ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: OFF2000: ข้อผิดพลาด 1316 ใช้การตั้งค่าสำหรับการจัดการการติดตั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 228592
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณรันโปรแกรมติดตั้งเมื่อต้องการสร้างการติดตั้งสำหรับผู้ดูแลของ Office คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาด 1316 มีข้อผิดพลาดของเครือข่ายเกิดขึ้นขณะพยายามอ่านจากแฟ้ม:ไดรฟ์: \Install.msi
โดย:ไดรฟ์คืออักษรระบุไดรฟ์ที่ถูกกำหนดให้กับไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอมของคุณ

สาเหตุ

ถ้าคุณมีรุ่นเบต้าของ Office บนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งสำหรับการติดตั้งในการจัดการ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้

การแก้ไข

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ปรากฏ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ทำการติดตั้งสำหรับผู้ดูแลจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Office ที่ติดตั้งรุ่นเบต้า หรือ

  • ลบรุ่นเบต้าของ Office ก่อนที่จะทำการติดตั้งสำหรับผู้ดูแล
เมื่อต้องการเอา Office รุ่น beta ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
  2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
  3. คลิกสองครั้งผลิตภัณฑ์ office 2000ในรายการ, (ที่ใดผลิตภัณฑ์ office 2000เป็นรุ่นที่คุณต้องการเอาออก)
  4. คลิกเอา OfficeในการMicrosoft Office 2000 โหมดบำรุงรักษากล่องโต้ตอบ
  5. คลิกใช่เมื่อต้องการพรอมต์ยืนยันตัวเลือกของคุณเพื่อเอา Office

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ระบุในการติดตั้ง Office:สำหรับบทความเพิ่มเติมด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดของ Office:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 228592 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
Keywords: 
kbbug kberrmsg kbnofix kbsetup kbmt KB228592 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:228592

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com