คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามลบโดเมนจาก Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2284755 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

คุณไม่สามารถลบโดเมนจาก Microsoft Office 365 เมื่อคุณพยายามลบโดเมน คุณได้รับข้อผิดพลาด

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับสะท้อนถึงสาเหตุของปัญหา

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไปที่เอกสารต่อไปนี้ Microsoft Knowledge Base ขึ้นอยู่กับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ:
  • 2787250 "คุณไม่สามารถลบโดเมนเริ่มต้น" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามลบโดเมนจาก Office 365
  • 2787264 "ไม่สามารถลบโดเมน" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามลบโดเมนจาก Office 365
  • 2787210 "ที่ไม่สามารถลบโดเมนนี้" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามลบโดเมนจาก Office 365
  • 2787792 "โดเมนสัมพันธ์ subdomains" หรือ "คุณไม่สามารถลบโดเมนที่มี subdomains" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามลบโดเมนจาก Office 365
  • 2787317 ไม่พร้อมใช้งานของการเชื่อมโยงในโดเมน "เอาออก" หรือ "คุณไม่สามารถลบโดเมนเริ่มต้น" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามลบโดเมนจาก Office 365
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2284755 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2557 - Revision: 30.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office 365
  • Office 365 User and Domain Management
Keywords: 
o365022013 o365 o365e o365p o365a o365m kbmt KB2284755 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2284755

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com