853,58414 2009 ก.ค.01:28x64
Ipmiprv.dll6.1.7600.20753219,64813-ก.ค.-201005:สีกันx64
Ipmiprv.mofไม่เกี่ยวข้อง212,79613-ก.ค.-200920:28ไม่เกี่ยวข้อง
Ipmiptrc.mofไม่เกี่ยวข้อง76310 2009 Jun20:56ไม่เกี่ยวข้อง
Ipmidtrc.mofไม่เกี่ยวข้อง63810 2009 Jun21:37ไม่เกี่ยวข้อง
Ipmiprr.dll6.1.7600.163853,58414 2009 ก.ค.01:06x86
Ipmiprv.dll6.1.7600.20753161,79213-ก.ค.-201005:05x86
Ipmiprv.mofไม่เกี่ยวข้อง212,79613-ก.ค.-200920:34ไม่เกี่ยวข้อง
Ipmiptrc.mofไม่เกี่ยวข้อง76310 2009 Jun21:37ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ipmidtrc.mofไม่เกี่ยวข้อง63810 2009 Jun21:02ไม่เกี่ยวข้อง
Ipmiprr.dll6.1.7600.163853,58414 2009 ก.ค.01:36IA 64
Ipmiprv.dll6.1.7600.20753378,36813-ก.ค.-201004:28IA 64
Ipmiprv.mofไม่เกี่ยวข้อง212,79613-ก.ค.-200920:27ไม่เกี่ยวข้อง
Ipmiptrc.mofไม่เกี่ยวข้อง76310 2009 Jun21:02ไม่เกี่ยวข้อง
Ipmidtrc.mofไม่เกี่ยวข้อง63810 2009 Jun21:37ไม่เกี่ยวข้อง
Ipmiprr.dll6.1.7600.163853,58414 2009 ก.ค.01:06x86
Ipmiprv.dll6.1.7600.20753161,79213-ก.ค.-201005:05x86
Ipmiprv.mofไม่เกี่ยวข้อง212,79613-ก.ค.-200920:34ไม่เกี่ยวข้อง
Ipmiptrc.mofไม่เกี่ยวข้อง76310 2009 Jun21:37ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 Description of the standard terminology that is used to describe Microsoft software updates

Additional file information

Additional file information for Windows Server 2008 R2

Additional files for all supported x64-based versions of Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameAmd64_0dbb9bae6e2497436b393bb0eec10e89_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20753_none_e3a50db15ec44dd0.manifest
File versionไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,048
วัน (UTC)13-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)18:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง ipmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20753_none_7bd6adadc422430f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม12,670
วัน (UTC)13-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,678
วัน (UTC)13-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)18:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง ipmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20753_none_1fb8122a0bc4d1d9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม12,645
วัน (UTC)13-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)18:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_cf50f7b32025c24e514c00b709564445_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20753_none_7679830b4f8e5752.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,046
วัน (UTC)13-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)18:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง ipmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20753_none_1fb9b6200bc2dad5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม12,654
วัน (UTC)13-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)18:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,673
วัน (UTC)13-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)18:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง ipmiprovider_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20753_none_1fb8122a0bc4d1d9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม12,645
วัน (UTC)13-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)18:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2280777 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2280777 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2280777

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com