Office 2000 ürünlerinde Windows Installer İşlemleri için Hata Kodları ve Hata İletileri listesi

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 229683 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makalenin Microsoft Office 2003 ve Office XP sürümü için, bkz: 290158.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Özet

Bu makale Windows Installer (Msiexec.exe) genel bir işlem gerçekleştirmek üzere çağırıldığında görüntülenen hata kodlarının ve hata iletisi metinlerinin listesini içerir.

NOT: Bu makalede bulunan hata kodu bilgileri yüklemeniz için tanılama yapmanıza yardımcı olmakla birlikte, bir takım sorunlar tek bir hata iletisine neden olabilir. Bu nedenle, bu makaledeki bilgiler, sorunun olası nedenini ortadan kaldırmak için yalnızca ilk adımdır. Sorun giderme hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu makalenin sonundaki "Başvurular" bölümüne bakın.

Daha fazla bilgi

Aşağıdakiler Windows Installer işlemlerine örnektir:
 • Microsoft Windows Installer'ı yükleme (Microsoft Windows 95 veya sonraki sürümlerinde Instmsi.exe ve Microsoft Windows NT 4.0'da Instmsiw.exe)
 • Microsoft Office'i yükleme
 • Windows Installer güncelleştirmesi (düzeltme eki) uygulama
Aşağıdaki tabloda yer alan hata kodları "Çıkış kodları" veya "Döndürülen kodlar" olarak değerlendirilebilir. Bunlar, işlemin nihai sonucunu bulmak için, bir MS-DOS toplu iş dosyasında veya Microsoft Systems Management Server (SMS) ile error-level (hata düzeyi) yakalama için kullanılabilirler.

NOT: Siz kapsamlı bir günlük dosyası oluşturmadıkça, hata kodunu Office Kur tarafından oluşturulan Windows Installer günlük dosyasında görmezsiniz. Hata kodu, kapsamlı günlük dosyasının sonunda şuna benzer şekilde görünür:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603
Kapsamlı günlük dosyası oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
237957 Office Kur sorunlarını gidermek için Office 2000 Kur günlük dosyası nasıl kullanılır
Hata kodu        Değer Açıklama
---------------------------------------------------------------------------

ERROR_INSTALL_SERVICE_
 FAILURE         1601  Windows Installer hizmetine erişilemedi. 
                erişilemedi. Destek personeline başvurarak 
                Installer hizmetinin doğru biçimde 
                kaydedilmiş olup olmadığını doğrulayın.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Kullanıcı yüklemeyi iptal etti.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Yükleme sırasında önemli bir hata oluştu.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Yükleme askıya alındı, tamamlanmadı.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  Bu eylem yalnızca şu anda yüklü ürünler
                için geçerlidir.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Özellik kimliği kayıtlı değil.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Bileşen kimliği kayıtlı değil.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Bilinmeyen özellik.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 STATE          1609  İşleç geçersiz bir durumda.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  Bu ürün için yapılandırma verisi 
                bozuk. Destek personeline başvurun.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Bileşen niteleyicisi yok.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  Bu ürün için yükleme kaynağı kullanılabilir 
                değil. Kaynağın olduğunu ve 
                erişebildiğinizi doğrulayın.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  Bu yükleme paketi Windows Installer 
                hizmeti tarafından yüklenemiyor. 
                yüklenemiyor. Windows Installer hizmetinin daha 
                yeni sürümünü içeren bir Windows hizmet 
                paketi yüklemelisiniz.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  Ürün kaldırıldı.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  SQL sorgusu sözdizimi geçersiz veya desteklenmiyor.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  Kayıt alanı yok.
ERROR_INSTALL_ALREADY_
 RUNNING         1618  Başka bir yükleme sürüyor. 
                sürüyor. Bu yüklemeye devam etmeden önce 
                öncekini tamamlayın.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  Bu yükleme paketi açılamadı. Paketin 
                açılamadı. Paketin varolduğundan ve 
                buna erişebildiğinizden emin olun veya 
                bunun geçerli bir Windows Installer paketi olduğunu 
                doğrulamak için uygulamanın satıcısıyla bağlantı kurun.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  Bu yükleme paketi açılamadı. Bunun 
                açılamadı. Bunun geçerli bir Windows Installer paketi olduğunu 
                doğrulamak için uygulamanın satıcısıyla 
                bağlantı kurun.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  Windows Installer hizmeti kullanıcı arabirimi 
                başlatılırken bir hata oluştu. Destek 
                personelinize başvurun.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Yükleme günlük dosyasını açma hatası. 
                Belirtilen günlük dosyası konumunun 
                var ve yazılabilir olduğundan emin olun.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  Bu yükleme paketinin dili sisteminiz 
                tarafından desteklenmiyor.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  Bu yükleme, sistem ilkesi tarafından 
                yasaklanmış. Sistem yöneticinize başvurun.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  İşlev çalıştırılamadı.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  İşlev, çalışma sırasında başarısız oldu.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  Geçersiz veya bilinmeyen tablo belirtildi.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Sağlanan veri yanlış türde.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Bu tür veri desteklenmiyor.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  Windows Installer hizmeti 
                başlatılamadı, Destek personeline başvurun.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  Temp klasörü dolu ya da 
                erişilemiyor. Temp klasörünün olduğunu ve yazabildiğinizi 
                doğrulayın.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  Bu yükleme paketi bu platformda 
                desteklenmiyor. Uygulamanızın satıcısına 
                başvurun.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Bileşen bu bilgisayarda kullanılmıyor.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE         1624  Dönüşümler uygulanırken hata oluştu. Belirtilen dönüşüm yollarının geçerli 
                olduğunu doğrulayın.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  Bu düzeltme eki paketi açılamadı. 
                Düzeltme eki paketinin varolduğundan ve 
                buna erişebildiğinizden emin olun veya 
                bunun geçerli bir Windows Installer paketi olduğunu 
                doğrulamak için uygulamanın satıcısıyla bağlantı kurun.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  Bu düzeltme eki paketi açılamadı. 
                Bunun geçerli bir Windows Installer düzeltme 
                eki paketi olduğunu doğrulamak için 
                uygulama satıcısına başvurun.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  Bu düzeltme eki paketi Windows Installer 
                hizmeti tarafından işlenemiyor. Windows Installer hizmetinin 
                Installer hizmetinin daha yeni sürümünü 
                içeren bir Windows hizmet paketi 
                yüklemelisiniz.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Bu ürünün başka bir sürümü zaten 
                 Bu sürümün yüklemesine devam edilemiyor. 
                Bu ürünün varolan sürümünü yapılandırmak veya 
                kaldırmak için Denetim Masası içindeki 
                Program Ekle/Kaldır'ı kullanın.
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Geçersiz komut satırı değişkeni. Ayrıntılı 
                komut satırı yardımı için Windows Installer 
                SDK'ye başvurun.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  Yüklemeyi tamamlamak için yeniden başlatma 
                gerekiyor. Bu, ForceReboot eyleminin 
                 çalıştırıldığı yüklemeleri içermez. Bu 
                hatanın, yükleyicinin gelecekteki bir 
                sürümüne kadar kullanılamayacağını unutmayın. 
				

