คุณได้รับข้อความแสดงข้อ "ข้อผิดพลาด 1704 การติดตั้งสำหรับ <office product="">ถูกหยุดชั่วคราวในขณะนี้ "ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Office 2000 </office>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 228655 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่า Microsoft Office ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้น:
เกิดข้อผิดพลาด 1704 การติดตั้งสำหรับ <office product="">ถูกหยุดชั่วคราวในขณะนี้ คุณต้องยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยการติดตั้งดังต่อไป คุณต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือไม่ </office>
ที่<office product="">อยู่หนึ่งของ Office ตระกูลผลิตภัณฑ์</office>


ถ้าคุณคลิกใช่:

โปรแกรมติดตั้งจะดำเนินต่อ และ เสร็จสิ้น เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเดียวกันอาจถูกทำซ้ำ หรืออาจตั้งค่า Microsoft Office โดยอัตโนมัติ เริ่มต้นในการตั้งค่าโหมดการบำรุงรักษา


ถ้าคุณคลิกไม่มีปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การตั้งค่า office ถูกยกเลิก

To complete installation at another time, please run setup again.

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งซีดีใน Office 2000 ตระกูลผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น Office 2000 ค่า CD1)

  -และ-
 • คุณไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อติดตั้งพร้อมท์ให้คุณ คุณคลิกไม่มีสำหรับนี้อาจเกิดขึ้น

  -และ-
 • คุณสามารถรันโปรแกรมติดตั้งจากซีดีแบบสอง Office 2000 ตระกูลผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่าง CD2 ค่า 2000 Office)

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

ถ้าคุณคลิกไม่มีทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::

 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากซีดีที่สอง

ถ้าคุณคลิกใช่ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::

 1. อนุญาตให้มีการติดตั้ง Office เพื่อดำเนินต่อ
 2. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการตั้งค่าปัจจุบันของ Office คลิกใช่.
 3. ถ้ามีการตั้งค่า Office ถูกรันในโหมดการบำรุงรักษาหลังจากคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกจากโหมดการบำรุงรักษา
  1. คลิกยกเลิกในการโหมดการบำรุงรักษากล่องโต้ตอบ
  2. คลิกใช่ไปคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการออกจากการติดตั้ง Officeคำถาม
  3. เมื่อคุณกำลัง warned ที่ เซ็ตอัพจะถูกยกเลิก คลิกตกลง.
 4. อนุญาตให้โปรแกรมติดตั้งปัจจุบันจะเสร็จสิ้น
 5. เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ซ่อมแซมการติดตั้งเดิม
  1. ใน Windowsเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุม.
  2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
  3. คลิกชื่อโปรแกรมจากรายการ และคลิกเพิ่ม/เอาออก.
  4. คลิกซ่อมแซม Office.
  5. คลิกการซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Office ของฉันคลิกเสร็จสิ้น.
ซึ่งควรดำเนินการติดตั้งเดิม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แต่ละครั้งที่คุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง เพื่อให้โปรแกรมติดตั้งสามารถทำการติดตั้ง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ระบุในการติดตั้ง Office:สำหรับบทความเพิ่มเติมด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดของ Office:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 228655 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kberrmsg kbpending kbsetup kbmt KB228655 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:228655

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com