MS10-046: פגיעות במעטפת Windows עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2286198 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-046. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

תקנו עבורי

שים לב לא מומלץ להשתמש בתיקון זה עכשיו שזמין עלון האבטחה MS10-46. אנו ממליצים מאוד ללקוחות להחיל את עדכון האבטחה באופן במקום זאת. עם זאת, התיקון נותר זמין כדי שלקוחות יוכלו להחיל אותו במצבים שבהם לא ניתן להתקין מייד את עדכון האבטחה וכדי שהם יוכלו לבטל את החלת התיקון לאחר שהם מתקינים את עדכון האבטחה.

כדי להפעיל את הפתרון העוקף המשבית אוטומטית את הפונקציונליות של קובצי ?.lnk ו-?.pif במחשב המריץ Windows XP?, Windows Server 2003?, Windows Vista?, Windows Server 2008?, Windows 7, או Windows Server R2, לחץ על הקישור תקן בעיה זו תחת הפעל פתרון עוקף. כדי לבטל את הדרך לעקיפת הבעיה, לחץ על הקישור תקן בעיה זו תחת הפוך דרך לעקיפת בעיה ללא זמינה. בכל אחד מהתרחישים לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.

הערה לאחר החלת התיקון, יהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב. לאחר התקנה זו של התיקון, המשתמש מקבל הנחייה לפני הפעלה מחדש של המערכת. פריסות ארגוניות מאפשרות התקנה ללא השגחה עם אפשרויות התצוגה הבאות:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
?/quietמצב שקט, ללא התערבות משתמש
?/passiveמצב ללא השגחה - פס התקדמות בלבד
?/q[n|b|r|f]? קובע את רמת ממשק המשתמשn - ללא ממשק
b - ממשק בסיסי
r - ממשק מצומצם
f - ממשק מלא (ברירת מחדל)
אפשרויות הפעלה מחדש:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
?/norestartאל תבצע הפעלה מחדש עם סיום ההתקנה
?/promptrestartמנחה את המשתמש להפעיל מחדש במידת הצורך
?/forcerestartהפעל מחדש את המחשב תמיד לאחר התקנה


הערה החלת התיקון מסירה את הייצוג הגרפי של סמלים בסרגל המשימות ומסרגל התפריטים התחל ומחליפה אותם בסמלים לבנים ללא הייצוג הגרפי של הסמל.

לפני החלת התיקון, הסמלים בשולחן העבודה נראים כך:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2290358


לאחר החלת התיקון, הסמלים בסרגל המשימות נראים כך:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2290359


לאחר החלת התיקון, הסמלים בסרגל תפריט התחל נראים כך:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2290360


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הפוך דרך לעקיפת בעיה לזמינההפוך דרך לעקיפת בעיה ללא זמינה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50486
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50487
הערה ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את פתרון התיקון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי להפעיל בעצמך את הפתרון העוקף המשבית אוטומטית את הפונקציונליות של קובצי ?.lnk ו-?.pif, העזר באחת השיטות הבאות.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

שימוש בשיטה האינטראקטיבית

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח הרישום שלהלן ובחר בו:
  HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler
 3. לחץ על תפריט קובץ ולאחר מכן לחץ על ייצוא.
 4. בתיבת הדו-שיח יצא קובץ רישום, הקלד LNK_Icon_Backup.reg ואז לחץ על שמור.
  הערה שלב זה יוצר גיבוי של מפתח רישום זה בתיקייה 'המסמכים שלי' כברירת מחדל.
 5. בחר את הערך (ברירת מחדל) בחלונית הימנית של עורך הרישום. הקש ENTER כדי לערוך את הערך של המפתח. מחק את הערך כדי שיהיה ריק, ואז הקש ENTER.
 6. אתר את מפתח הרישום שלהלן ובחר בו:
  HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shellex\IconHandler
 7. לחץ על תפריט קובץ ולאחר מכן לחץ על ייצוא.
 8. בתיבת הדו-שיח יצא קובץ רישום, הקלד PIF_Icon_Backup.reg ואז לחץ על שמור.
  הערה שלב זה יוצר גיבוי של מפתח רישום זה בתיקייה 'המסמכים שלי' כברירת מחדל.
 9. בחר את הערך (ברירת מחדל) בחלונית הימנית של עורך הרישום. הקש ENTER כדי לערוך את הערך של המפתח. מחק את הערך כדי שיהיה ריק, ואז הקש ENTER.

השפעת הפתרון העוקף

חלק מהסמלים לא יציגו עוד את הייצוג הגרפי וייראו כך:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2290412


כיצד לבטל את הפתרונות העוקפים

כיצד לבטל את השיטה האינטראקטיבית

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על יבא.
 3. בתיבת הדו-שיח יבא קובץ רישום, בחר LNK_Icon_Backup.reg, ואז לחץ על פתח.
 4. בתפריט קובץ, לחץ על יבא.
 5. בתיבת הדו-שיח יבא קובץ רישום, בחר PIF_Icon_Backup.reg, ואז לחץ על פתח.
 6. צא מ'עורך הרישום' והפעל מחדש את המחשב.

