רשימה של קודי שגיאה והודעות שגיאה המופיעים במסגרת תהליכים של Windows Installer

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 229683 - View products that this article applies to.
לעיון בגירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Office 2003 ול-Office XP ?Microsoft, ראה290158.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

מאמר זה כולל רשימה של קודי השגיאה והטקסטים של הודעות השגיאה שעשויים להופיע כאשר Windows Installer? (Msiexec.exe) נקרא לבצע תהליך כולל.

שים לב: אף שפרטי קוד השגיאה במאמר זה עשויים לסייע באבחון ההתקנה, ההופעה של הודעת שגיאה אחת יכולה לנבוע ממספר בעיות במקביל. משום כך, המידע הכלול במאמר זה הוא רק הצעד הראשון לפתרון הסיבה האפשרית לבעיה. לקבלת פרטים נוספים על פתרון בעיות, עיין בסעיף 'הפניות' בסוף המאמר.

מידע נוסף

להלן מספר דוגמאות לתהליכים של Windows Installer:
 • התקנה של Microsoft Windows Installer? (Instmsi.exe במערכת Microsoft Windows 95 ואילך וכן Instmsiw.exe במערכת Microsoft Windows NT 4.0)
 • התקנת Microsoft Office
 • החלת עדכון (תיקון) של Windows Installer
בטבלה שלהלן, ניתן לראות בקודי השגיאה 'קודי יציאה' או 'קודי החזרה'. ניתן להשתמש בהם ללכידה ברמת השגיאה בקובץ אצווה של MS-DOS או עם Microsoft Systems Management Server? (SMS) כדי לגלות את התוצאה הסופית של התהליך.

שים לב: אין באפשרותך לראות את קוד השגיאה בקובץ יומן הרישום של Windows Installer, הנוצר על-ידי Office Setup, אלא אם תיצור קובץ יומן רישום מפורט. קוד השגיאה מופיע בסוף קובץ יומן הרישום המפורט ונראה כך:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603
לקבלת מידע נוסף על יצירת קובץ יומן רישום מפורט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
237957 אופן השימוש בקובץ יומן רישום של תוכנית ההתקנה של Office 2000 לפתרון בעיות התקנה של Office (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
קוד השגיאה        ערך   תיאור
---------------------------------------------------------------------------

