Jak zastąpić aktualnie zablokowane pliki za pomocą programu Inuse.exe

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 228930 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Program Inuse.exe umożliwia osobom indywidualnym i administratorom natychmiastowe zastepowanie plików używanych aktualnie przez system operacyjny. Choć tego rodzaju działanie zapewnia zwykle uruchomienie programu instalacyjnego lub programu uaktualniania dodatku Service Pack, instalacje i uaktualnienia polegają na zastępowaniu wielu plików. Jednak w celach rozwiązywania problemów może być konieczne zastąpienie tylko jednego pliku na komputerze, a nie całego ich zbioru. Program Inuse zapewnia tego rodzaju elastyczność administracyjną.

Program InUse można pobrać z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/existing/inuse-o.asp

Zastrzeżenie

Należy pamiętać, że jest to nieobsługiwane narzędzie; trzeba przedsięwziąć typowe środki bezpieczeństwa przy używaniu tego rodzaju narzędzia, np. upewnić się, że istnieją kopie plików DLL z oryginalnego źródła instalacji. Jest to narzędzie używane na ryzyko użytkownika, a firma Microsoft nie zapewnia obecnie jego obsługi technicznej.

Więcej informacji

InUse jest poleceniem wiersza polecenia systemu Win32, którego można używać w ramach zadań zautomatyzowanych, skryptach lub innych programach.

Składnia

c:\inuse.exe /?
InUse - version 1.3
---------------------------------------------------------------------------
Copyright (c) 1994-1999 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zastępuje pliki aktualnie zablokowane przez system operacyjny

INUSE źródło przeznaczenie [/y]

 źródło      Plik zaktualizowany
 przeznaczenie  Istniejący plik do zastąpienia
 /y        Wyłącza monit o potwierdzenie zastąpienia pliku
 /?        Wyświetla pomoc dotyczącą składni

 Źródło i przeznaczenie muszą zawierać kompletną ścieżkę fizyczną lub nazwę ścieżki UNC.
				
W systemie Windows 2000 istnieje program Inuse.exe w wersji 1.4. Narzędzie działa identycznie, lecz okno pomocy zostało nieznacznie zmienione. Zamiast słowa „źródło” pojawia się wyraz „plik_zast”.

Komentarze

Przeznaczenie to aktualnie zablokowany plik, który ma zostać zastąpiony na dysku lokalnym. Należy pamiętać, że kiedy za pomocą programu INUSE zastąpiono plik, nie można go uruchomić ponownie w celu cofnięcia transakcji. Być może ta funkcja zostanie wprowadzona w nowej wersji.

Przykłady

Działanie programu INUSE jest dosyć proste; wystarczy podać plik, który ma zostać zastąpiony, oraz lokalizację zaktualizowanego zastępnika. Ma on także dodatkowy parametr wyłączający potwierdzenie skopiowania. Może być on przydatny, jeśli program INUSE ma być używany w procesach zautomatyzowanych. W poniższych przykładach przedstawiono symulowane wyjście programu INUSE, a także jego działanie w sytuacji zastępowania plików w środowisku lokalnym i sieciowym.

Przykład 1: Instalacja bez monitów

c:\tools\inuse.exe \\server\updates\prodmod.dll c:\program files\prodsys\prodmod.dll /y
InUse - version 1.3
----------------------------------------------------------
InUse is about to replace the following file

Existing:  c:\program files\prodsys\prodmod.dll
Version:   1.31

Replacement: \\server\updates\prodmod.dll
Version:   1.34

\\server\updates\prodmod.dll is replacing --> c:\program files\prodsys\prodmod.dll

Changes do not take affect until you reboot<BR/>
				

Przykład 2: Instalacja z monitem

c:\tools\inuse.exe \\server\updates\prodmod.dll c:\program files\prodsys\prodmod.dll
InUse - version 1.3
----------------------------------------------------------
InUse is about to replace the following file

Existing:  c:\program files\prodsys\prodmod.dll
Version:   1.31

Replacement: \\server\updates\prodmod.dll
Version:   1.34

Do you want to continue?(y/n)

\\server\updates\prodmod.dll is replacing --> c:\program files\prodsys\prodmod.dll

Changes will not take affect until you reboot
				

Jedyną różnicą w przykładach jest fakt, że w drugiej użytkownik będzie monitowany o potwierdzenie lub anulowanie.

Przykład 3: Operacja wsadowa

W następującym przykładzie pokazano, jak administrator może zagnieździć wiele aktualizacji w jednym skrypcie:
batch.cmd
@echo off
inuse test.dll c:\winnt\system32\test.dll /y
inuse test2.dll c:\winnt\system32\test2.dll /y
inuse test3.dll c:\winnt\system32\test3.dll /y
Należy zauważyć, że ten plik wykonywalny w istocie edytuje rejestr, aby wykonać operacje typu „PendingFileRenameOperations” przy następnym uruchomieniu sytemu.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać wiecej informacji o narzędziu InUse, zobacz następujący artykuł w bazie informacji technicznych Microsoft TechNet:

Właściwości

Numer ID artykułu: 228930 - Ostatnia weryfikacja: 23 marca 2007 - Weryfikacja: 3.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition na następujących platformach
  • the hardware: Intel x86
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition na następujących platformach
  • the hardware: Intel x86
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition na następujących platformach
  • the hardware: Intel x86
Słowa kluczowe: 
kbfaq kbinfo KB228930

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com