כיצד לאפס ידנית את ערכי מפתחות הרישום לערכי ברירת המחדל

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח הרישום שלהלן ולחץ עליו:
  HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler
 3. אפס את ערך מפתח הרישום לערך הבא:
  {00021401-0000-0000-C000-000000000046}
 4. אתר את מפתח הרישום שלהלן ולחץ עליו:
  HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shellex\IconHandler
 5. אפס את ערך מפתח הרישום לערך הבא:
  {00021401-0000-0000-C000-000000000046}
 6. הפעל מחדש את המחשב

האם הפתרון פתר את הבעיה?

בדוק האם מפתח הרישום נוצר או השתנה. אם מפתח הרישום נוצר או השתנה, סיימת עם מאמר זה. אם מפתח הרישום לא נוצר או השתנה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון אבטחה זה משתמשת בחבילת Microsoft Windows Installer כדי להתקין את עדכון האבטחה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים בטבלה הבאה לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת פרטי הקובץ, המערכת ממירה את התאריך לשעון המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין שעון UTC לשעון המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KB number .cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.2900.60188,462,33627-Jul-201006:30x86SP3GDR
Shell32.dll6.0.2900.60188,463,36027-Jul-201006:28x86SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0382,84022-Feb-201014:23x86NoneNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.475110,510,33627-Jul-201019:11x64SP2GDR
Wshell32.dll6.0.3790.47518,361,98427-Jul-201019:11x86SP2GDR\WOW
Shell32.dll6.0.3790.475110,510,84827-Jul-201019:06x64SP2QFE
Wshell32.dll6.0.3790.47518,361,98427-Jul-201019:06x86SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.1462,12827-Jul-201019:16x64NoneNot Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.47518,361,98427-Jul-201006:25x86SP2GDR
Shell32.dll6.0.3790.47518,361,98427-Jul-201006:29x86SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1379,18416-Apr-201012:15x86NoneNot Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.475113,248,00027-Jul-201019:11IA-64SP2GDR
Wshell32.dll6.0.3790.47518,361,98427-Jul-201019:11x86SP2GDR\WOW
Shell32.dll6.0.3790.475113,249,02427-Jul-201019:06IA-64SP2QFE
Wshell32.dll6.0.3790.47518,361,98427-Jul-201019:06x86SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.1655,15227-Jul-201019:16IA-64NoneNot Applicable

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001. 18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001. 22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.0.6001.1850511,581,44026-Jul-201016:55x86
Shell32.dll6.0.6001.2273511,586,56026-Jul-201016:56x86
Shell32.dll6.0.6002.1828711,584,51226-Jul-201015:51x86
Shell32.dll6.0.6002.2245411,587,07226-Jul-201018:04x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.0.6001.1850512,898,30426-Jul-201015:31x64
Shell32.dll6.0.6001.2273512,904,44826-Jul-201017:08x64
Shell32.dll6.0.6002.1828712,898,81626-Jul-201016:16x64
Shell32.dll6.0.6002.2245412,901,37626-Jul-201018:14x64
Shell32.dll6.0.6001.1850511,581,44026-Jul-201016:55x86
Shell32.dll6.0.6001.2273511,586,56026-Jul-201016:56x86
Shell32.dll6.0.6002.1828711,584,51226-Jul-201015:51x86
Shell32.dll6.0.6002.2245411,587,07226-Jul-201018:04x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.0.6001.1850519,076,09626-Jul-201016:58IA-64
Shell32.dll6.0.6001.2273519,089,92026-Jul-201016:43IA-64
Shell32.dll6.0.6002.1828719,084,28826-Jul-201015:35IA-64
Shell32.dll6.0.6002.2245419,089,40826-Jul-201015:47IA-64
Shell32.dll6.0.6001.1850511,581,44026-Jul-201016:55x86
Shell32.dll6.0.6001.2273511,586,56026-Jul-201016:56x86
Shell32.dll6.0.6002.1828711,584,51226-Jul-201015:51x86
Shell32.dll6.0.6002.2245411,587,07226-Jul-201018:04x86

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.1.7600.1664412,867,58427-Jul-201014:03x86
Shell32.dll6.1.7600.2076512,869,12027-Jul-201013:59x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2 ושל Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.1.7600.1664414,162,94427-Jul-201014:59x64
Shell32.dll6.1.7600.2076514,167,55227-Jul-201014:42x64
Shell32.dll6.1.7600.1664412,867,58427-Jul-201014:03x86
Shell32.dll6.1.7600.2076512,869,12027-Jul-201013:59x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.1.7600.1664421,170,68827-Jul-201014:03IA-64
Shell32.dll6.1.7600.2076521,176,32027-Jul-201013:51IA-64
Shell32.dll6.1.7600.1664412,867,58427-Jul-201014:03x86
Shell32.dll6.1.7600.2076512,869,12027-Jul-201013:59x86

