Het vinden van het juiste pad naar het bestand MAPISVC in Microsoft Outlook

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 229700 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Samenvatting

Microsoft Outlook biedt deFGetComponentPathfunctie in het MAPISTUB bestand waarmee u het pad naar het bestand MAPISVC vinden. In dit artikel wordt beschreven hoe u het pad naar het bestand MAPISVC vinden met behulp van de voorbeeld code in het gedeelte "Meer informatie".

Voordat u Microsoft Outlook 2000 is het bestand MAPISVC altijd geïnstalleerd in de systeemmap zoals die wordt geretourneerd door de Win32 APIVan GetSystemDirectoryfunctie.

Meer informatie

OpmerkingIn het volgende code voorbeeld is achterwaarts compatibel met alle eerdere versies van Outlook. In het volgende voorbeeld wordt gezocht naar het pad naar het bestand MAPISVC of het bestand MAPISVC onder de systeemmap of niet bestaat.
typedef BOOL (STDAPICALLTYPE FGETCOMPONENTPATH)
(LPSTR szComponent,
 LPSTR szQualifier,
 LPSTR szDllPath,
 DWORD cchBufferSize,
 BOOL fInstall);
typedef FGETCOMPONENTPATH FAR * LPFGETCOMPONENTPATH;  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Function name  : InitMAPIDir
// Description   : For Outlook 2000 compliance. This will get the correct path to the
//         : MAPISVC.INF file.
// Return type   : void 
// Argument     : LPSTR szMAPIDir - Buffer to hold the path to the MAPISVC file.
//         : ULONG cchINIFileName - size of szMAPIDir
void InitMAPIDir(LPSTR szINIFileName, ULONG cchINIFileName)
{
  UINT uiRet = 0;
  CHAR szSystemDir[MAX_PATH+1] = {0};

  // Get the system directory path
  // (mapistub.dll and mapi32.dll reside here)
  uiRet = GetSystemDirectoryA(szSystemDir, MAX_PATH);
  if(uiRet > 0)
  {
    HRESULT hRes = S_OK;
    CHAR szDLLPath[MAX_PATH+1] = {0};

    hRes = StringCchPrintfA(szDLLPath, MAX_PATH+1, "%s\\%s", 
      szSystemDir, "mapistub.dll");
    if(SUCCEEDED(hRes))
    {
      LPFGETCOMPONENTPATH pfnFGetComponentPath = NULL;

      HMODULE hmodStub = 0;
      HMODULE hmodMapi32 = 0;

      // Load mapistub.dll
      hmodStub = LoadLibraryA(szDLLPath);
      if(hmodStub)
      {  
        // Get the address of FGetComponentPath from the mapistub
        pfnFGetComponentPath = (LPFGETCOMPONENTPATH)GetProcAddress(
          hmodStub, "FGetComponentPath");
      }

      // If we didn't get the address of FGetComponentPath
      // try mapi32.dll
      if(!pfnFGetComponentPath)
      {
        hRes = StringCchPrintfA(szDLLPath, MAX_PATH+1, "%s\\%s", 
          szSystemDir, "mapi32.dll");
        if(SUCCEEDED(hRes))
        {
          // Load mapi32.dll
          hmodMapi32 = LoadLibraryA(szDLLPath);
          if(hmodMapi32)
          {
            // Get the address of FGetComponentPath from mapi32
            pfnFGetComponentPath = (LPFGETCOMPONENTPATH)GetProcAddress(
              hmodMapi32, "FGetComponentPath");
          }
        }
      }

      BOOL bRet = FALSE;

      if(pfnFGetComponentPath)
      {
        // Now that we have the address of FGetComponentPath
        // Let's call it with the GUID for mapisvc.inf
        bRet = pfnFGetComponentPath(
          "{473FF9A0-D659-11D1-A4B2-006008AF820E}",
          NULL, szINIFileName, cchINIFileName, TRUE); 
      }

      // If FGetComponentPath returns FALSE or if
      // it returned nothing, or if we never found an
      // address of FGetComponentPath, then
      // just default to the system directory
      if(!bRet || szINIFileName[0] == '\0')
      {
        hRes = StringCchPrintfA(szINIFileName, cchINIFileName,
          "%s\\%s", szSystemDir, "mapisvc.inf");
      }

      if(hmodMapi32)
        FreeLibrary(hmodMapi32);

      if(hmodStub)
        FreeLibrary(hmodStub);
    }
  }
}

Eigenschappen

Artikel ID: 229700 - Laatste beoordeling: maandag 28 februari 2011 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Messaging Application Programming Interface
Trefwoorden: 
kbhowto kbmsg kbmt KB229700 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:229700

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com