ไม่มีอยู่ในรายชื่อ "แทรกชนิดวัตถุ" ตัวแก้ไขสมการ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 228569 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณคลิกวัตถุในการแทรกเมนูของโปรแกรม Microsoft Office, 3.0 สมการ Microsoft ไม่มีอยู่ในรายการนี้สร้างใหม่แท็บ

ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้ว่ามีกำหนดลักษณะการทำงานในการตัวแก้ไขสมการเป็นติดตั้งเมื่อใช้ครั้งแรกโดยค่าเริ่มต้นในระหว่างการติดตั้ง และควรสามารถโฆษณาบนรายการในการวัตถุกล่องโต้ตอบ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โหมดการบำรุงรักษาการติดตั้งตัวแก้ไขสมการลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการเรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉันโหมด

'ตัวแก้ไขการติดตั้งสมการ'ใน Microsoft Office 2000 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. ในแผงควบคุมคลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 4. ในการคุณสมบัติโปรแกรมเพิ่ม/เอาออกกล่องโต้ตอบ คลิกการติดตั้ง Microsoft Office 2000 และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง.
 5. ในการMicrosoft Office 2000 โหมดบำรุงรักษากล่องโต้ตอบ คลิกเพิ่ม หรือลบคุณลักษณะ.
 6. ในแผนภูมิคุณลักษณะ คลิกเครื่องหมายบวก(+)ติดกับเครื่องมือ Office
 7. คลิกลูกศรถัดจากตัวแก้ไขสมการ
 8. คลิกเรียกทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของฉัน.
 9. คลิกปรับปรุงเดี๋ยวนี้.
'ตัวแก้ไขการติดตั้งสมการ'ใน Microsoft Office XP ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดการใช้งานโปรแกรม Office ทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.

  หมายเหตุ:ใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. เปิด'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 4. คลิกการเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออกคลิกMicrosoft Office XPในการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้รายการ และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง.
 5. คลิกเพิ่ม หรือลบคุณลักษณะแล้ว คลิกถัดไป.
 6. ในคุณลักษณะการติดตั้ง คลิกเครื่องหมายบวก(+)ติดกับเครื่องมือ Office
 7. คลิกลูกศรถัดจากตัวแก้ไขสมการ
 8. คลิกเรียกทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของฉัน.
 9. คลิกปรับปรุงเดี๋ยวนี้.
'ตัวแก้ไขการติดตั้งสมการ'ใน Microsoft Office 2003 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 3. ในการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้รายการ คลิกMicrosoft Office 2003 รุ่นแล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง.
 4. คลิกเพิ่ม หรือลบคุณลักษณะแล้ว คลิกถัดไป.
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นเลือกการกำหนดเองขั้นสูงของโปรแกรมประยุกต์กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 6. ในการการกำหนดเองขั้นสูงบานหน้าต่าง ขยายเครื่องมือ office.
 7. คลิกลูกศรถัดจากตัวแก้ไขสมการ
 8. คลิกเรียกทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของฉัน.
 9. คลิกการปรับปรุง.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 228569 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbpending kbmt KB228569 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:228569

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com