Straipsnio ID: 2282570 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?Microsoft Exchange Server 2007? vartotojas bando si?sti el. lai?k? gav?jui, kurio SMTP adresas yra pana?us ? ?vartotojas.@contoso.com? arba ?vartotojas..pavard?@contoso.com?. Tokiu atveju el. lai?kas nenusiun?iamas. Be to, vartotojui parodomas toks nenusiuntimo ataskaitos (NDR) prane?imas:

#550 5.1.3 STOREDRV.Submit; netinkamas gav?jo adresas #SMTP#

Pastaba Taip pat vartotojas negali priimti el. lai?k?, kurie siun?iami i? tokio tipo SMTP adreso.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad SMTP adresai yra nesuderinami su u?klausos atmetimo komentaru (RFC).

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite toliau pateikiam? specifini? naujinim? paket?:
2407025 ?Exchange Server 2007? 3 pakeitim? paketo 2 specifini? pakeitim? paketo apra?ymas
Pritaik? naujinim? turite prid?ti nauj? ?ra?? prie failo ?Edgetransport.exe.config?, kad ?galintum?te naujinim? serveryje. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. ?Exchange 2007? serveryje, kuriame veikia koncentratoriaus transportavimo vaidmuo, atidarykite ?Windows Explorer ir suraskite fail? ?EdgeTransport.exe.config?. Failas yra ?Exchange Server? katalogo pakatalogyje Bin. Pavyzd?iui, failas yra C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin.
  2. Sukurkite atsargin? failo ?EdgeTransport.exe.config? kopij? ir ?i? kopij? pavadinkite ?EdgeTransport.exe.config.old?.
  3. Atidarykite fail? ?EdgeTransport.exe.config? ir prid?kite nurodyt? eilut? prie skyriaus <appSettings>:
    <add key="AcceptAndFixSmtpAddressWithInvalidLocalPart" value="true" />
  4. ?ra?ykite fail?.
  5. Paleiskite ?Exchange? transportavimo tarnyb? i? naujo.
Pastabos
  • Pritaikius naujinim? ir prid?jus ?ra?? prie failo ?Edgetransport.exe.config? siunt?jo adreso, kuris n?ra suderinamas su RFC, formatas tampa ?vartotojas.?@contoso.com?. Taip pakeitus format? galima atsakyti ? ?io siunt?jo el. lai?kus.
  • ?is naujinimas nesuteikia jums galimyb?s nauj? el. lai?k? si?sti su RFC nesuderinamu adresu. Nor?dami tai padaryti, vietin? el. pa?to adreso dal? tur?site ?traukti ? dvigubas kabutes (pvz., ?vartotojas.?@contoso.com). Kai kurie serveriai gali neatpa?inti, kad SMTP adresas ?vartotojas.?@contoso.com? yra ?vartotojas.@contoso.com?. Tokiu atveju NDR gali b?ti gr??intas.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos apie RFC rasite apsilank? ?ioje IETF svetain?je:
Bendroji informacija apie RFC
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2282570 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 17 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbsurveynew KB2282570

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com