ERROR_INSTALL_SERVICE_?
 FAILURE?         1601  לא היתה אפשרות גישה לשירות Windows Installer
                . פנה אל צוות התמיכה 
                כדי לוודא שהשירות Windows Installer 
                רשום כראוי.
ERROR_INSTALL_USEREXIT?  1602  המשתמש ביטל את ההתקנה.
ERROR_INSTALL_FAILURE?  1603  שגיאה מכרעת במהלך ההתקנה.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  ?1604  ??ההתקנה הושהתה, לא הושלמה.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT?  ?1605  פעולה זו חוקית רק עבור מוצרים
                המותקנים כעת.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  ?1606  מזהה התכונה אינו רשום.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT ?1607  מזהה הרכיב אינו רשום.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  ?1608  מאפיין לא מוכר.
ERROR_INVALID_HANDLE_?
 STATE?          1609  המזהה הייחודי (handle) במצב לא חוקי.
ERROR_BAD_CONFIGURATION? 1610  נתוני התצורה עבור מוצר זה הם 
                פגומים. פנה אל צוות התמיכה 
ERROR_INDEX_ABSENT?1    1611  מזהה הרכיב אינו קיים.
ERROR_INSTALL_SOURCE_?
 ABSENT?         1612  מקור ההתקנה עבור מוצר זה 
                אינו זמין. ודא כי המקור 
                קיים וכי יש לך אפשרות גישה אליו.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_?
 VERSION         ?1613  חבילת התקנה זו אינה ניתנת להתקנה
                על-ידי שירות Windows Installer
                . עליך להתקין את חבילת השירות של Windows
                המכילה גירסה חדשה יותר של 
                שירות Windows Installer.
ERROR_PRODUCT_?
 UNINSTALLED       ?1614  התקנת המוצר הוסרה.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX ? 1615  ??תחביר שאילתת SQL אינו חוקי או אינו נתמך. 
ERROR_INVALID_FIELD?   1616  שדה רשומה אינו קיים.
ERROR_INSTALL_ALREADY_?
 RUNNING?         1618  התקנה אחרת מתבצעת 
                כעת. עליך להשלים התקנה זו 
                לפני שתמשיך בהתקנה הנוכחית.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_?
 OPEN_FAILED?       1619  לא היתה אפשרות לפתוח 
                חבילת התקנה זו. ודא כי החבילה קיימת וכי 
                יש לך אפשרות גישה אליה, או פנה אל
                ספק היישום כדי לוודא שזוהי 
                חבילה חוקית של Windows Installer.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_?
 INVALID?         1620  לא היתה אפשרות לפתוח את 
                חבילת התקנה זו. פנה אל ספק היישום כדי 
                לוודא כי זוהי חבילה חוקית של Windows 
                Installer.
ERROR_INSTALL_UI_?
 FAILURE?         1621  אירעה שגיאה בעת הפעלת ממשק המשתמש של שירות Windows 
                Installer. פנה 
                אל צוות התמיכה.
ERROR_INSTALL_LOG_?
 FAILURE?         1622  שגיאה בפתיחת קובץ יומן הרישום של ההתקנה. 
                בדוק כי המיקום של קובץ יומן הרישום 
                שצוין קיים וכי באפשרותך לכתוב אליו. 
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_?
 UNSUPPORTED?       1623  ??השפה של חבילת התקנה זו  
                אינה נתמכת על-ידי המערכת שלך.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_?
 REJECTED?        1625  ??התקנה זו אסורה על ידי מדיניות 
                המערכת. פנה אל מנהל המערכת שלך. 
ERROR_FUNCTION_NOT_?
 CALLED?         1626  לא היתה אפשרות להפעיל את הפונקציה.
ERROR_FUNCTION_FAILED  ?1627  הפונקציה נכשלה במהלך ההפעלה.
ERROR_INVALID_TABLE?   1628  צוינה טבלה לא חוקית או לא מוכרת.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH ?1629  הנתונים שסופקו הם מסוג שגוי.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  ?1630  ??נתונים מסוג זה אינם נתמכים.
ERROR_CREATE_FAILED   ?1631  הפעלת שירות Windows Installer 
                נכשלה. פנה אל צוות התמיכה.
ERROR_INSTALL_TEMP_?
 UNWRITABLE?       1632  התיקיה Temp מלאה או 
                שאין אפשרות גישה אליה. ודא כי התיקיה Temp 
                קיימת וכי יש לך אפשרות כתיבה בה.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_?
 UNSUPPORTED?       1633  חבילת התקנה זו אינה נתמכת 
                ??על-ידי סוג פלטפורמה זו. פנה אל ספק 
                המוצר.
ERROR_INSTALL_NOTUSED?  1634  הרכיב אינו בשימוש במחשב זה.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_?
 FAILURE?         1624  שגיאה בהחלת השינויים. ודא כי נתיבי
                ההעברה שצוינו חוקיים.
ERROR_PATCH_PACKAGE_?
 OPEN_FAILED?       1635  לא היתה אפשרות לפתוח חבילת תיקונים זו. 
                ודא כי חבילת התיקונים קיימת וכי
                יש לך אפשרות גישה אליה, או פנה 
                אל ספק היישום כדי לוודא שזוהי 
                חבילת תיקונים חוקית של Windows Installer.
ERROR_PATCH_PACKAGE_?
 INVALID?         1636  לא היתה אפשרות לפתוח חבילת תיקונים זו. 
                פנה לספק היישום כדי לוודא 
                כי זוהי חבילת תיקונים חוקית של Windows 
                Installer.
ERROR_PATCH_PACKAGE_?
 UNSUPPORTED?       1637  ????חבילת תיקונים זו אינה ניתנת לעיבוד על-ידי 
                שירות Windows Installer. עליך 
                להתקין חבילת שירות של Windows
                המכילה גירסה עדכנית יותר של שירות Windows Installer
                .
ERROR_PRODUCT_VERSION?  1638  גירסה אחרת של מוצר זה כבר 
                מותקנת. אין אפשרות להמשיך בהתקנה 
                של גירסה זו. כדי לקבוע תצורה או להסיר 
                את הגירסה הקיימת של מוצר זה, השתמש
                בהוספה/הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.
ERROR_INVALID_COMMAND_?
 LINE?          1639  ארגומנט לא חוקי בשורת הפקודה. היעזר ב 
                SDK של Windows Installer לקבלת עזרה מפורטת 
                לגבי שורת הפקודה. 
ERROR_SUCCESS_REBOOT_?
 REQUIRED?        3010  דרושה הפעלה מחדש להשלמת
                ההתקנה. פעולה זו אינה נדרשת בהתקנות 
                בהם פעולת כפה אתחול פועלת. שים לב
                כי שגיאה זו לא תהיה זמינה עד 
                לגירסה העתידית של תוכנית ההתקנה. 
				

