"Stop 0x00000077" หรือ "KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR" ในการแก้ไขปัญหา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 228753 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้ Windows คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Stop 0x00000077
  KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากไม่สามารถอ่านหน้าข้อมูลเคอร์เนลที่ร้องขอจากแฟ้มเก็บเพจลงในหน่วยความจำ หรือมาสเตอร์บูตเรกคอร์ดติดไวรัส เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุที่เป็นไปได้อื่นๆ คุณต้องแปลความหมายข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างถูกต้อง ถ้าทั้งพารามิเตอร์ตัวแรกและตัวที่สามเป็นศูนย์ พารามิเตอร์ทั้งสี่จะถูกกำหนดเป็น:
 1. 0 (ศูนย์)
 2. ค่า Page Table Entry (PTE) ในขณะที่เกิดข้อผิดพลาด
 3. 0 (ศูนย์)
 4. ที่อยู่ของลายเซ็นบนสแตกเคอร์เนล
ถ้าพารามิเตอร์ตัวแรกหรือตัวที่สามไม่ใช่ศูนย์ ให้ใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้:
 1. รหัสสถานะ
 2. รหัสสถานะ I/O
 3. หมายเลขแฟ้มเพจ
 4. ออฟเซตลงในแฟ้มเพจ
ถ้าเป็นกรณีนี้ อาจระบุสาเหตุของปัญหานี้จากพารามิเตอร์ตัวที่สอง (รหัสสถานะ I/O) โดยใช้ข้อมูลที่แสดงอยู่ใน "ค่าของพารามิเตอร์ตัวที่สอง" ที่ตามด้วยรูปแบบ "สาเหตุทั่วไป" ต่อไปนี้:

0xC000000E หรือ STATUS_NO_SUCH_DEVICE: ไดรฟ์ที่ไม่พร้อมใช้งาน ปหรืออาจยังไม่ถูกต้องฮาร์ดไดรฟ์ อาร์เรย์ดิสก์ และ/หรือบัตรตัวควบคุม

0xC000009A หรือ STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES: ไม่มีทรัพยากรที่เก็บพัก nonpaged

0xC000009C หรือ STATUS_DEVICE_DATA_ERROR: บล็อกเสียบนฮาร์ดดิสก์

0xC000009D หรือ STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED: สายไม่ถูกต้อง ไม่สิ้นสุด หรือตัวควบคุมไม่สามารถเข้าถึงฮาร์ดดิสก์

0xC000016A หรือ STATUS_DISK_OPERATION_FAILED: บล็อกเสียบนฮาร์ดดิสก์

0xC0000185 หรือ STATUS_IO_DEVICE_ERROR: สิ้นสุดที่ไม่เหมาะสมหรือสายชำรุดของอุปกรณ์ที่ใช้ SCSI หรืออุปกรณ์สองชิ้นพยายามใช้ IRQ ที่เหมือนกัน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการที่เหมาะสม:

ไวรัสในบูตเซกเตอร์

เมื่อต้องการตรวจสอบดูว่ามีไวรัสแฝงอยู่ในบูตเซกเตอร์หรือไม่ ให้เรียกใช้งานโปรแกรมตรวจสอบไวรัสปัจจุบัน และหากจำเป็น ให้กำจัดไวรัสในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไม่ใช่ไวรัสในบูตเซกเตอร์

ดูบันทึกของระบบในตัวแสดงเหตุการณ์สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพิ่มเติมที่ช่วยค้นหาอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด

บล็อกเสีย Stop 0x77 เกิดจากบล็อกเสียในแฟ้มเก็บเพจ หรือข้อผิดพลาดของตัวควบคุมดิสก์ หรือเกิดขึ้นเมื่อไม่มีทรัพยากรที่ไม่ใช่เพจพูลซึ่งพบน้อยมาก

ถ้าพารามิเตอร์ตัวแรกและตัวที่สองเป็น 0 จะไม่พบลายเซ็นของสแตกในสแตกเคอร์เนล สาเหตุของปัญหานี้คือฮาร์ดแวร์ที่ชำรุด ถ้ารหัสสถานะ I/O คือ C0000185 และแฟ้มเก็บเพจอยู่ในฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ SCSI คุณควรตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลของดิสก์และการสิ้นสุดการทำงานของ SCSI

ถ้ารหัสสถานะ I/O คือ 0xC000009C หรือ 0xC000016A แสดงว่าไม่สามารถอ่านข้อมูลจากดิสก์ได้เนื่องจากมีบล็อกเสีย

ถ้าคุณสามารถเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หลังจากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏ Autochk จะทำงานโดยอัตโนมัติและพยายามที่จะแมปเซกเตอร์ที่เสียหาย ้ถ้า Autochk ไม่สแกนฮาร์ดดิสก์เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดเนื่องจากสาเหตุบางอย่าง ให้เริ่มดิสก์สแกนเนอร์ด้วยตัวเอง ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณถูกจัดรูปแบบด้วยแฟ้ม NTFS ให้เรียกใช้งาน Chkdsk /f /r บนพาร์ติชันระบบ คุณต้องเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ก่อนเริ่มการสแกนดิสก์ ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่เนื่องจากปัญหาดังกล่าว ให้ใช้คอนโซลคำสั่งและเรียกใช้ Chkdsk /r

หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ที่ใช้งานไม่ได้หรือไม่น่าเชื่อถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหานี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบการ์ดเชื่อมต่อทั้งหมดในคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสของการ์ดเชื่อมต่อทั้งหมดสะอาด

ปิดใช้งานการแคชระบบใน BIOS เพื่อดูว่าวิธีนี้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้หรือไม่

หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ mainboard คอมพิวเตอร์ของคุณอาจเสียหาย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 228753 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbprb kbui kbmt KB228753 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:228753

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com