C++'ta Microsoft komut dosyası denetimi Run() yöntemini çağırmak nasıl

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 229669
Hepsini aç | Hepsini kapa

Özet

Bu makalede Microsoft Script denetim işlevleri veya JavaScript veya VBScript tanımlanan altyordamlar çağırmak için nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

Daha fazla bilgi

Komut dosyası denetimi dört yöntem vardır. Bunları, bir altyordam ya da işlev çalışan Run() biridir. Bu yöntemi çağırmadan önce komut dosyası dilini belirtin, AllowUI ayarlamak ve aşağıdaki komut dosyası komut dosyası denetimine ekleyin:
//---------------------- Begin ---------------------------

#include <stdio.h>
#import "C:\winnt\system32\msscript.ocx"  // msscript.ocx 
using namespace MSScriptControl;

int main(void)
{
	HRESULT hr = CoInitialize(NULL);

	IScriptControlPtr pScriptControl(__uuidof(ScriptControl));

	// Create a VARIANT array of VARIANTs which hold BSTRs
	LPSAFEARRAY psa;
	SAFEARRAYBOUND rgsabound[]  = { 3, 0 }; // 3 elements, 0-based
	int i;

	psa = SafeArrayCreate(VT_VARIANT, 1, rgsabound);
	if (!psa)
	{
		return E_OUTOFMEMORY;
	}

	VARIANT vFlavors[3];
	for (i = 0; i < 3; i++)
	{
		VariantInit(&vFlavors[i]);
		V_VT(&vFlavors[i]) = VT_BSTR;
	}

	V_BSTR(&vFlavors[0]) = SysAllocString(OLESTR("Vanilla"));
	V_BSTR(&vFlavors[1]) = SysAllocString(OLESTR("Chocolate"));
	V_BSTR(&vFlavors[2]) = SysAllocString(OLESTR("Espresso Chip"));

	long lZero = 0;
	long lOne = 1;
	long lTwo = 2;

	// Put Elements to the SafeArray:
	hr = SafeArrayPutElement(psa, &lZero,&vFlavors[0]);
	hr = SafeArrayPutElement(psa, &lOne,&vFlavors[1]);
	hr = SafeArrayPutElement(psa, &lTwo,&vFlavors[2]);

	// Free Elements from the SafeArray:
	for(i=0;i<3;i++)
	{
		SysFreeString(vFlavors[i].bstrVal);
	}

	// Set up Script control properties
	pScriptControl->Language = "JScript";
	pScriptControl->AllowUI = TRUE;
	pScriptControl->AddCode(
		"function MyStringFunction(Argu1,Argu2,Argu3)\ 
		{  return \"hi there\" ;}" );

	//  Call MyStringFunction with the two args:
	_variant_t outpar = pScriptControl->Run("MyStringFunction", &psa);
	

	// Convert VARIANT to C string:
	_bstr_t bstrReturn = (_bstr_t)outpar;
	char *pResult = (char *)bstrReturn;


	// Print the result out:
	printf("func=%s\n",pResult);
	
	//  Clean up:
	SafeArrayDestroy(psa);

	CoUninitialize();
	return(0);
}

// --------------- End -----------------------
				

Referanslar

Komut dosyası denetimi bilgi bulunabilir MSDN sitesini komut dosyası.

Microsoft Bilgi Bankası'ndaki aşağıdaki makalelerde ek bilgi bulunabilir:
184977 Düzeltme: ScriptControl raporları MFC'deki VBScript için geçersiz dil

165967 PRB: Değişken olmayan dizi başvururken komut dosyası hatası oluşuyor

Özellikler

Makale numarası: 229669 - Last Review: 20 Temmuz 2013 Cumartesi - Gözden geçirme: 3.0
Anahtar Kelimeler: 
kbautomation kbhowto kbscript kbmt KB229669 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 229669

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com