Identifikator ?lanka: 2292301 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Automatska dijagnoza i re?avanje problema

Program za re?avanje problema Automatska dijagnoza i re?avanje problema sa uslugom ?Windows za?titni zid? mo?e automatski popraviti problem opisan u ovom ?lanku.


Ovaj program za re?avanje problema ispravlja mnoge razli?ite probleme. Saznajte vi?eNapomena Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

SIMPTOMI

Delite datoteke ili ?tampa?e na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7. Me?utim, nije mogu?e pristupiti deljenim datotekama ili ?tampa?ima sa drugog ra?unara.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i kada Windows za?titni zid blokira deljenje datoteka i ?tampa?a na ra?unaru na kojem se datoteke i ?tampa?i dele.

Funkcionisanje MATS paketa da bi se re?io ovaj problem

Kliknite ovde da biste razumeli kako MATS paket funkcioni?e na re?avanju ovog problema

Drugi problemi koje MATS paket re?ava

2288085 Dobijate bezbednosno upozorenje da je Windows za?titni zid isklju?en
2271812 Nije mogu?e uklju?iti Windows za?titni zid u bezbednosnom centru
2289618 Nije mogu?e koristiti daljinsku pomo? za pru?anje pomo?i
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2292301 - Poslednji pregled: 29. februar 2012. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbprb kbtshoot kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2292301

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com