MS10-046: Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2286198 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-046. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Uwaga W związku z tym, że jest teraz dostępny biuletyn zabezpieczeń MS10-46, nie zaleca się korzystania z tej poprawki automatycznej. Zdecydowanie zaleca się klientom wdrożenie aktualizacji zabezpieczeń zamiast tej poprawki automatycznej. Poprawka automatyczna jest jednak nadal dostępna, aby klienci mogli ją wdrożyć w przypadku, gdy nie można od razu zainstalować aktualizacji zabezpieczeń, oraz aby mogli wycofać poprawkę po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Aby wdrożyć obejście problemu polegające na automatycznym wyłączeniu funkcji plików lnk i pif na komputerze z systemem Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 lub Windows Server R2, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem w obszarze Włącz obejście problemu. Aby cofnąć zastosowanie tego obejścia problemu, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem w obszarze Wyłącz obejście problemu. W obu przypadkach należy następnie kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemów.

Uwaga Po zastosowaniu tej poprawki automatycznej należy ponownie uruchomić komputer. Użytkownik jest monitowany przed ponownym uruchomieniem systemu po zainstalowaniu tej poprawki automatycznej. W przypadku wdrożeń w przedsiębiorstwach można przeprowadzać instalację nienadzorowaną za pomocą następujących opcji wyświetlania:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
/quietTryb cichy, bez interakcji z użytkownikiem.
/passiveTryb nienadzorowany, tylko pasek postępu.
/q[n|b|r|f] Ustawia poziom interfejsu użytkownika.n —- bez interfejsu użytkownika
b —- podstawowy interfejs użytkownika
r —- ograniczony interfejs użytkownika
f —- pełny interfejs użytkownika (opcja domyślna)
Opcje ponownego uruchamiania:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
/norestartPo ukończeniu instalacji system nie zostanie ponownie uruchomiony.
/promptrestartW razie konieczności monituje użytkownika o ponowne uruchomienie systemu.
/forcerestartPo ukończeniu instalacji komputer zostanie ponownie uruchomiony w każdym przypadku.


Uwaga Zastosowanie tej poprawki automatycznej powoduje usunięcie ikon z reprezentacją graficzną na pasku zadań i na pasku menu Start oraz zamienienie ich na białe ikony bez reprezentacji graficznej.

Przed zastosowaniem tej poprawki automatycznej ikony na pulpicie wyglądają tak:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2290358


Po zastosowaniu tej poprawki automatycznej ikony na paskach zadań wyglądają tak:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2290359


Po zastosowaniu tej poprawki automatycznej ikony na pasku menu Start wyglądają tak:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2290360


Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Włącz obejście problemuWyłącz obejście problemu
Rozwiąż ten problem
Poprawka automatyczna firmy Microsoft 50486
Rozwiąż ten problem
Poprawka automatyczna firmy Microsoft 50487
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie wdrożyć obejście problemu polegające na wyłączeniu funkcji plików lnk i pif, należy skorzystać z jednej z poniższych metod.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Zastosowanie metody interakcyjnej

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj i zaznacz następujący klucz rejestru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler
 3. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.
 4. W oknie dialogowym Eksportuj plik rejestru wpisz ciąg LNK_Icon_Backup.reg, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  Uwaga Wykonanie tego kroku powoduje utworzenie kopii zapasowej klucza rejestru domyślnie w folderze Moje dokumenty.
 5. W prawym okienku Edytora rejestru wybierz wartość (Domyślna). Naciśnij klawisz ENTER, aby edytować wartość klucza. Usuń tę wartość, aby pozostawić wartość pustą, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Odszukaj i zaznacz następujący klucz rejestru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shellex\IconHandler
 7. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.
 8. W oknie dialogowym Eksportuj plik rejestru wpisz ciąg PIF_Icon_Backup.reg, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  Uwaga Wykonanie tego kroku powoduje utworzenie kopii zapasowej klucza rejestru domyślnie w folderze Moje dokumenty.
 9. W prawym okienku Edytora rejestru wybierz wartość (Domyślna). Naciśnij klawisz ENTER, aby edytować wartość klucza. Usuń tę wartość, aby pozostawić wartość pustą, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Skutki tego obejścia problemu

Niektóre ikony utracą reprezentację graficzną i będą przypominać następującą ikonę:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2290412


Jak cofnąć zastosowanie obejść problemu

Jak cofnąć zastosowanie metody interakcyjnej

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Importuj.
 3. W oknie dialogowym Importuj plik rejestru zaznacz plik LNK_Icon_Backup.reg, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Importuj.
 5. W oknie dialogowym Importuj plik rejestru zaznacz plik PIF_Icon_Backup.reg, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 6. Zakończ działanie Edytora rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