Referanslar

Bu makale yalnızca genel bir hata başvurusu olarak hazırlanmıştır. Office Kur'daki belirli hataları giderme konusunda daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
228658 Office 2000 Kur'u çalıştırdığınızda "Hata 1303. Bu dizine erişmek için yüklemenin ayrıcalıkları yetersiz" hata iletisini alıyorsunuz
228592 Hata İletisi: Kur yönetimsel kurulum için çalıştırılırken hata 1316 oluştu
217666 Office 2000'i yüklerken "Hata 1327. Geçersiz Sürücü: C:\" hata iletisini alıyorsunuz
236427 Office 2000 Kur'u çalıştırdığınızda "Hata 1402. Anahtar açılamadı" hata iletisini alıyorsunuz
228655 Office 2000 yüklerken "Hata 1704. <Office ürünü> yüklemesi şu anda askıya alınmış" hata iletisini alıyorsunuz
237294 Office 2000 Kur'u çalıştırdığınızda "Hata 1904. <Yol ve dosya adı& modülü kaydedilemedi" hata iletisini alıyorsunuz
217648 Kurulum sırasında "Uyarı 1909. Kısayol oluşturulamadı"
217662 Kur'u /J anahtarıyla çalıştırdığınızda Hata 1925 oluşuyor
240335 Office 2000 yüklerken, olasılıkla bozuk bir dosyadan kaynaklanan "İç hata 2336" hata iletisini alıyorsunuz
217714 Office 2000 yüklerken Kur yanıt vermiyor ve "İç hata 2336" veya "İç hata 2755" hata iletisi alıyorsunuz
228668 Lotus Notes'u kaldırıp Office 2000 yükledikten sonra "İç Hata 2343" hata iletisini alıyorsunuz
235662 Office 2000 Kur'u çalıştırdığınızda "İç Hata 2344" ve "Yükleyici bir hata nedeniyle yarıda kapandı" hata iletilerini alıyorsunuz
236437 Office 2000 Kur'u çalıştırdığınızda "İç Hata 2351" veya "İç Hata 2355" hata iletisi
220780 Office 2000 yüklerken veya önceki bir Office yüklemesinin Kurulum günlüğünü görüntülediğinizde "İç Hata 2755" veya "Özel durum kodu: C0000005 ACCESS_VIOLATION" hata iletisini alıyorsunuz
221374 Uzun şirket adı belirtirken İç hata 2893
236053 Office veya Works yüklemesi sırasında iç hata 2894
230879 Hata iletisi günlük dosyası her zaman "İç Hata 2898: Lütfen yardım için ürün desteğine başvurun" iletisini içeriyor
Office hatalarında sorun giderme konusunda genel bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
238259 Office, kurulum sırasında duruyor: Windows 95'te sorun giderme adımları
245226 CD'den Office 2000 yüklemesinde sorunlar nasıl giderilir
200116 Windows NT 4.0 altındaki Office programlarında sorun giderme
218853 Windows 98 altında Office Kernel32.dll hatalarında sorun giderme
218873 Windows 95 altında Office 2000 Kernel32.dll hatalarında sorun giderme
238012 Windows 98'de kurulum sırasında Office 2000 yanıt vermiyor
237957 Office Kur sorunlarını gidermek için Office 2000 Kur günlük dosyası nasıl kullanılır
200375 Office sorunlarını gidermek için Windows 95 yeni bir klasöre nasıl yüklenir
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.

Özellikler

Makale numarası: 229683 - Last Review: 6 Mart 2013 Çarşamba - Gözden geçirme: 1.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbhowto kberrmsg kbinfo KB229683

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com