Straipsnio ID: 2290390 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

El. pa?tu i?si?sta SBS 2003 konsol?s efektyvumo arba serverio b?senos ataskaita gali rodyti, kad ?Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86? tarnyba n?ra paleid?iama, nors ir yra automatin?s paleisties tipo.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
NGEN tarnybaPRIE?ASTIS

Taip gali nutikti, jei SBS 2003 serveryje ?diegiamas ?Microsoft .NET Framework v4.0? paketas.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50509


Pastaba
?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, galite ?ra?yti automatin? taisym? ?flash? atmintin?je arba CD diske, kad j? gal?tum?te paleisti kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leiskite taisyti pa?iam

Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Suraskite C:\inetpub\monitoring\web.config fail? ir sukurkite jo atsargin? kopij?.
 2. Atidarykite C:\inetpub\monitoring\web.config fail? naudodami u?ra?in?, kad j? gal?tum?te redaguoti.
 3. Suraskite faile eilut? SERVICES_TO_IGNORE. Ji atrodys ?tai taip:
  <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
 4. Pakeiskite ?i? eilut? prid?dami tekst? ;clr_optimization_v4.0.30319_32, kuriuo ?vardijama ?Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86? tarnyba, kaip parodyta toliau.
  <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
 5. ?ra?ykite C:\inetpub\monitoring\web.config fail? ir atnaujinkite efektyvumo ataskait? SBS konsol?je.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Tai, kad ?Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86? tarnyba neveikia, nors ir yra automatinio paleidimo tipo, yra ?prastas ?ios tarnybos rei?kinys. Jei ji neturi atliktin? u?duo?i?, ji automati?kai sustabdoma.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2290390 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. spalio 19 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme KB2290390

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com