Numer ID artykułu: 2290390 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Raport dotyczący wydajności konsoli systemu SBS 2003 lub raport dotyczący stanu serwera wysłany pocztą e-mail może wskazywać, że usługa Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 nie jest uruchamiana mimo tego, że ustawiono dla niej automatyczny typ uruchamiania.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Usługa NGENPrzyczyna

Może to być spowodowane tym, że na serwerze z systemem SBS 2003 zainstalowano pakiet Microsoft .NET Framework 4.0.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50509


Uwaga
Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Znajdź plik C:\inetpub\monitoring\web.config i wykonaj jego kopię zapasową.
 2. Otwórz plik C:\inetpub\monitoring\web.config w Notatniku, aby móc go edytować.
 3. W pliku znajdź wiersz z ciągiem SERVICES_TO_IGNORE. Wygląda on następująco:
  <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
 4. Dodaj do tego wiersza ciąg ;clr_optimization_v4.0.30319_32, czyli odwołanie do usługi Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86, jak pokazano poniżej.
  <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
 5. Zapisz plik C:\inetpub\monitoring\web.config i odśwież raport dotyczący wydajności w konsoli systemu SBS.

Więcej informacji

Nieuruchamianie się usługi Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 mimo ustawionego automatycznego typu uruchamiania jest normalnym zachowaniem tej usługi. Jeśli usługa nie ma żadnych zadań do wykonania, zatrzymuje się automatycznie.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2290390 - Ostatnia weryfikacja: 6 października 2010 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
Słowa kluczowe: 
kbfixme kbmsifixme KB2290390

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com