מידע נוסף

מאמר זה נועד להיות מקור עזר כללי בכל הנוגע לשגיאות. לקבלת פרטים נוספים על אופן פתרון בעיות של שגיאות ספציפיות בתוכנית ההתקנה של Office, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
228658 מתקבלת הודעת שגיאה "שגיאה 1303. ל-Installer אין די הרשאות גישה לספריה זו" בעת ההפעלה של תוכנית ההתקנה של Office 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
228592 הודעת שגיאה: Error 1316 running Setup for administrative installation (שגיאה 1316 בהפעלת תוכנית ההתקנה עבור התקנה ניהולית) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
217666 מתקבלת הודעת שגיאה "שגיאה 1327. כונן לא חוקי: C:\?" בעת התקנה של Office 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
236427 מתקבלת הודעת שגיאה "שגיאה 1402. לא ניתן היה לפתוח את המפתח" בעת ההפעלה של תוכנית ההתקנה של Office 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
228655 מתקבלת הודעת שגיאה "שגיאה 1704. ההתקנה של <מוצר Office> מושהית כעת" בעת התקנת Office 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
237294 מתקבלת הודעת שגיאה "שגיאה 1904. רישום המודול <נתיב ושם קובץ> נכשל" בעת הפעלה של תוכנית ההתקנה של Office 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
217648 "אזהרה 1909. יצירת קיצור הדרך נכשלה" במהלך ההתקנה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
217662 שגיאה 1925 בעת הפעלת תוכנית ההתקנה עם הבורר ?/J (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
240335 מתקבלת הודעת שגיאה "שגיאה פנימית 2336", הנגרמת על-ידי פגם אפשרי בקובץ, בעת התקנת Office 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
217714 נראה כי תוכנית ההתקנה מפסיקה להגיב ומתקבלת הודעת שגיאה "שגיאה פנימית 2336" או "שגיאה פנימית 2755" בעת התקנת Office 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
228668 מתקבלת הודעת שגיאה "שגיאה פנימית 2343" לאחר הסרת Lotus Notes והתקנת Office 2000 לאחר מכן (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
235662 מתקבלות הודעות שגיאה "שגיאה פנימית 2344" וכן "תוכנית ההתקנה הסתיימה מוקדם מדי עקב שגיאה" בעת ההפעלה של Office 2000 Setup (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
236437 מופיעה הודעת השגיאה Internal Error 2351 (שגיאה פנימית 2351) או Internal Error 2355 (שגיאה פנימית 2355) בעת התקנת Office 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
220780 מתקבלת הודעת שגיאה "שגיאה פנימית 2755" או "קוד חריגה: C0000005 ACCESS_VIOLATION" בעת התקנת Office 2000 או בעת הצגת קובץ יומן הרישום של התקנה קודמת של Office (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
221374 שגיאה פנימית 2893 בעת ציון שם חברה ארוך (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
236053 שגיאה פנימית 2894 בעת התקנת Office או Works (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
230879 קובץ יומן הרישום של הודעות שגיאה כולל תמיד Internal Error 2898: Please contact product support for assistance (שגיאה פנימית 2898: נא פנה לתמיכה במוצר לקבלת סיוע) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת פרטים כלליים על אופן פתרון בעיות של שגיאות Office, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
238259 Office נעצר במהלך ההתקנה: שלבים לפתרון בעיות במערכת Windows 95 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
245226 כיצד לפתור את הבעיות המתעוררות בעת התקנת Office 2000 מתקליטור (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
200116 פתרון בעיות בתוכניות Office במערכת Windows NT 4.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
218853 פתרון בעיות של שגיאות בקובץ Kernel32.dll של Office במערכת Windows 98 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
218873 פתרון בעיות של שגיאות בקובץ Kernel32.dll של Office 2000 במערכת Windows 95 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
238012 Office 2000 נעצר במהלך ההתקנה במערכת Windows 98 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
237957 אופן השימוש בקובץ יומן רישום של תוכנית ההתקנה של Office 2000 לפתרון בעיות התקנה של Office (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
200375 כיצד להתקין את מערכת Windows 95 בתיקייה חדשה כדי לפתור בעיות ב-Office (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 229683 - Last Review: יום שלישי 17 אוקטובר 2006 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhowto kberrmsg kbinfo KB229683

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com