פרטי קובץ נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,747
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,910
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,616
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,386
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,106
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,229
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,944
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,229
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,944
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_1ca55c50538d78ea7b465bfe758f7e82_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22454_none_28e016adeedf068d.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_a0da0e0ecfc373a9653b1d2f34fd8e29_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18287_none_686d8aa2ecaf5328.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_a675bd46110444976d8c839d5fdcc3aa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22735_none_c4795b679fed7a1d.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_af9c43bf42ae6ee16087c72ea0a5f9e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18505_none_2ca4ac494061930d.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18505_none_6c2e35ce11f75e35.manifest
File versionNot Applicable
File size904,299
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)17:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22735_none_6c9764bb2b2d4ef9.manifest
File versionNot Applicable
File size904,299
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)17:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18287_none_6dc028ea0f5cc58f.manifest
File versionNot Applicable
File size904,280
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)16:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22454_none_6e6736812864c2a8.manifest
File versionNot Applicable
File size904,280
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)18:22
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_0be00ab289af585b11e0f872f489090f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_83fe35ba29f8da23.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_14454668a76ecbdefd39c157f3d65b52_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_9dd3cef16ac97f4c.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1477f63ea51cc8115f79b974b8cded68_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_516c520bb4a3ef74.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1d93c91c0fd91f8b79c829cadfb3e9ee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_c0eda31a55932cc6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3dad143f7f979ab9aa0e64a03f2c309d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_6edd1d60f453f93a.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6fe57ed0c8251fad8b62dc1757bb3cc8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_5d121e8b98318a75.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_773c9fb60b6e261cd62f3f4b7481e74a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_16d00594bb7d819a.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e2f9ec055566dcdbdf46ca375a124f8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_53cb7a6613f05615.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_8ce7449af4a209b7.manifest
File versionNot Applicable
File size199,020
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_8dc664480d7faaf0.manifest
File versionNot Applicable
File size183,532
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_8ee257f6f1b90ac9.manifest
File versionNot Applicable
File size199,020
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_8fa507220aab680a.manifest
File versionNot Applicable
File size183,532
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_e4de2a9cc0f4fc53.manifest
File versionNot Applicable
File size111,336
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_e5bd4a49d9d29d8c.manifest
File versionNot Applicable
File size102,933
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_e6d93df8be0bfd65.manifest
File versionNot Applicable
File size111,336
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_e79bed23d6fe5aa6.manifest
File versionNot Applicable
File size102,933
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,489
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,180
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,904
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,982
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,699
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,180
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,906
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,705
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,451
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,628
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,659
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,333
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_068e1f749454717925e8d739c3d3841e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22454_none_283940ed9d76c465.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_539785da846263237d8d2d8382fd780e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18287_none_662fe1fc1d079dfd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_57a1bb0bd9dc962c83ff65fcf15bd74b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22735_none_a2231d78584c3745.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a60a997f81b7813da96bfbcf458d3f36_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18505_none_40ab121fcff4a286.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d458c4f6593ae7f0c4c43d9a3c41ffd5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18505_none_a074ddff532e7470.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d4ed75ddf2aff8120e29e1fdb450891e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22735_none_72a9959482497bf0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18505_none_6c2fd9c411f56731.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)17:08
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22735_none_6c9908b12b2b57f5.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)16:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18287_none_6dc1cce00f5ace8b.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)15:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22454_none_6e68da772862cba4.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)16:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,283
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,218
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,283
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,218
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18505_none_d2a17ba3feb59166.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22735_none_d30aaa9117eb822a.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)17:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18287_none_d4336ebffc1af8c0.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)15:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22454_none_d4da7c571522f5d9.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,785
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,487
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,492
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,770
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,440
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,859
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_2fe123fd4826607ce22737c8b6d4adb0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_ccdd1f8a87decea7.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_53efe55d3401a92876bead883127b8d5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_06cdb295dd01efb2.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_6c29c619732ff18a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,059,457
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)14:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_6c9ec3568c5ce28d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,059,457
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)14:31
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_430b35cbc2348b0365fd1e5816365bbd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_67210595f9651ef5.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5abf5bae8bb10a1209faaf644bd49d93_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_2078fecc0e9958a7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_719db9d3b39d2e24c7e2bc7c03a6046f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_0fd9e49cd6c63d06.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d4d19e1e8cf041e48ac56741ee43d993_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_5c545ef13811e2b9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_c848619d2b8d62c0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,443
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_c8bd5eda44ba53c3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,443
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)15:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,158
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,989
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,916
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,623
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,678
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_d29d0bef5fee24bb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_d312092c791b15be.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)14:26
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_8901eb5fa25d12904218452dd196f7cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_9f190681ff971ff6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c8b0eaa09450384dcf37a294d3213419_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_6fe82ed3b2f05c3c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_6c2b6a0f732dfa86.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,441
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)15:21
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_6ca0674c8c5aeb89.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,441
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)15:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,150
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_d29d0bef5fee24bb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_d312092c791b15be.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)14:26
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2286198 - Last Review: יום שני 09 אוגוסט 2010 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
מילות מפתח 
kbmsifixme kbfixme kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbinfo kbregistry kbsurveynew kbexpertiseinter KB2286198

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com