Jak ręcznie przywrócić wartości domyślne kluczy rejestru

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler
 3. Przywróć następującą wartość domyślną klucza rejestru:
  {00021401-0000-0000-C000-000000000046}
 4. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shellex\IconHandler
 5. Przywróć następującą wartość domyślną klucza rejestru:
  {00021401-0000-0000-C000-000000000046}
 6. Ponownie uruchom komputer.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy klucz rejestru został utworzony lub zmodyfikowany. Jeśli klucz rejestru został utworzony lub zmodyfikowany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli klucz rejestru nie został utworzony lub nie został zmodyfikowany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń jest instalowana przy użyciu pakietu Instalatora systemu Microsoft Windows. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.2900.60188,462,33627-Jul-201006:30x86SP3GDR
Shell32.dll6.0.2900.60188,463,36027-Jul-201006:28x86SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0382,84022-Feb-201014:23x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.475110,510,33627-Jul-201019:11x64SP2GDR
Wshell32.dll6.0.3790.47518,361,98427-Jul-201019:11x86SP2GDR\WOW
Shell32.dll6.0.3790.475110,510,84827-Jul-201019:06x64SP2QFE
Wshell32.dll6.0.3790.47518,361,98427-Jul-201019:06x86SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.1462,12827-Jul-201019:16x64NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.47518,361,98427-Jul-201006:25x86SP2GDR
Shell32.dll6.0.3790.47518,361,98427-Jul-201006:29x86SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1379,18416-Apr-201012:15x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.475113,248,00027-Jul-201019:11IA-64SP2GDR
Wshell32.dll6.0.3790.47518,361,98427-Jul-201019:11x86SP2GDR\WOW
Shell32.dll6.0.3790.475113,249,02427-Jul-201019:06IA-64SP2QFE
Wshell32.dll6.0.3790.47518,361,98427-Jul-201019:06x86SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.1655,15227-Jul-201019:16IA-64NoneNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.0.6001.1850511,581,44026-Jul-201016:55x86
Shell32.dll6.0.6001.2273511,586,56026-Jul-201016:56x86
Shell32.dll6.0.6002.1828711,584,51226-Jul-201015:51x86
Shell32.dll6.0.6002.2245411,587,07226-Jul-201018:04x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.0.6001.1850512,898,30426-Jul-201015:31x64
Shell32.dll6.0.6001.2273512,904,44826-Jul-201017:08x64
Shell32.dll6.0.6002.1828712,898,81626-Jul-201016:16x64
Shell32.dll6.0.6002.2245412,901,37626-Jul-201018:14x64
Shell32.dll6.0.6001.1850511,581,44026-Jul-201016:55x86
Shell32.dll6.0.6001.2273511,586,56026-Jul-201016:56x86
Shell32.dll6.0.6002.1828711,584,51226-Jul-201015:51x86
Shell32.dll6.0.6002.2245411,587,07226-Jul-201018:04x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.0.6001.1850519,076,09626-Jul-201016:58IA-64
Shell32.dll6.0.6001.2273519,089,92026-Jul-201016:43IA-64
Shell32.dll6.0.6002.1828719,084,28826-Jul-201015:35IA-64
Shell32.dll6.0.6002.2245419,089,40826-Jul-201015:47IA-64
Shell32.dll6.0.6001.1850511,581,44026-Jul-201016:55x86
Shell32.dll6.0.6001.2273511,586,56026-Jul-201016:56x86
Shell32.dll6.0.6002.1828711,584,51226-Jul-201015:51x86
Shell32.dll6.0.6002.2245411,587,07226-Jul-201018:04x86

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.1.7600.1664412,867,58427-Jul-201014:03x86
Shell32.dll6.1.7600.2076512,869,12027-Jul-201013:59x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.1.7600.1664414,162,94427-Jul-201014:59x64
Shell32.dll6.1.7600.2076514,167,55227-Jul-201014:42x64
Shell32.dll6.1.7600.1664412,867,58427-Jul-201014:03x86
Shell32.dll6.1.7600.2076512,869,12027-Jul-201013:59x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.1.7600.1664421,170,68827-Jul-201014:03IA-64
Shell32.dll6.1.7600.2076521,176,32027-Jul-201013:51IA-64
Shell32.dll6.1.7600.1664412,867,58427-Jul-201014:03x86
Shell32.dll6.1.7600.2076512,869,12027-Jul-201013:59x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File namePackage_1_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,747
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,910
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,616
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,386
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,106
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,229
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,944
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,229
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,944
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_1ca55c50538d78ea7b465bfe758f7e82_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22454_none_28e016adeedf068d.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_a0da0e0ecfc373a9653b1d2f34fd8e29_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18287_none_686d8aa2ecaf5328.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_a675bd46110444976d8c839d5fdcc3aa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22735_none_c4795b679fed7a1d.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_af9c43bf42ae6ee16087c72ea0a5f9e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18505_none_2ca4ac494061930d.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18505_none_6c2e35ce11f75e35.manifest
File versionNot Applicable
File size904,299
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)17:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22735_none_6c9764bb2b2d4ef9.manifest
File versionNot Applicable
File size904,299
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)17:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18287_none_6dc028ea0f5cc58f.manifest
File versionNot Applicable
File size904,280
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)16:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22454_none_6e6736812864c2a8.manifest
File versionNot Applicable
File size904,280
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)18:22
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameAmd64_0be00ab289af585b11e0f872f489090f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_83fe35ba29f8da23.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_14454668a76ecbdefd39c157f3d65b52_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_9dd3cef16ac97f4c.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1477f63ea51cc8115f79b974b8cded68_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_516c520bb4a3ef74.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1d93c91c0fd91f8b79c829cadfb3e9ee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_c0eda31a55932cc6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3dad143f7f979ab9aa0e64a03f2c309d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_6edd1d60f453f93a.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6fe57ed0c8251fad8b62dc1757bb3cc8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_5d121e8b98318a75.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_773c9fb60b6e261cd62f3f4b7481e74a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_16d00594bb7d819a.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e2f9ec055566dcdbdf46ca375a124f8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_53cb7a6613f05615.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_8ce7449af4a209b7.manifest
File versionNot Applicable
File size199,020
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_8dc664480d7faaf0.manifest
File versionNot Applicable
File size183,532
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_8ee257f6f1b90ac9.manifest
File versionNot Applicable
File size199,020
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_8fa507220aab680a.manifest
File versionNot Applicable
File size183,532
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_e4de2a9cc0f4fc53.manifest
File versionNot Applicable
File size111,336
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_e5bd4a49d9d29d8c.manifest
File versionNot Applicable
File size102,933
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_e6d93df8be0bfd65.manifest
File versionNot Applicable
File size111,336
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_e79bed23d6fe5aa6.manifest
File versionNot Applicable
File size102,933
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,489
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,180
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,904
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,982
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,699
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,180
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,906
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,705
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,451
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,628
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,659
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,333
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameIa64_068e1f749454717925e8d739c3d3841e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22454_none_283940ed9d76c465.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_539785da846263237d8d2d8382fd780e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18287_none_662fe1fc1d079dfd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_57a1bb0bd9dc962c83ff65fcf15bd74b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22735_none_a2231d78584c3745.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a60a997f81b7813da96bfbcf458d3f36_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18505_none_40ab121fcff4a286.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d458c4f6593ae7f0c4c43d9a3c41ffd5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18505_none_a074ddff532e7470.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d4ed75ddf2aff8120e29e1fdb450891e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22735_none_72a9959482497bf0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18505_none_6c2fd9c411f56731.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)17:08
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22735_none_6c9908b12b2b57f5.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)16:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18287_none_6dc1cce00f5ace8b.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)15:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22454_none_6e68da772862cba4.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)16:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,283
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,218
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,283
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,218
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18505_none_d2a17ba3feb59166.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22735_none_d30aaa9117eb822a.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)17:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18287_none_d4336ebffc1af8c0.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)15:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22454_none_d4da7c571522f5d9.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)26-Jul-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File namePackage_1_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,785
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,487
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,492
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,770
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,440
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,859
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_2fe123fd4826607ce22737c8b6d4adb0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_ccdd1f8a87decea7.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_53efe55d3401a92876bead883127b8d5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_06cdb295dd01efb2.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_6c29c619732ff18a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,059,457
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)14:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_6c9ec3568c5ce28d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,059,457
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)14:31
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameAmd64_430b35cbc2348b0365fd1e5816365bbd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_67210595f9651ef5.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5abf5bae8bb10a1209faaf644bd49d93_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_2078fecc0e9958a7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_719db9d3b39d2e24c7e2bc7c03a6046f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_0fd9e49cd6c63d06.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d4d19e1e8cf041e48ac56741ee43d993_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_5c545ef13811e2b9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_c848619d2b8d62c0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,443
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_c8bd5eda44ba53c3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,443
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)15:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,158
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,989
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,916
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,623
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,678
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_d29d0bef5fee24bb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_d312092c791b15be.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)14:26
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameIa64_8901eb5fa25d12904218452dd196f7cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_9f190681ff971ff6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c8b0eaa09450384dcf37a294d3213419_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_6fe82ed3b2f05c3c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_6c2b6a0f732dfa86.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,441
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)15:21
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_6ca0674c8c5aeb89.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058,441
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)15:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2286198~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,150
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2286198_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16644_none_d29d0bef5fee24bb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20765_none_d312092c791b15be.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054,916
Date (UTC)27-Jul-2010
Time (UTC)14:26
PlatformNot Applicable
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2286198 - Ostatnia weryfikacja: 18 maja 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista
 • Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Słowa kluczowe: 
kbmsifixme kbfixme kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbinfo kbregistry kbsurveynew kbexpertiseinter KB2286198

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com